Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Enzim

Índex Enzim

Diagrama de cintes de l'estructura terciària de l'enzim glioxalasa I humana. Els dos ions de zinc necessaris perquè l'enzim catalitzi la seva reacció es mostren com a esferes lila i un inhibidor enzimàtic anomenat «S-hexilglutationa» es mostra com a model de rebliment d'espai omplint les dues zones actives. Els enzims són biomolècules que catalitzen (acceleren) les reaccions químiques.

261 les relacions: Acetilcolinesterasa, Activador enzimàtic, ADN ligasa, Agricultura, Alcohol, Alcohol deshidrogenasa, Alteració genètica, Amilasa, Aminoacil ARNt sintetasa, Aminoàcid, Anhidrasa carbònica, Antibiòtic, Aparell de Golgi, Aparell digestiu, Argent (element), ARN polimerasa, Àcid acetilsalicílic, Àcid ribonucleic, Beta-lactam, Beta-lactamasa, Biocombustible, Biologia estructural, Biologia molecular, Biomolècula, Cadena lateral, Caloria, Carn, Catalasa, Catàlisi, Catàlisi enzimàtica, Cèl·lula, Cel·lulasa, Cervesa sense alcohol, Cerveseria, Cianur, Ciències forenses, Cinasa, Cinètica de Michaelis-Menten, Citocrom c oxidasa, Citoesquelet, Citoplasma, Citosol, Coenzim, Coenzim A, Cofactor enzimàtic, Complex proteic, Compost inorgànic, Compost orgànic, Concentració, Constant de velocitat, ..., Contracció muscular, Cristal·lització d'enzims per entrecreuament, Cristal·lografia de raigs X, Danablú, Daniel E. Koshland, Jr., David Chilton Phillips, Desnaturalització, Detergent, Difosfat de tiamina, Difusió, Dissolvent, Domini proteic, Eduard Buchner, Efecte túnel, Eflornitina, Energia d'activació, Enginyeria genètica, Enllaç covalent, Enzim artificial, Enzim de restricció, Equilibri químic, Espai periplasmàtic, Estat de transició, Estómac, Estereoespecificitat, Estructura biomolecular, Estructura quaternària de les proteïnes, Etanol cel·lulòsic, Eubacteris, Expressió gènica, Extracel·lular, Farina, Farmacologia, Fenilalanina, Fenilcetonúria, Fermentació, Fetge, Flavina, Fongs, Fosfatasa, Fosforilació, Fotografia, Fractal, Fructosa, Fumarasa, Gelatina, Genoma, George Edward Briggs, Glicòlisi, Glicogen, Glicosilació, Glucosa, Glucosa 6-fosfat, Grec, Greix, Grip, Grup funcional, Grup hemo, Grup prostètic, Hemaglutinina, Herbivorisme, Hermann Emil Fischer, Hexocinasa, Hidròlisi, Hidrofília (química), Hidrofòbia, Hidrolasa, Hidrur, Homeòstasi, Hoste, Indústria química, Inflamació, Inhibidor enzimàtic, Insulina, Isòmer, Isoenzim, Isomerasa, James Batcheller Sumner, John Burdon Sanderson Haldane, John Howard Northrop, Lactasa, Lactosa, Lampírids, Làtex, Lent de contacte, Leonor Michaelis, Liasa, Ligasa, Lignina, Lipasa, Lisosoma, Lisozim, Llet, Louis Pasteur, Luciferasa, Maltosa, Mamífers, Maud Menten, Medicament, Medicina, Metabòlit secundari, Metabolisme dels fàrmacs, Metotrexat, Midó, Miosina, Mitocondri, Model de rebliment d'espai, Modificació postraduccional, Molècula, Monòmer, Número EC, Neuraminidasa, Nicotinamida adenina dinucleòtid, Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat, Ovoalbúmina, Oxidació, Oxidació β, Oxidoreductasa, Oxigen, Papaïna, Paper, Paracels, Pàncrees, Pel·lícula fotogràfica, Penicil·lina, Pepsina, Peròxid, PH, Piruvat deshidrogenasa, Plantes, Plegament proteic, Polimerasa, Polimerasa d'ADN, Premi Nobel, Premi Nobel de Química, Processament d'aliments, Prostaglandina, Proteasa, Proteïna, Proteïna globular, Protein Data Bank, Pulmó, Quimioselectivitat, Quimosina, Quimotripsina, Quimotripsinogen, Reacció d'oxidació-reducció, Reacció en cadena de la polimerasa, Reacció química, Realimentació, Regioselectivitat, Regulació al·lostèrica, Regulació de l'expressió gènica, Remugant (digestió), Remugants, Rent, Reparació de l'ADN, Resistència als antibiòtics, Respiració cel·lular, Retard mental, Reticle endoplasmàtic, Retroalimentació negativa, Riboflavina, Ribosoma, Ribozim, Richard Willstätter, Rocafort (formatge), Ruta metabòlica, Saliva, Søren Peter Lauritz Sørensen, Segon, Sistema glioxalasa, Suavitzant, Substrat (bioquímica), Subunitat proteica, Suc, Sucre, Sucre invertit, Superòxid dismutasa, Swiss-Prot, Teixit (biologia), Tiamina, Traducció (genètica), Transcripció genètica, Transcriptasa inversa, Transducció de senyal, Transferasa, Transport actiu, Trifosfat d'adenosina, Tripanosomosi africana, Tripsina, Triptamina, Unió Internacional de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat Humboldt de Berlín, Ureasa, Verí, Via de la pentosa fosfat, Virus, Viscositat, Vitalisme, Vitamina, Wendell Meredith Stanley, Wilhelm Kühne, Xarop de blat de moro, Xerodèrmia pigmentada, Xilanasa, Zimasa, Zimogen, Zinc, Zona activa, 4-oxalocrotonat tautomerasa. Ampliar l'índex (211 més) »

Acetilcolinesterasa

L’acetilcolinesterasa o Colinesterasa en glòbuls vermells (AChE), és un enzim humà de la família de colinesterases que es troba en la unió neuromuscular, el sistema nerviós colinèrgic on la seva funció serveix per acabar la transmissió sinàptica i en els glòbuls vermells.

Nou!!: Enzim і Acetilcolinesterasa · Veure més »

Activador enzimàtic

Fosfofructoquinasa del ''Bacillus stearothermophilus''. Els activadors enzimàtics són molècules que s'enllacen amb enzims i n'incrementen la seva activitat.

Nou!!: Enzim і Activador enzimàtic · Veure més »

ADN ligasa

En biologia molecular, l’ADN lligasa és un tipus especial de lligasa (Nombre EC 6.5.1.1) que pot unir dues cadenes d’ADN que han estat doblement trencades (un trencament a les dues cadenes complementàries d’ADN).

Nou!!: Enzim і ADN ligasa · Veure més »

Agricultura

Camps de conreu: ja s'ha acabat de segar, al centre unes bales de palla, al fons, el que pareixen edificis blancs són hivernacles L'agricultura, en un sentit ampli, és el conjunt de coneixements i d'activitats que tenen per objecte l'explotació del medi natural, per mitjà del conreu de certes plantes i la domesticació d'alguns animals útils per a la producció d'aliments i altres productes d'interès econòmic.

Nou!!: Enzim і Agricultura · Veure més »

Alcohol

Estructura d'una molècula d'un alcohol, amb el grup funcional hidroxil (-OH). L'àtom de carboni està enllaçat a l'àtom d'hidrogen del grup hidroxil i pot estar enllaçat a d'altres per formar una cadena de carboni. En química, un alcohol és qualsevol compost orgànic que conté un grup funcional hidroxil (-OH) enllaçat a un àtom de carboni i en substitució àtom d'hidrogen d'un grup alquil dels hidrocarburs saturats o alcans.

Nou!!: Enzim і Alcohol · Veure més »

Alcohol deshidrogenasa

issn.

Nou!!: Enzim і Alcohol deshidrogenasa · Veure més »

Alteració genètica

Una alteració genètica o malaltia genètica indica tota desviació de l'estat de salut total o parcial a la construcció genètica de l'individu, en el que factors ambientals poden complir una funció important en la gravetat de les síndromes.

Nou!!: Enzim і Alteració genètica · Veure més »

Amilasa

L'amilasa, anomenada també ptialina és un enzim hidrolasa que té la funció de trencar el glicogen i el midó en sucres simples.

Nou!!: Enzim і Amilasa · Veure més »

Aminoacil ARNt sintetasa

Leucil-ARNt sintetasa de ''Thermus thermophilus'' Una Aminoacil ARNt sintetasa, en anglès: aminoacyl tRNA synthetase (aaRS), és un enzim que enganxa l'aminoàcid apropiat en el seu ARNt.

Nou!!: Enzim і Aminoacil ARNt sintetasa · Veure més »

Aminoàcid

Estructura genèrica d'un alfa aminoàcid en la seva forma no ionitzada Els aminoàcids són molècules que contenen els grups funcionals amino (-NH2) i carboxil (-COOH), a més a més d'una cadena lateral que varia entre els diferents aminoàcids.

Nou!!: Enzim і Aminoàcid · Veure més »

Anhidrasa carbònica

L'anhidrasa carbònica, en anglès:carbonic anhydrases o carbonate dehydratases, forma una família d'enzims que catalitzen la interconversió ràpida de diòxid de carboni, CO2, i aigua, H2O, a anions hidrogencarbonat, HCO3-, i cations oxoni, H3O+ (o vice-versa), una reacció reversible que, en absència d'un catalitzador, ocorre relativament lenta.

Nou!!: Enzim і Anhidrasa carbònica · Veure més »

Antibiòtic

Un antibiòtic és una substància química capaç, a baixes concentracions, d'inhibir el creixement d'altres microorganismes o d'eliminar-los.

Nou!!: Enzim і Antibiòtic · Veure més »

Aparell de Golgi

Fotografia de l'aparell de Golgi feta amb un microscopi electrònic. L'aparell de Golgi (també conegut com a cos de Golgi o complex de Golgi) és un orgànul que hi ha a la majoria de cèl·lules eucariotes, sovint prop del nucli i del centrosoma, i forma part del sistema endomembranós cel·lular.

Nou!!: Enzim і Aparell de Golgi · Veure més »

Aparell digestiu

En els organismes animals, laparell digestiu és el sistema d'òrgans que transforma els aliments en substàncies simples en un procés anomenat digestió.

Nou!!: Enzim і Aparell digestiu · Veure més »

Argent (element)

Largent (del llatí argentum) o plata és un element químic de nombre atòmic 47 situat en el grup 11 de la taula periòdica dels elements i de símbol és Ag.

Nou!!: Enzim і Argent (element) · Veure més »

ARN polimerasa

Les ARN polimerases, RNA polimerases o RNA pol són un conjunt de proteïnes amb caràcter enzimàtic capaces de polimeritzar els ribonucleòtids per a sintetitzar ARN.

Nou!!: Enzim і ARN polimerasa · Veure més »

Àcid acetilsalicílic

L'àcid acetilsalicílic (abreviat com AAS, rarament anomenat acetosal) i mundialment conegut pel nom comercial d'Aspirina és un fàrmac de la família dels salicilats, sovint emprat com a analgèsic (mals menors i dolor agut), antipirètic (contra la febre), i antiinflamatori.

Nou!!: Enzim і Àcid acetilsalicílic · Veure més »

Àcid ribonucleic

Comparació de l'ARN amb l'ADN (en anglès) L'àcid ribonucleic (ARN, anomenat en anglès RNA) és un polímer important biològicament que consisteix en una llarga cadena de nucleòtids units entre ells.

Nou!!: Enzim і Àcid ribonucleic · Veure més »

Beta-lactam

Nucli de penicil·lina. El Beta lactam està al centre. Àcid clavulànic Amoxicil·lina Ampicil·lina Flucloxacil·lina Meticil·lina Dicloxacil·lina Un anell beta-lactam (β-lactam) és un lactam amb una estructura en anell heteroatòmic constant de tres àtoms de carboni i un àtom de nitrogen.

Nou!!: Enzim і Beta-lactam · Veure més »

Beta-lactamasa

Beta-lactamasa (β-lactamasa) és una classe d'enzim produït per alguns bacteris i és responsable de la seva resistència als antibiòtics beta-lactàmics com penicil·lines, cefalosporines (són relativament resistents a les betalactamases), cefamicines, i carbapenemases (ertapenem).

Nou!!: Enzim і Beta-lactamasa · Veure més »

Biocombustible

Malgrat el risc de desforestació en alguns indrets, la fusta és el '''biocombustible'' més usat al món, sense necessitat de cap etiqueta comercial que la faci semblar ''verda'' o ''biològica''. La canya de sucre, com la remolatxa, es pot usar per a obtenir sucre (aliment) o com a primera matèria d'un combustible (bioetanol), en comptes de l'urani o el gas natural, per exemple. Un biocombustible és el terme amb el qual es denomina a qualsevol tipus de combustible obtingut de biomassa (sobretot vegetals i altres éssers vius que fixen l'energia del sol mitjançant fotosíntesi) o dels seus residus, com per exemple la fracció orgànica de deixalles, els quals són tractats per obtenir un agregat d'alt poder calorífic.

Nou!!: Enzim і Biocombustible · Veure més »

Biologia estructural

La biologia estructural és una branca de la biologia molecular, bioquímica, i biofísica que s'ocupa de l'estructura molecular de les macromolècules biològiques especialment de les proteïnes i els àcids nucleics, com adquireixen les estructures que tenen i com les alteracions en la seva estructura afecten les seves funcions.

Nou!!: Enzim і Biologia estructural · Veure més »

Biologia molecular

La biologia molecular és la part de la biologia que estudia els éssers vius i els fenòmens vitals conformement a les propietats de la seva estructura i funcionament molecular.

Nou!!: Enzim і Biologia molecular · Veure més »

Biomolècula

Les biomolècules o principis immediats són les molècules que formen part de la matèria viva.

Nou!!: Enzim і Biomolècula · Veure més »

Cadena lateral

En química orgànica i en bioquímica, una cadena lateral és una part d'una molècula unida a una estructura nuclear.

Nou!!: Enzim і Cadena lateral · Veure més »

Caloria

La caloria (cal) és una unitat d'energia.

Nou!!: Enzim і Caloria · Veure més »

Carn

Tros de carn porcina i de pollastre La carn és el teixit, principalment muscular, que forma part de la composició d'un animal.

Nou!!: Enzim і Carn · Veure més »

Catalasa

La catalasa és un enzim que es troba en organismes vius i catalitza la descomposició del peròxid d'hidrogen (H202) en oxigen i aigua.

Nou!!: Enzim і Catalasa · Veure més »

Catàlisi

La catàlisi és el procés a través del qual s'incrementa la velocitat d'una reacció química.

Nou!!: Enzim і Catàlisi · Veure més »

Catàlisi enzimàtica

Representació de la variació i les diferències de l'energia lliure de Gibbs entre una reacció no catalitzada per un enzim (a dalt, en vermell) i una altra que sí que ho està (a baix, en blau. La catàlisi enzimàtica és una disciplina de l'enzimologia que estudia els mecanismes de catàlisi pels quals les proteïnes o àcids nucleics amb activitat enzimàtica poden afavorir la reacció de diversos substrats i la seva conversió en producte.

Nou!!: Enzim і Catàlisi enzimàtica · Veure més »

Cèl·lula

Micrografia al microscopi de rastreig de cèl·lules de l'eubacteri ''Escherichia coli''. Una cèl·lula (del llatí cellula, diminutiu de cella, "petita cambra") és la unitat morfològica i funcional de tot ésser viu.

Nou!!: Enzim і Cèl·lula · Veure més »

Cel·lulasa

Model d'una cel·lulasa, sintetitzat per ''T. fusca'', basat en PDB estructura 1JS4. La cel·lulasa és un enzim complex especialitzat a descompondre cel·lulosa, transformant-la en glucosa.

Nou!!: Enzim і Cel·lulasa · Veure més »

Cervesa sense alcohol

Cervesa "Lager" amb un 0,0% d'alcohol Cervesa ''Near Beer'' amb un 0,4% d'alcohol La cervesa sense alcohol, cervesa desalcoholitzada o cervesa baixa en alcohol, és una cervesa amb molt poc o sense contingut de l'alcohol etanol.

Nou!!: Enzim і Cervesa sense alcohol · Veure més »

Cerveseria

Bullidors d'aigua en una fàbrica de cervesa moderna. Una cerveseria és un edifici dedicat a la fabricació a escala mitjana o gran de cervesa, encara que la cervesa es pot fer a casa, i ha estat per molt part la història de la cervesa.

Nou!!: Enzim і Cerveseria · Veure més »

Cianur

Diverses representacions de l'ió cianur Un cianur és un compost químic que conté el grup ciano, -C≡N.

Nou!!: Enzim і Cianur · Veure més »

Ciències forenses

Les ciències forenses són un conjunt de disciplines que tenen per objectiu comú la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica.

Nou!!: Enzim і Ciències forenses · Veure més »

Cinasa

Estructura del grup fosfat Esquema de la fosforilació Les cinases són un gran grup d'enzims del tipus transferasa, o sigui, biocatalitzadors la funció dels quals és accelerar i, per tant, facilitar reaccions en què es transfereixen grups funcionals d'una molècula a una altra que tenen lloc a la cèl·lula, als òrgans i a tot l'organisme en general.

Nou!!: Enzim і Cinasa · Veure més »

Cinètica de Michaelis-Menten

La cinètica de Michaelis-Menten descriu la velocitat de reacció de moltes reaccions enzimàtiques.

Nou!!: Enzim і Cinètica de Michaelis-Menten · Veure més »

Citocrom c oxidasa

Estructura cristal·lina d'un homodímer de la citocrom c oxidasa bovina, inclosa a la bicapa lipídica. L'espai intermembrana queda a la part superior de l'esquema. L'enzim citocrom c oxidasa o complex IV (nombre EC 1.9.3.1) és una proteïna transmembrana que es localitza a les bicapes lipídiques de bacteris i també la podem trobar en mitocondris.

Nou!!: Enzim і Citocrom c oxidasa · Veure més »

Citoesquelet

Citoesquelet eucariota. Els filaments d'actina es mostren en vermell, els microtúbuls en verd i el nucli en blau. El citoesquelet és una mena de xarxa que disposen les cèl·lules eucariotes formada per fibres proteiques que recorren el citosol i que actuen com a esquelet i musculatura cel·lular.

Nou!!: Enzim і Citoesquelet · Veure més »

Citoplasma

Reticle endoplasmàtic llis (9) Mitocondri (10) Vacúol (11) Citoplasma (12) Lisosoma (13) Centríols dins del centrosoma El citoplasma és la part de la cèl·lula procariota que es troba dins la membrana plasmàtica i la part de la cèl·lula eucariota que es troba entre el nucli cel·lular i la membrana.

Nou!!: Enzim і Citoplasma · Veure més »

Citosol

El citosol, també anomenat hialoplasma, és el medi aquós del citoplasma en què es troben immersos els orgànuls cel·lulars.

Nou!!: Enzim і Citosol · Veure més »

Coenzim

Els coenzims són un tipus de cofactor, partícula que s'uneix a un apoenzim per tal de formar un holoenzim capaç de catalitzar reaccions químiques.

Nou!!: Enzim і Coenzim · Veure més »

Coenzim A

Coenzim A.Coenzim A. El coenzim A (CoA, CoASH o HSCoA) fórmula química: C21H36N7O16P3S és un coenzim, notable pel seu paper en la biosíntesi d'àcids grassos i la beta-oxidació d'àcids grassos, així com en la descarboxilació oxidativa de l'àcid pirúvic abans del cicle de Krebs.

Nou!!: Enzim і Coenzim A · Veure més »

Cofactor enzimàtic

Un cofactor és un ió o molècula que participa en el procés catalític sense ser enzim ni substrat.

Nou!!: Enzim і Cofactor enzimàtic · Veure més »

Complex proteic

Proteïnes del ''Bacillus amyloliquefaciens'' formant un complex. Un complex proteic és un grup de dos o més proteïnes associades de forma molt estable formades per interaccions proteïna-proteïna.

Nou!!: Enzim і Complex proteic · Veure més »

Compost inorgànic

Compost inorgànic Un compost inorgànic és un compost químic format per elements que, entre ells, no es troba el carboni.

Nou!!: Enzim і Compost inorgànic · Veure més »

Compost orgànic

Un compost orgànic és qualsevol compost químic que contingui carboni a les seves molècules.

Nou!!: Enzim і Compost orgànic · Veure més »

Concentració

En química, la concentració és la magnitud física que expressa la quantitat d'un element o d'un compost que es troba mesclada amb una altra substància.

Nou!!: Enzim і Concentració · Veure més »

Constant de velocitat

En cinètica química la constant de velocitat k o \lambda quantifica la velocitat d'una reacció química.

Nou!!: Enzim і Constant de velocitat · Veure més »

Contracció muscular

Esquema jeràrquic dels músculs. La contracció muscular és el procés fisiològic en el qual els músculs desenvolupen tensió i s'escurcen o s'estiren (o bé poden mantenir la mateixa longitud) per raó d'un estímul d'extensió previ.

Nou!!: Enzim і Contracció muscular · Veure més »

Cristal·lització d'enzims per entrecreuament

420px La cristal·lització d’enzims per entrecreuament o entrecreuament enzimàtic (abreujada com a CLECs, acrònim de l’anglès Cross-Linked Enzyme Crystals) és una tecnologia d’immobilització d’enzims en forma cristal·lina les aplicacions més comuns de la qual són els bioprocessos i l’estudi de nous materials selectius.

Nou!!: Enzim і Cristal·lització d'enzims per entrecreuament · Veure més »

Cristal·lografia de raigs X

La cristal·lografia de raigs X pot localitzar cada àtom en una zeolita, la qual és un aluminosilicat amb moltes aplicacions importants com la purificació de l'aigua. La difracció o cristal·lografia de raigs X és una tècnica per a determinar la disposició dels àtoms dins un cristall, en aquest mètode un feix de raigs X colpeja el cristall i causa que el feix de llum s'estengui en moltes direccions específiques.

Nou!!: Enzim і Cristal·lografia de raigs X · Veure més »

Danablú

Danablú és un formatge amb indicació geogràfica protegida a nivell europeu, originari de Dinamarca.

Nou!!: Enzim і Danablú · Veure més »

Daniel E. Koshland, Jr.

Daniel Edward Koshland, Jr. (1920 – 2007) va ser un bioquímic estatunidenc d'ètnia jueva.

Nou!!: Enzim і Daniel E. Koshland, Jr. · Veure més »

David Chilton Phillips

David Chilton Phillips, Baró Phillips d'Ellesmere, KBE, FRS (7 de març de 1924 – 23 defebrer de 1999) va ser un científic i polític pioner en la disciplina científica de la biologia estructural i professor de la Universitat d'Oxford (1968-1985).

Nou!!: Enzim і David Chilton Phillips · Veure més »

Desnaturalització

En bioquímica, la desnaturalització és un canvi estructural de les proteïnes o àcids nucleics, on perden la seva estructura terciària i estructura secundària, per haver aplicat una força externa o compost químic, com pot ser un àcid fort o una base química, una sal inorgànica concentrada o un solvent (per exemple alcohol o cloroform) o la calor.

Nou!!: Enzim і Desnaturalització · Veure més »

Detergent

Productes de neteja Detergents són les substàncies que tenen la propietat química de dissoldre la brutícia o les impureses d'un objecte sense corroir-lo.

Nou!!: Enzim і Detergent · Veure més »

Difosfat de tiamina

El difosfat de tiamina, en anglès: Thiamine pyrophosphate (TPP or ThPP), o thiamine diphosphate (ThDP), o cocarboxylase és un derivat químic de la tiamina (vitamina B1) el qual és produït per l'enzim tiamina difosfoquinasa.

Nou!!: Enzim і Difosfat de tiamina · Veure més »

Difusió

un procés de difusió de la ciència. Algunes partícules es dissolen en un got d'aigua. Inicialment, les partícules estan prop d'una cantonada del vidre. Si les partícules de tot aleatòriament es mouen ("difusa") per l'aigua, llavors les partícules eventualment es trobaran distribuïdes aleatòriament i de manera uniforme, i organitzada (però encara la difusió se seguirà produint, només que no hi haurà flux net). La difusió és un dels diversos fenòmens de transport que es troben a la natura.

Nou!!: Enzim і Difusió · Veure més »

Dissolvent

Molècules d'aigua (dissolvent polar) solvatant un ió de sodi Un dissolvent o solvent és aquella substància que permet la dispersió d'una altra, el solut, en el seu si.

Nou!!: Enzim і Dissolvent · Veure més »

Domini proteic

Els dominis proteics són agrupacions globulars o clusters de cadenes polipeptídiques que estan constituïdes per més de 200 residus (aminoàcids); les esmentades agrupacions transfereixen a aquestes proteïnes una aparença bi- o multilobular.

Nou!!: Enzim і Domini proteic · Veure més »

Eduard Buchner

Eduard Buchner (Munic, Alemanya, 1860 - Munic, Imperi Alemany, 1917) fou un físic alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1907.

Nou!!: Enzim і Eduard Buchner · Veure més »

Efecte túnel

Fig.1 Representació animada de l'efecte túnel d'una ona d'electrons L'efecte túnel quàntic és un efecte de la mecànica quàntica que permet transicions a través d'un nivell d'energia prohibit per la mecànica clàssica.

Nou!!: Enzim і Efecte túnel · Veure més »

Eflornitina

L'eflornitina és un derivat de l'ornitina especialment actiu contra tripanosomiasis africana, també coneguda com la malaltia de la son, la qual es transmet a través de la picada de la mosca Tse-Tse que li serveix de vector a un paràsit conegut com a T. b. gambiens.

Nou!!: Enzim і Eflornitina · Veure més »

Energia d'activació

bec de Bunsen, quan la guspira s'apaga la flama continua cremant, ja que aquesta reacció de combustió és energèticament favorable L'energia d'activació (generalment simbolitzada Ea), també coneguda com a font d'ignició, és l'energia mínima necessària perquè les partícules en xocar es combinin les unes amb les altres; és a dir, és la barrera a superar de temperatura perquè s'iniciï una reacció química.

Nou!!: Enzim і Energia d'activació · Veure més »

Enginyeria genètica

L'enginyeria genètica és el procediment tecnològic que s'utilitza per a manipular els gens d'un organisme.

Nou!!: Enzim і Enginyeria genètica · Veure més »

Enllaç covalent

Enllaç covalent entre hidrogen i carboni per formar metà L'enllaç covalent és un tipus d'enllaç químic en què dos àtoms comparteixen un o més parells d'electrons de tal manera que la seva escorça quedi plena.

Nou!!: Enzim і Enllaç covalent · Veure més »

Enzim artificial

Esquema d'una fosforilasa artificial Un enzim artificial és una molècula orgànica sintètica elaborada per a recrear el lloc actiu d'un enzim.

Nou!!: Enzim і Enzim artificial · Veure més »

Enzim de restricció

Els enzims de restricció són enzims que tallen ADN específicament per una seqüència concreta.

Nou!!: Enzim і Enzim de restricció · Veure més »

Equilibri químic

Equilibri en una reacció química àcid-base Equilibri entre diferents formes de la glucosa L'equilibri químic d'una reacció reversible és l'estat final del sistema en què les velocitats de reacció directa i inversa són iguals i les concentracions de les substàncies que hi intervenen es mantenen constants.

Nou!!: Enzim і Equilibri químic · Veure més »

Espai periplasmàtic

Paret cel·lular Gram negativa El periplasma és un espai envoltat per dues barreres permeables selectives, és a dir membranes biològiques, les quals són la membrana interna (és a dir, la membrana citoplasmàtica) i la membrana exterior en els bacteris gram negatius.

Nou!!: Enzim і Espai periplasmàtic · Veure més »

Estat de transició

L'estat de transició d'una reacció química és una configuració particular al llarg de la coordenada de reacció que es defineix com l'estat que correspon al màxim d'energia en el seu decurs.

Nou!!: Enzim і Estat de transició · Veure més »

Estómac

Lestómac o estómec és un òrgan muscular, corresponent a la primera porció de l'aparell digestiu a l'abdomen, excloent la petita porció de l'esòfag abdominal.

Nou!!: Enzim і Estómac · Veure més »

Estereoespecificitat

Una reacció és estereoespecífica si reactius que difereixen només en la seva estereoisomeria són transformats preferentment o exclusivament en productes que es diferencien també només en la seva estereoisomeria. Això és, l'estereoquímica dels reactius de partida condiciona l'estereoquímica dels productes resultants.

Nou!!: Enzim і Estereoespecificitat · Veure més »

Estructura biomolecular

L’estructura biomolecular és l'estructura de les biomolecules, principalment de les proteïnes i els àcids nucleics ADN i ARN.

Nou!!: Enzim і Estructura biomolecular · Veure més »

Estructura quaternària de les proteïnes

L'estructura quaternària és un grau superior d'organització espacial.

Nou!!: Enzim і Estructura quaternària de les proteïnes · Veure més »

Etanol cel·lulòsic

Bioreactor L'etanol cel·lulòsic és un biocombustible produït a partir de la fusta, herbes, o parts no comestibles de les plantes.

Nou!!: Enzim і Etanol cel·lulòsic · Veure més »

Eubacteris

Arbre filogenètic. Els bacteris apareixen en blau, a l'esquerra. Els noms científics en llatí apareixen en cursiva. Els eubacteris (Bacteria o Eubacteria) són un gran grup de microorganismes unicel·lulars.

Nou!!: Enzim і Eubacteris · Veure més »

Expressió gènica

En genètica clàssica l'expressió genètica consisteix en el fet que una característica del genotip es manifesti en el fenotip.

Nou!!: Enzim і Expressió gènica · Veure més »

Extracel·lular

Extracel·lular o de vegades espai extracel·lular en biologia cel·lular, biologia molecular i camps científics relacionats significa "fora de la cèl·lula".

Nou!!: Enzim і Extracel·lular · Veure més »

Farina

Espigues de blat i farina La farina és el producte que s'obté de la mòlta del gra de cereal o d'altres aliments rics en midó.

Nou!!: Enzim і Farina · Veure més »

Farmacologia

La farmacologia (del grec, pharmacon (φάρμακον), fàrmac, i logos (λόγος), ciència) és la ciència que estudia l'origen, les accions i les propietats que les substàncies químiques exerceixen sobre els organismes vius.

Nou!!: Enzim і Farmacologia · Veure més »

Fenilalanina

La fenilalanina és un α-aminoàcid que té per fórmula HO2CCH(NH2)CH2C6H5.

Nou!!: Enzim і Fenilalanina · Veure més »

Fenilcetonúria

La fenilcetonúria o idiòcia fenilpirúvica (també anomenada PKU per les seves inicials en anglès, Phenylketonuria) és una malaltia genètica autosòmica recessiva del metabolisme caracteritzada per una mutació del gen que sintetitza l'enzim hepàtic fenilalanina hidroxilasa (PAH), que en provoca la disfuncionalitat.

Nou!!: Enzim і Fenilcetonúria · Veure més »

Fermentació

Fermentació en procés.La fermentació és el procés de catabolisme anaeròbic en el qual un compost orgànic actua com a donador i acceptor d'electrons i l'ATP resultant s'obté per la fosforilació a nivell de substrat.

Nou!!: Enzim і Fermentació · Veure més »

Fetge

El fetge és un òrgan de l'aparell digestiu i del sistema metabòlic dels vertebrats.

Nou!!: Enzim і Fetge · Veure més »

Flavina

La flavina (7,8-dimetil-isoaloxazina) és una base nitrogenada la cadena principal de la qual és una substància heterocíclica nitrogenada de tres anells i dos grups oxo, coneguda com a isoaloxazina.

Nou!!: Enzim і Flavina · Veure més »

Fongs

Els fongs (Fungi) són un regne d'organismes de cèl·lules eucariotes, de digestió externa i que inclou tant organismes unicel·lulars, com els llevats i les floridures, com pluricel·lulars, els quals produeixen un cos fructífer que coneixem com bolet.

Nou!!: Enzim і Fongs · Veure més »

Fosfatasa

Una fosfatasa és una classe d'enzim que elimina un grup fosfat del seu substrat per hidròlisi de l'àcid fosfòric monoèster cap a l'ió fosfat i una molècula amb un grup hidroxil lliure, el procés és anomenat defosforilació, Aquest procés és l'oposat al de les proteïnes fosforilases i quinases, les quals uneixen grups fosfat als seus substrats utilitzant l'energia de l'ATP.

Nou!!: Enzim і Fosfatasa · Veure més »

Fosforilació

Residu de serina '''fosforilat'''. En bioquímica, la fosforilació és l'addició d'un grup fosfat (PO43-) a una proteïna o qualsevol altra molècula, en general petita.

Nou!!: Enzim і Fosforilació · Veure més »

Fotografia

Fotografies Lent d'una càmera fotogràfica La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura.

Nou!!: Enzim і Fotografia · Veure més »

Fractal

Una fractal és un objecte matemàtic de gran complexitat definit per algorismes simples.

Nou!!: Enzim і Fractal · Veure més »

Fructosa

La fructosa és un sucre simple o monosacàrid que es troba en els éssers vius.

Nou!!: Enzim і Fructosa · Veure més »

Fumarasa

La fumarasa o hidratasa fumarat és un enzim que catalitza la reversible hidratació i deshidratació del fumarat a S-malat.

Nou!!: Enzim і Fumarasa · Veure més »

Gelatina

Gelatina (del francès gélatine) és una substància sòlida translúcida, sense color, sense olor, trencadissa, pràcticament sense gust, derivada del col·lagen de l'interior de la pell i els ossos dels animals.

Nou!!: Enzim і Gelatina · Veure més »

Genoma

Mapa genètic El genoma és tot el material genètic contingut en els cromosomes d'un organisme en particular.

Nou!!: Enzim і Genoma · Veure més »

George Edward Briggs

George Edward Briggs FRS (25 de juny de 1893 – 7 de febrer de 1985) va ser un professor de Botànica a la Universitat de Cambridge.

Nou!!: Enzim і George Edward Briggs · Veure més »

Glicòlisi

Esquema del procés. La glicòlisi (del grec γλυκύς "dolç" i λύσις "trencament"), glucòlisi o via d'Embden-Meyerhof és una via metabòlica per la qual una molècula de glucosa (Glc) és oxidada fins a dues molècules d'àcid pirúvic o piruvat (Pyr).

Nou!!: Enzim і Glicòlisi · Veure més »

Glicogen

El glicogen o glucogen és un polisacàrid de reserva energètica dels animals, format per cadenes ramificades de glucosa unides per enllaços glucosídics x (1-4); és soluble en aigua, en la qual forma dispersions col·loïdals.

Nou!!: Enzim і Glicogen · Veure més »

Glicosilació

La glicosilació és el procés enzimàtic que uneix sacàrids per a produir glicans, que s'adhereixen a proteïnes, lípids o altres molècules orgàniques.

Nou!!: Enzim і Glicosilació · Veure més »

Glucosa

La glucosa o glicosa (DGLC), també anomenada sucre de raïm, és un monosacàrid que les cèl·lules utilitzen com a font d'energia i com a intermediari metabòlic.

Nou!!: Enzim і Glucosa · Veure més »

Glucosa 6-fosfat

La glucosa 6-fosfat (coneguda també com a èster de Robison) és una molècula de glucosa fosforilada al carboni 6.

Nou!!: Enzim і Glucosa 6-fosfat · Veure més »

Grec

La llengua grega (ελληνική γλώσσα o simplement ελληνικά AFI hel·lènic) constitueix la seva pròpia branca dins de les llengües indoeuropees.

Nou!!: Enzim і Grec · Veure més »

Greix

En bioquímica, greix o matèria grassa és un terme genèric que inclou diversos tipus de lípids, tot i que generalment es refereix als acilglicerols.

Nou!!: Enzim і Greix · Veure més »

Grip

La grip és una malaltia infecciosa que afecta els ocells i els mamífers, provocada per virus ARN de la família dels ortomixovírids (els virus de la grip).

Nou!!: Enzim і Grip · Veure més »

Grup funcional

En química, sobretot en química orgànica, els grups funcionals són estructures submoleculars, caracteritzades per una connectivitat i composició específica elemental, que confereix reactivitat a la molècula que els conté.

Nou!!: Enzim і Grup funcional · Veure més »

Grup hemo

Un grup hemo Grup hemo Grup hemo Un grup hemo és un grup prostètic que forma part de diverses proteïnes, com per exemple l'hemoglobina dels eritròcits de la sang dels vertebrats, dels quals és el pigment responsable del color vermell.

Nou!!: Enzim і Grup hemo · Veure més »

Grup prostètic

Un grup prostètic és el component no aminoacídic que forma part de l'estructura d'algunes proteïnes i que es troba fortament unit a la resta de la molècula.

Nou!!: Enzim і Grup prostètic · Veure més »

Hemaglutinina

Hemaglutinina o aglutinogen és una substància que causa l'aglutinació dels glòbuls vermells de la sang, en un procés anomenat hemaglutinació.

Nou!!: Enzim і Hemaglutinina · Veure més »

Herbivorisme

L'herbivorisme (o fitofàgia) és una mena d'alimentació en la que un organisme, herbívor, consumeix només autòtrofs com són les plantes, algues i bacteris fotosintetitzadores.

Nou!!: Enzim і Herbivorisme · Veure més »

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer (Euskirchen, avui dia part de l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, 9 d'octubre de 1852 - 15 de juliol de 1919, Berlín, Imperi Alemany, 1919) fou un químic i professor universitari alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1902.

Nou!!: Enzim і Hermann Emil Fischer · Veure més »

Hexocinasa

Hexocinasa 2, humana Les hexocinases són un grup d'enzims del tipus cinasa, que poden transferir un grup fosfat des d'una molècula d'alta energia a una altra, que actuara com acceptora d'aquest fosfat, denominada substrat.

Nou!!: Enzim і Hexocinasa · Veure més »

Hidròlisi

amida amb formació d'un àcid carboxílic i una amina La hidròlisi és una solvòlisi on el dissolvent és l'aigua.

Nou!!: Enzim і Hidròlisi · Veure més »

Hidrofília (química)

La hidrofília, del grec (hydros) "aigua" i φιλια (fília) "amic de"; és una propietat física d'una molècula que transitòriament enllaça amb l'aigua (H2O) mitjançant l'enllaç d'hidrogen.

Nou!!: Enzim і Hidrofília (química) · Veure més »

Hidrofòbia

una gota de rosada en una cutícula (d'una planta) que resulta hidròfoba Una substància és hidròfoba (del grec υδρο, hydro.

Nou!!: Enzim і Hidrofòbia · Veure més »

Hidrolasa

En bioquímica, una hidrolasa o enzim hidrolític és un enzim que catalitza la hidròlisi d'un enllaç químic.

Nou!!: Enzim і Hidrolasa · Veure més »

Hidrur

Els hidrurs són compostos binaris constituïts per la combinació de l'hidrogen amb un altre element, que pot ser metàl·lic o no metàl·lic.

Nou!!: Enzim і Hidrur · Veure més »

Homeòstasi

Efectes de la pressió osmòtica als glòbuls vermells L'homeòstasi és la tendència a mantenir l'equilibri i l'estabilitat interns en els diferents sistemes biològics.

Nou!!: Enzim і Homeòstasi · Veure més »

Hoste

En biologia, un hoste o hostatger és un organisme que alberga un altre organisme, que és un soci mutualista o comensalista, proveint-li generalment protecció i aliment.

Nou!!: Enzim і Hoste · Veure més »

Indústria química

Refineria de petroli a Louisiana - un exemple d'índústria química La indústria química comprèn les empreses que produeixen industrialment productes químics.

Nou!!: Enzim і Indústria química · Veure més »

Inflamació

La inflamació o edema és la forma de manifestar-se de moltes malalties.

Nou!!: Enzim і Inflamació · Veure més »

Inhibidor enzimàtic

Proteasa HIV en un complex amb un inhibidor ritonavir. L'estructura de la proteasa és la que es veu en vermell, balu i groc. El inhibidor es troba prop del centre com una bola petita. Formada a partir del PDB 1HXW Els inhibidors enzimàtics són molècules que uneixen els enzims i fan disminuir la seva activitat.

Nou!!: Enzim і Inhibidor enzimàtic · Veure més »

Insulina

Cristalls d'Insulina La insulina és una hormona que té efectes importants sobre el metabolisme i altres funcions de l'organisme.

Nou!!: Enzim і Insulina · Veure més »

Isòmer

La isomeria és una propietat de certs composts químics que amb la mateixa fórmula empírica, és a dir, iguals proporcions relatives dels àtoms que conformen la seva molècula, presenten estructures moleculars diferents.

Nou!!: Enzim і Isòmer · Veure més »

Isoenzim

Els isoenzims o isozims (en anglès: Isozymes i també isoenzymes) són enzims que difereixen en la seqüència d'aminoàcids però que catalitzen la mateixa reacció química.

Nou!!: Enzim і Isoenzim · Veure més »

Isomerasa

En bioquímica, un enzim isomerasa és un enzim que transforma un isòmer d'un compost químic en un altre.

Nou!!: Enzim і Isomerasa · Veure més »

James Batcheller Sumner

James Batcheller Sumner (Canton, EUA 1887 - Buffalo 1955) fou un químic, bioquímic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1946.

Nou!!: Enzim і James Batcheller Sumner · Veure més »

John Burdon Sanderson Haldane

John Burdon Sanderson Haldane FRS (Oxford, 5 de novembre de 1892 - Bhubaneswar, 1 de desembre de 1964) va ser un genetista britànic, biòleg evolutiu.

Nou!!: Enzim і John Burdon Sanderson Haldane · Veure més »

John Howard Northrop

John Howard Northrop (Yonkers, EUA 1891 - Wickenberg 1987) fou un químic, bioquímic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1946.

Nou!!: Enzim і John Howard Northrop · Veure més »

Lactasa

La lactasa, un tipus de β-galactosidasa, és un enzim produït a l'intestí prim que se sintetitza durant la infància de tots els mamífers.

Nou!!: Enzim і Lactasa · Veure més »

Lactosa

La lactosa (alfa-D-galactopiranosil-beta-D-glucopiranosa) és un disacàrid format per la unió d'una glucosa i una galactosa.

Nou!!: Enzim і Lactosa · Veure més »

Lampírids

Els lampírids (Lampyridae) són una família de coleòpters polífags de la superfamília dels elateroïdeus, notables per llur capacitat de produir llum, fenomen conegut coma bioluminescència, per bé que no són els únics coleòpters que en produeixen.

Nou!!: Enzim і Lampírids · Veure més »

Làtex

Làtex de l'arbre del cautxú El làtex és un suc d'aspecte lletós que s'extreu de l'interior de diverses plantes o fongs, especialment de les famílies de les euforbiàcies i moràcies, que circula pels vasos lactífers.

Nou!!: Enzim і Làtex · Veure més »

Lent de contacte

Lent de contacte. Les lents de contacte són unes lents correctores o cosmètiques que es posen a l'ull, concretament sobre la capa lacrimal que protegeix i lubrica la còrnia.

Nou!!: Enzim і Lent de contacte · Veure més »

Leonor Michaelis

Leonor Michaelis (16 de gener de 1875 – 8 d'octubre de 1949 A Biographical Memoir by L.Michaelis, D.A.MacInnes and S.Granick J) va ser un bioquímic, químic físic i metge alemany, conegut principalment pels seus treballs amb Maud Menten en la cinètica enzimàtica i la cinètica de Michaelis-Menten.

Nou!!: Enzim і Leonor Michaelis · Veure més »

Liasa

Les liases són enzims de classe IV (EC 4) que duen a terme reaccions bioquímiques en què s'eliminen grups mitjançant l'escissió d'un enllaç, generalment entre dos àtoms de carboni, entre carboni i oxigen, entre carboni i nitrogen o entre carboni i sofre, per formar-se un doble enllaç.

Nou!!: Enzim і Liasa · Veure més »

Ligasa

La ligasa (del llatí lligar “pegar”) és un enzim capaç de catalitzar la unió entre dues molècules de gran mida, donant lloc a un nou enllaç químic; generalment, succeeix juntament amb la hidròlisi d’un compost d’alta energia, com l’ATP, que proporciona energia perquè aquesta reacció tingui lloc.

Nou!!: Enzim і Ligasa · Veure més »

Lignina

La lignina és un polímer d'origen natural format per alcohols aromàtics coneguts com a monolingols, principalment derivats del fenilpropà.

Nou!!: Enzim і Lignina · Veure més »

Lipasa

Una lipasa és un tipus d'enzims acil-ester-hidrolasa ubic que catalitza la hidròlisi dels triacilglicerols en àcids grassos i glicerol.

Nou!!: Enzim і Lipasa · Veure més »

Lisosoma

Els lisosomes són organuls de la cèl·lula que tenen formes variables pero que estan recoberts per una membrana i a l'interior hi ha enzims que hidrolitzen les macromolècules.

Nou!!: Enzim і Lisosoma · Veure més »

Lisozim

El lisozim, també anomenat muramidasa, és un enzim de 14,4 kilodalton que danya les cèl·lules bacterianes catalitzant la hidròlisi de les unions beta 1,4 entre els residus d'àcid N-acetilmuràmic i N-acetil-D-glucosamina en un peptidoglicà.

Nou!!: Enzim і Lisozim · Veure més »

Llet

La llet és un líquid blanquinós i opac produït per les glàndules mamàries de les femelles dels mamífers (incloent-hi els monotremes).

Nou!!: Enzim і Llet · Veure més »

Louis Pasteur

Louis Pasteur (Dole, 27 de desembre 1822 – Villeneuve-l'Étang, Marnes-la-Coquette, 28 de setembre 1895) fou un microbiòleg i químic francès.

Nou!!: Enzim і Louis Pasteur · Veure més »

Luciferasa

La luciferasa és un enzim oxidatiu que catalitza l'oxidació de la luciferina i provoca la bioluminescència; és a dir, la producció de llum en organismes vius.

Nou!!: Enzim і Luciferasa · Veure més »

Maltosa

Una maltosa és un disacàrid format per dues α+D glucopiranoses.

Nou!!: Enzim і Maltosa · Veure més »

Mamífers

Els mamífers (Mammalia) són una classe de vertebrats que es caracteritzen principalment pel seu pelatge i el fet que alimenten les cries amb llet secretada per glàndules mamàries.

Nou!!: Enzim і Mamífers · Veure més »

Maud Menten

Maud Leonora Menten (Ontàrio, 20 de març de 1879 – Leamington, 20 de juliol de 1960) va ser una metgessa canadenca que va realitzar importants contribucions als camps de la cinètica enzimàtica i de la histologia.

Nou!!: Enzim і Maud Menten · Veure més »

Medicament

Medicament per via oral Presentació habitual dels medicaments Un medicament pot ser vagament definit com a qualsevol substància destinada a ser utilitzada en el diagnòstic, cura, mitigació, tractament o prevenció de malalties.

Nou!!: Enzim і Medicament · Veure més »

Medicina

Vara d'Esculapi, símbol de la medicina La medicina és la branca de les ciències de la salut que s'ocupa de la prevenció, diagnòstic i tractament de les alteracions a nivell de la homeostasi de les persones.

Nou!!: Enzim і Medicina · Veure més »

Metabòlit secundari

L'eritromicina és un exemple de metabòlit secundari. Els metabòlits secundaris són aquells compostos orgànics sintetitzats per l'organisme que no tenen un rol directe en el creixement o reproducció d'aquest.

Nou!!: Enzim і Metabòlit secundari · Veure més »

Metabolisme dels fàrmacs

El metabolisme dels fàrmacs es realitza generalment mitjançant sistemes enzimàtics especialitzats.

Nou!!: Enzim і Metabolisme dels fàrmacs · Veure més »

Metotrexat

El metotrexat és un medicament immunosupressor utilitzat per tractar diversos tipus de càncers i trastorns com ara la malaltia de Crohn i l'artritis reumatoide.

Nou!!: Enzim і Metotrexat · Veure més »

Midó

creus d'extinció El midó o amidó és el polisacàrid de reserva propi de les cèl·lules vegetals.

Nou!!: Enzim і Midó · Veure més »

Miosina

Molècules de miosina patint un canvi en la conformació en temps real, imatge amb microscòpics atòmic i de fluorecències Part de l'estructura de la miosina II, els àtoms en la cadena pesada estan de color roig i els àtoms de les cadenes lleugeres ho estan de color taronja i groc. La miosina és una gran família de proteïnes motrius (de moviment) que es troben en els organismes eucariotes.

Nou!!: Enzim і Miosina · Veure més »

Mitocondri

Mitocondris vists a gran augment a través d'un microscopi electrònic de transmissió. En biologia cel·lular, un mitocondri és un procariota o un orgànul tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cèl·lules eucariotes.

Nou!!: Enzim і Mitocondri · Veure més »

Model de rebliment d'espai

12. Les esferes blanques representen els àtoms d'hidrogen, els quals envolten un anell d'àtoms de carboni (en gris). Un model de rebliment d'espai (en anglès: space-filling model, també conegut com a calotte model) en química, és un tipus de model molecular en tres dimensions on els àtoms es representen per esferes els radis dels quals són proporcionals als radis atòmics i les distàncies entre centres són proporcionals a les distàncies entre els nuclis atòmics, tot a la mateixa escala.

Nou!!: Enzim і Model de rebliment d'espai · Veure més »

Modificació postraduccional

La modificació postraduccional (en anglès: Posttranslational modification,(PTM)) d'una proteïna és un canvi químic ocorregut en aquesta després de la seva síntesi proteica o translació.

Nou!!: Enzim і Modificació postraduccional · Veure més »

Molècula

Representació esquemàtica dels àtoms (boles negres) i els enllaços moleculars (barres blanques) d'una molècula de C60, és a dir, un compost format per seixanta àtoms de carboni En química, una molècula (del nou llatí molecula, que és un diminutiu del mot moles, 'massa') és un grup elèctricament neutre i suficientment estable d'almenys dos àtoms en una configuració definida, units per enllaços químics forts (covalents o enllaç iònic).

Nou!!: Enzim і Molècula · Veure més »

Monòmer

Un monòmer és una molècula de petita massa molecular que unida a altres monòmers, de vegades cents o milers, mitjançant enllaços químics, generalment covalents, formen macromolècules anomenades polímers.

Nou!!: Enzim і Monòmer · Veure més »

Número EC

El número EC (de Enzyme Comission number) és l'etiqueta que designa cadascun de tots els enzims coneguts, segons el sistema de classificació sistemàtica d'enzims, el més utilitzat actualment.

Nou!!: Enzim і Número EC · Veure més »

Neuraminidasa

Estructura de la neuraminidasa La neuraminidasa (NA) és un enzim present en l'embolcall de la càpside del virus de la grip, junt amb l'hemaglutinina.

Nou!!: Enzim і Neuraminidasa · Veure més »

Nicotinamida adenina dinucleòtid

La nicotinamida adenina dinucleòtid abreujada com NAD és un coenzim d'oxidoreducció present en totes les cèl·lules vives.

Nou!!: Enzim і Nicotinamida adenina dinucleòtid · Veure més »

Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat

La nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat, abreviada NADP+ (forma oxidada) i NADPH (forma reduïda), és un coenzim que conté vitamina B3 i que intervé en nombroses reaccions metabòliques d'oxido-reducció.

Nou!!: Enzim і Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat · Veure més »

Ovoalbúmina

L'ovoalbúmina és la proteïna més abundant de la clara de l'ou.

Nou!!: Enzim і Ovoalbúmina · Veure més »

Oxidació

Oxidació del ferro. L'oxidació és el procés electroquímic pel qual un ió o àtom perd un o diversos electrons.

Nou!!: Enzim і Oxidació · Veure més »

Oxidació β

Esquema que mostra l'acció de la carnitina L'oxidació β és el procés pel qual els àcids grassos, sota la forma de molècules d'acil-CoA es divideixen en els mitocondris i/o en els peroxisomes per a generar acetil-CoA, la molècula d'entrada per al cicle de l'àcid cítric.

Nou!!: Enzim і Oxidació β · Veure més »

Oxidoreductasa

Una oxidorreductasa és una classe d'enzim que catalitzen les reaccions d'oxidació-reducció.

Nou!!: Enzim і Oxidoreductasa · Veure més »

Oxigen

L'oxigen, dels ètims grecs ὀξύς (oxys) ("àcid", del gust dels àcids) i -γενής (-genēs) ("productor", literalment "engendrador"), és l'element químic de nombre atòmic 8.

Nou!!: Enzim і Oxigen · Veure més »

Papaïna

Papaïna, també coneguda com papaia proteinasa I, és una proteasa cisteïna un enzim present en la papaia (Carica papaya) i la papaia de muntanya (Vasconcellea cundinamarcensis).

Nou!!: Enzim і Papaïna · Veure més »

Paper

Mides estàndards del paper d'oficina El paper (del llatí papyrus) és una làmina constituïda per un entramat tridimensional de fibres de cel·lulosa i altres substàncies (minerals, coles, colorants, etc.) que permeten millorar les seves propietats i fer-lo apte per l'ús al qual està destinat.

Nou!!: Enzim і Paper · Veure més »

Paracels

Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim,No està clar que es tracti del seu veritable nom; se’l coneix així tan sols a partir de la seva mort conegut com a Paracels (Einsiedeln, Suïssa, 11 de novembre o 17 de desembre del 1493 – Salzburg, 24 de setembre del 1541), fou un metge, alquimista i astròleg.

Nou!!: Enzim і Paracels · Veure més »

Pàncrees

El pàncrees és un òrgan glandular annex del tub digestiu, situat a la cavitat abdominal, amb forma de L apaïsada.

Nou!!: Enzim і Pàncrees · Veure més »

Pel·lícula fotogràfica

ref.

Nou!!: Enzim і Pel·lícula fotogràfica · Veure més »

Penicil·lina

Les penicil·lines són antibiòtics del grup dels beta-lactàmics utilitzats profusament en el tractament d'infeccions provocades per eubacteris que hi són sensibles.

Nou!!: Enzim і Penicil·lina · Veure més »

Pepsina

La pepsina és una peptidasa, un enzim digestiu que degrada les proteïnes a l'estómac; els altres enzims digestius importants són la tripsina i la quimotripsina.

Nou!!: Enzim і Pepsina · Veure més »

Peròxid

Els peròxids són substàncies que presenten un enllaç oxigen-oxigen i que contenen l'oxigen en estat d'oxidació I. Generalment es comporten com a substàncies oxidants.

Nou!!: Enzim і Peròxid · Veure més »

PH

La llimona és una fruita àcida, pH ≈ 2,3 El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució, que es determina per l'activitat dels cations oxoni, H3O+, en dissolució.

Nou!!: Enzim і PH · Veure més »

Piruvat deshidrogenasa

S'han reconegut fins avui tres tipus de piruvat deshidrogenasa.

Nou!!: Enzim і Piruvat deshidrogenasa · Veure més »

Plantes

Les plantes (Plantae) són organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris).

Nou!!: Enzim і Plantes · Veure més »

Plegament proteic

Dibuix representant la configuració d'un polímer proteic (línia en la imatge esquerra) abans i després de replegar-se (dreta). Les cintes de la imatge plegada representen estructures organitzades com l'hèlix alfa o el full beta. El plegament proteic és el procés físic pel qual un polipèptid es replega en la seva estructura tridimensional característica i funcional.

Nou!!: Enzim і Plegament proteic · Veure més »

Polimerasa

Estructura d'una polimerasa. Una polimerasa és un tipus d'enzim proteic situat a les cèl·lules i que serveix per a transcriure i replicar els seus àcids nucleics a la divisió cel·lular i en altres casos en què calgui.

Nou!!: Enzim і Polimerasa · Veure més »

Polimerasa d'ADN

La polimerasa d'ADN, DNA Polimerasa o el seu acrònim DNApol és una proteïna enzimàtica encarregada de duplicar les cadenes d'ADN durant la replicació.

Nou!!: Enzim і Polimerasa d'ADN · Veure més »

Premi Nobel

Medalla Premi Nobel Els Premis Nobel van ser creats en el seu testament per Alfred Nobel, inventor de la dinamita i industrial suec.

Nou!!: Enzim і Premi Nobel · Veure més »

Premi Nobel de Química

Jacobus van 't Hoff, primer guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1901. El Premi Nobel de Química és un dels Premis Nobel que s'atorguen anualment i és el premi més prestigiós que s'atorga en l'apartat de química.

Nou!!: Enzim і Premi Nobel de Química · Veure més »

Processament d'aliments

Factoria d'envasat - Max Liebermann (1879). El processament dels aliments és un conjunt de processos que es fan en les diferents parts de la cadena de producció, transport, venda i consum per a garantir la vida i la higiene dels aliments.

Nou!!: Enzim і Processament d'aliments · Veure més »

Prostaglandina

Les prostaglandines són un conjunt de molècules senyal de caràcter lipídic de tipus icosanoide, el precursor de les quals és l’àcid araquidònic.

Nou!!: Enzim і Prostaglandina · Veure més »

Proteasa

Una proteasa o proteïnasa és un enzim que talla les seqüències polipeptídiques mitjançant la hidròlisi dels enllaços peptídics.

Nou!!: Enzim і Proteasa · Veure més »

Proteïna

Representació tridimensional de la mioglobina, que mostra acolorides les hèlix alfa. L'estructura d'aquesta proteïna va ser la primera que Max Perutz i Sir John Cowdery Kendrew van resoldre per cristal·lografia de raigs X l'any 1958, fet pel qual van rebre el Premi Nobel de Química de l'any 1962. Les proteïnes, també denominades polipèptids, són compostos orgànics fets d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal oscarufona i units per enllaços peptídics entre els grups carboxil i amino de residus adjacents.

Nou!!: Enzim і Proteïna · Veure més »

Proteïna globular

Estructura tridimensional de l'hemoglobina, una proteïna globular. Les proteïnes globulars, o esferoproteïnes són un dels tres tipus principals de la classificació de les ''proteïnes'' per la seva forma (globulars, fibroses i mixtes), i es diferencien fonamentalment de les fibroses per ser més o menys solubles en dissolucions aquoses (on formen suspensions ''col·loïdals''), sent les fibroses pràcticament insolubles.

Nou!!: Enzim і Proteïna globular · Veure més »

Protein Data Bank

El Protein Data Bank (PDB) (Banc de dades de proteïnes), és un dipòsit d'estructures 3-D de proteïnes i àcids nucleics.

Nou!!: Enzim і Protein Data Bank · Veure més »

Pulmó

Imatge dels pulmons obtinguda amb una tomografia axial computeritzada (TAC) El pulmó (del llatí pulmo) és l'òrgan essencial de l'aparell respiratori en molts animals que respiren aire, incloent la majoria dels tetràpodes, uns pocs peixos i alguns caragols.

Nou!!: Enzim і Pulmó · Veure més »

Quimioselectivitat

En química orgànica, la quimioselectivitat és la preferència d'un reactiu per reaccionar en particular amb un d'entre dos o més grups funcionals diferents.

Nou!!: Enzim і Quimioselectivitat · Veure més »

Quimosina

issn.

Nou!!: Enzim і Quimosina · Veure més »

Quimotripsina

La quimotripsina (Nombre EC 3.4.21.1, chymotrypsin, chymotrypsins A and B, alpha-chymar ophth, avazyme, chymar, chymotest, enzeon, quimar, quimotrase, alpha-chymar, alpha-chymotrypsin A, alpha-chymotrypsin) és un enzim digestiu sintetitzat per les cèl·lules acinars del pàncrees que conté un residu de serina molt reactiu.

Nou!!: Enzim і Quimotripsina · Veure més »

Quimotripsinogen

El quimotripsinogen és el precursor de la quimotripsina (enzim digestiu que realitza proteòlisi: digereix les proteïnes que formen part dels aliments a l’intestí prim degradant-les en fragments més petits anomenats pèptids).

Nou!!: Enzim і Quimotripsinogen · Veure més »

Reacció d'oxidació-reducció

FAD. Una reacció de reducció-oxidació, oxidoreducció, o simplement reacció redox és aquella reacció química en la qual hi ha una transferència electrònica entre els reactius, donant lloc a un canvi en els seus estats d'oxidació pel que fa als productes.

Nou!!: Enzim і Reacció d'oxidació-reducció · Veure més »

Reacció en cadena de la polimerasa

Aquest gel d'agarosa tenyit amb bromur d'etidi mostra diversos productes de PCR obtinguts mitjançant diferents encebadors amb un baix nivell d'especificitat. La reacció en cadena de la polimerasa (coneguda com a PCR, les sigles angleses de polymerase chain reaction) és una tècnica de biologia molecular l'objectiu de la qual és obtenir un gran nombre de còpies d'un fragment d'ADN específic a partir d'una quantitat mínima.

Nou!!: Enzim і Reacció en cadena de la polimerasa · Veure més »

Reacció química

Representació de l'exemple de la combustió del metà. Una reacció química és un procés que implica un canvi en l'estructura electrònica d'una o de diverses molècules, mitjançant el trencament i formació d'enllaços químics.

Nou!!: Enzim і Reacció química · Veure més »

Realimentació

Sistema amb realimentació En una organització, la realimentació o retroacció (en anglès, feedback) és el procés de compartir informació, observacions, preocupacions i suggeriments amb una altra persona.

Nou!!: Enzim і Realimentació · Veure més »

Regioselectivitat

La regioselectivitat (en anglès, regioselectivity) és la preferència en una reacció química per a crear o trencar un enllaç químic en una direcció concreta i per sobre de totes les altres direccions possibles.

Nou!!: Enzim і Regioselectivitat · Veure més »

Regulació al·lostèrica

Corba de regulació al·lostèrica. La regulació al·lostèrica o al·losterisme és la regulació enzimàtica o d'una altra proteïna per la unió d'una molècula efectora en una part al·lostèrica (una part que no sigui la zona activa) de la proteïna.

Nou!!: Enzim і Regulació al·lostèrica · Veure més »

Regulació de l'expressió gènica

La regulació gènica comprèn tots aquells processos que afecten l'acció del gen a nivell de traducció o transcripció, regulant els productes funcionals d'un gen.

Nou!!: Enzim і Regulació de l'expressió gènica · Veure més »

Remugant (digestió)

Tall histològic de les papil·les d'una ovella. Els remugants són animals que digereixen l'aliment en dues etapes: primer el consumeixen i després el remuguen.

Nou!!: Enzim і Remugant (digestió) · Veure més »

Remugants

Els remugants (Ruminantia) són un subordre de mamífers que es caracteritzen per digerir l'aliment en dues etapes, en la primera de les quals mengen l'aliment cru i el regurgiten en una forma semidigerida anomenada bol i que després remuguen (masteguen per segona vegada) per tal de digerir el bol.

Nou!!: Enzim і Remugants · Veure més »

Rent

El llevat, rent, lleute o la llevadura és qualsevol dels diversos fongs microscòpics unicel·lulars que són importants per llur capacitat a realitzar la fermentació d'hidrats de carboni, que produeix diverses substàncies.

Nou!!: Enzim і Rent · Veure més »

Reparació de l'ADN

Els danys en l'ADN provoquen una gran quantitat de cromosomes trencats. La reparació de l'ADN és un conjunt de processos pels quals una cèl·lula identifica i corregeix danys fets a les molècules d'ADN que en codifiquen el genoma.

Nou!!: Enzim і Reparació de l'ADN · Veure més »

Resistència als antibiòtics

La resistència als antibiòtics és un fenomen pel qual un bacteri esdevé resistent a l'activitat d'un fàrmac antimicròbic.

Nou!!: Enzim і Resistència als antibiòtics · Veure més »

Respiració cel·lular

La respiració cel·lular és la degradació total, per mitjà de l'oxidació, d'algunes substàncies orgàniques fins a matèria inorgànica per alliberar energia.

Nou!!: Enzim і Respiració cel·lular · Veure més »

Retard mental

Retard mental és el que es considera que té una persona amb funcions cognitives significativament inferiors a les de la mitjana de la població i de manera que a més aquestes limitin la seva conducta adaptativa, com per exemple tenir cura d'ella mateixa o les habilitats socials.

Nou!!: Enzim і Retard mental · Veure més »

Reticle endoplasmàtic

El reticle endoplasmàtic o endoplàsmic és un orgànul cel·lular típic de cèl·lules eucariotes.

Nou!!: Enzim і Reticle endoplasmàtic · Veure més »

Retroalimentació negativa

La majoria de les hormones endocrines estan controlades per una retroalimentació negativa fisiològica com els glucocorticoides secretats pel còrtex adrenal.Raven, PH; Johnson, GB. ''Biology'', Fifth Edition, Boston: Hill Companies, Inc. 1999. page 1058. La retroalimentació negativa (en anglès: Negative Feedback, NFB) és un tipus de retroalimentació en el qual el sistema respon en una direcció oposada la pertorbació.

Nou!!: Enzim і Retroalimentació negativa · Veure més »

Riboflavina

La riboflavina (E101), també coneguda com a vitamina B2, és una vitamina hidrosoluble de color groc.

Nou!!: Enzim і Riboflavina · Veure més »

Ribosoma

Els ribosomes són orgànuls no membranosos només visibles al microscopi electrònic a causa de la seva reduïda grandària (29 nm. en cèl·lula procariota i 32 nm. en eucariota).

Nou!!: Enzim і Ribosoma · Veure més »

Ribozim

Estructura d'un ribozim cap de martell o "hammerhead" Els ribozims són àcids ribonucleics (ARN) amb capacitat enzimàtica presents a les cèl·lules amb múltiples funcions tan importants com, per exemple, el processament de l'ARN.

Nou!!: Enzim і Ribozim · Veure més »

Richard Willstätter

Richard Martin Willstätter (Karlsruhe, Imperi Alemany, 13 d'agost de 1872 - Locarno, Suïssa, 3 d'agost de 1942) fou un químic i professor universitari alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1915.

Nou!!: Enzim і Richard Willstätter · Veure més »

Rocafort (formatge)

El rocafort, conegut internacionalment amb el nom francès de roquefort, és un formatge d'ovella que compta amb una denominació d'origen des de 1925.

Nou!!: Enzim і Rocafort (formatge) · Veure més »

Ruta metabòlica

ATP i poder reductor (NADH). En bioquímica, una ruta metabòlica o via metabòlica és una seqüència de reaccions químiques que condueixen d'un substrat inicial a un o diversos productes finals, a través d'una sèrie de metabòlits intermediaris.

Nou!!: Enzim і Ruta metabòlica · Veure més »

Saliva

La saliva és un líquid de la cavitat bucal, produït per les glàndules salivals, transparent, de viscositat variable, compost principalment per aigua, sals minerals i algunes proteïnes.

Nou!!: Enzim і Saliva · Veure més »

Søren Peter Lauritz Sørensen

Søren Peter Lauritz Sørensen, nascut a Havrebjerg el 9 de gener de 1868 i traspassat el 12 de febrer de 1939, va ser un químic danès que va introduir el concepte de pH.

Nou!!: Enzim і Søren Peter Lauritz Sørensen · Veure més »

Segon

Un rellotge atòmic del 1997 a Alemanya. El segon (s) és una unitat de temps i una de les set unitats base del Sistema Internacional.

Nou!!: Enzim і Segon · Veure més »

Sistema glioxalasa

El sistema glioxalasa (en anglès: glyoxalase system) és un conjunt d'enzims encarrregats de la destoxicació del metilglioxal i d'altres aldehids durant les diferents etapes del metabolisme.

Nou!!: Enzim і Sistema glioxalasa · Veure més »

Suavitzant

Robijntje, mascota d'un suavitzant a Holanda Un suavitzant (tèxtil) és un producte que s'utilitza comunament en el procés de rentat de roba.

Nou!!: Enzim і Suavitzant · Veure més »

Substrat (bioquímica)

En química, un substrat químic és una espècie química que es considera, de forma explícita, objecte de l'acció d'altres reactius.

Nou!!: Enzim і Substrat (bioquímica) · Veure més »

Subunitat proteica

Prestació de HLA-A11 mostrant la α (A*1101 producte del gen) i les subunitatsβ (Beta-2 microglobina) Una subunitat proteica en biologia estructural, és una simple molècula proteica que es reuneix (o "coreuneix") amb altres molècules proteiques per formar una proteïna complexa.

Nou!!: Enzim і Subunitat proteica · Veure més »

Suc

El suc de taronja és una de les begudes més consumides arreu del món. El suc és el líquid que es pot extreure de plantes i fruites en estat natural a partir de procediments mecànics, sense que hi hagi fermentació, de manera que conserven les propietats típiques de la fruita utilitzada.

Nou!!: Enzim і Suc · Veure més »

Sucre

Cristalls de sucre vistos amb augment Sucre és el nom comú que es dóna als sucres refinats, normalment de color blanc i en forma de cristalls menuts i que es fa servir per a endolcir postres i menjars en general.

Nou!!: Enzim і Sucre · Veure més »

Sucre invertit

El sucre invertit és un tipus de sucre, obtingut a partir d'una reacció química; la hidròlisi àcida o inversió enzimàtica, on la sacarosa (disacàrid) es trenca en dos sucres simples: la glucosa i la fructosa.

Nou!!: Enzim і Sucre invertit · Veure més »

Superòxid dismutasa

La superòxid dismutasa (SOD) és un enzim que catalitza la dismutació de superòxid en oxigen i peròxid d'hidrogen.

Nou!!: Enzim і Superòxid dismutasa · Veure més »

Swiss-Prot

El Swiss-Prot és una base de dades biològica de seqüència de proteïnes.

Nou!!: Enzim і Swiss-Prot · Veure més »

Teixit (biologia)

Microfotografia del teixit nerviós (nervi perifèric). En biologia, el teixit és un grau d'organització entre la cèl·lula i l'òrgan, els diferents tipus de teixits es caracteritzen pel fet de presentar uns tipus de cèl·lules determinats i una localització concreta en una mateixa espècie.

Nou!!: Enzim і Teixit (biologia) · Veure més »

Tiamina

La tiamina o vitamina B1, també anomenada "tio-vitamina" (vitamina que conté sofre) és una vitamina hidrosoluble del complex B. Primerament anomenada "aneurin" degut als efectes neurològics perjudicials de la seva manca en la dieta, li va ser finalment assignat el nom genèric descriptiu de vitamina B1.

Nou!!: Enzim і Tiamina · Veure més »

Traducció (genètica)

Diagrama de la translació de mRNA i la síntesi de proteïnes pel ribosoma Traducció (en anglès; translation) en la biologia molecular i la genètica és el tercer estadi de la biosíntesi proteica (part del procés de l'expressió gènica).

Nou!!: Enzim і Traducció (genètica) · Veure més »

Transcripció genètica

Transcripció de l'ADN a ARNLa transcripció de l'ADN és el primer procés de l'expressió genètica.

Nou!!: Enzim і Transcripció genètica · Veure més »

Transcriptasa inversa

La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa (RT en anglès) és el nom que es dóna a un conjunt d'enzims de tipus ADN-polimerasa, que tenen com a funció sintetitzar ADN de doble cadena utilitzant com a motlle ARN monocatenari, és a dir, catalitzar la retrotranscripció o transcripció inversa.

Nou!!: Enzim і Transcriptasa inversa · Veure més »

Transducció de senyal

Vista de les vies de la transducció de senyal En biologia,la transducció de senyal fa referència a qualsevol procés en el qual una cèl·lula converteix un tipus de senyal biològic o un estímul en un altre.

Nou!!: Enzim і Transducció de senyal · Veure més »

Transferasa

Una transferasa és un enzim que catalitza la transferència d'un grup funcional, per exemple un metil o un grup fosfat, d'una molécula donadora a una altra acceptora.

Nou!!: Enzim і Transferasa · Veure més »

Transport actiu

Bomba sodi-potassi, un exemple de transport actiu. El transport actiu consisteix en el transport de substàncies en contra de gradient, per fer aquest transport es requereix energia.

Nou!!: Enzim і Transport actiu · Veure més »

Trifosfat d'adenosina

El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda molecular” de transferència energètica intracel·lular.

Nou!!: Enzim і Trifosfat d'adenosina · Veure més »

Tripanosomosi africana

La tripanosomosi humana africana (o tripanosomiasi humana africana), també coneguda com a malaltia del son, és una protozoosi produïda pel Trypanosoma brucei, que és transmès als humans per picades de la mosca Tse-tse (gènere Glossina) les quals es van infectar en alimentar-se d'humans o animals que s'hostatjaven els paràsits.

Nou!!: Enzim і Tripanosomosi africana · Veure més »

Tripsina

doi.

Nou!!: Enzim і Tripsina · Veure més »

Triptamina

La Triptamina és una monoamina alcaloide que es troba en plantes, fongs, i animals.

Nou!!: Enzim і Triptamina · Veure més »

Unió Internacional de Bioquímica i Biologia Molecular

La Unió Internacional de Bioquímica i Biologia Molecular, en anglès: International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), és una organització no governamental internacional que s'ocupa de la bioquímica i la biologia molecular.

Nou!!: Enzim і Unió Internacional de Bioquímica i Biologia Molecular · Veure més »

Universitat Humboldt de Berlín

La Universitat Humboldt de Berlín (en alemany: Humboldt-Universität zu Berlin) és el centre universitari més antic de Berlín, fundat l'any 1810.

Nou!!: Enzim і Universitat Humboldt de Berlín · Veure més »

Ureasa

L'Ureasa és un enzim que catalitza la hidròlisi d'urea a diòxid de carboni i amoníac.

Nou!!: Enzim і Ureasa · Veure més »

Verí

''Amanita phalloides'', un dels bolets més tòxics. Símbol estandarditzat per a les substàncies tòxiques a la UE esmentat a la Directiva 67/548/EEC. Un verí, tòxic o substància tòxica és un producte químic, o una mescla de substàncies, ja sigui sòlid, líquid o gasós, capaç de produir una intoxicació que altera les funcions normals de l'organisme quan entra en contacte amb ell, i que pot arribar a provocar lesions o fins i tot la mort.

Nou!!: Enzim і Verí · Veure més »

Via de la pentosa fosfat

La via de la pentosa fosfat, ruta de la pentosa fosfat o també coneguda com a llançadora de fosfats de pentoses, és una via metabòlica estretament relacionada amb la glucòlisi durant la qual s'utilitza la glucosa per a generar ribosa, que és necessària per a la biosíntesi de nucleòtids i àcids nucleics.

Nou!!: Enzim і Via de la pentosa fosfat · Veure més »

Virus

Un virus (del llatí virus, "toxina" o "verí") és un agent infecciós submicroscòpic que és incapaç de créixer o reproduir-se si no és dins una cèl·lula hoste.

Nou!!: Enzim і Virus · Veure més »

Viscositat

La viscositat d'un fluid representa la resistència que presenta aquest a fluir.

Nou!!: Enzim і Viscositat · Veure més »

Vitalisme

El vitalisme descriu certs corrents filosòfics i científics nascuts al segle XIX.

Nou!!: Enzim і Vitalisme · Veure més »

Vitamina

Les fruites i verdures són una font de vitamines. Una vitamina és un compost orgànic que l’organisme necessita com a nutrient en petites quantitats.

Nou!!: Enzim і Vitamina · Veure més »

Wendell Meredith Stanley

Wendell Meredith Stanley (Ridgeville, EUA 1904 - Salamanca, Espanya 1971) fou un químic, bioquímic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1946.

Nou!!: Enzim і Wendell Meredith Stanley · Veure més »

Wilhelm Kühne

Wilhelm Friedrich Kühne (28 de març de 1837 - 10 de juny de 1900) va ser un fisiòleg alemany nascut a Hamburg, va ser el primer a encunyar el terme enzim.

Nou!!: Enzim і Wilhelm Kühne · Veure més »

Xarop de blat de moro

thumb El xarop de blat de moro (o de dacsa, moresc o panís) i en anglès: Corn syrup, és un producte alimentari dolç fet a partir del midó del blat de moro i conté quantitats variables de maltosa i alts oligosacàrids, segons el seu grau.

Nou!!: Enzim і Xarop de blat de moro · Veure més »

Xerodèrmia pigmentada

La xerodèrmia pigmentada (XP) és una malaltia genètica autosòmica recessiva que afecta a la reparació del DNA, impedint la restauració del dany causat per la radiació ultraviolada.

Nou!!: Enzim і Xerodèrmia pigmentada · Veure més »

Xilanasa

La xilanasa és una classe d'enzims que degraden el polisacàrid beta-1,4-xilà a xilosa mitjançant la degradació de l'hemicel·lulosa, que és un dels principals components de la paret cel·lular de les plantes.

Nou!!: Enzim і Xilanasa · Veure més »

Zimasa

Zimasa és un complex d'enzims que catalitza la glicòlisi i la fermentació del sucre a etanol i diòxid de carboni.

Nou!!: Enzim і Zimasa · Veure més »

Zimogen

Un zimogen o proenzim és un precursor enzimàtic inactiu en què són sintetitzats una part important d’enzims.

Nou!!: Enzim і Zimogen · Veure més »

Zinc

El zinc (de l'alemany zink; també conegut com a zenc, especialment quan es presenta en làmines) és un element químic metàl·lic amb el símbol Zn i el nombre atòmic 30.

Nou!!: Enzim і Zinc · Veure més »

Zona activa

Hipòtesi segons el model d'ajust induït sobre l'acció dels enzims. La zona activa és la regió de l'enzim a la que s'uneix el substrat bioquímic per a ser catalitzat o experimentar una altra reacció química.

Nou!!: Enzim і Zona activa · Veure més »

4-oxalocrotonat tautomerasa

4-oxalocrotonat tautomerasa, en anglès: 4-Oxalocrotonate tautomerase (EC 5.3.2.-4-OT) és un enzim que converteix el 2-hidroximuconat en la cetona αβ-insaturada, 2-oxo-3-hexenedioat.

Nou!!: Enzim і 4-oxalocrotonat tautomerasa · Veure més »

Redirigeix aquí:

Ajustament induït, Apoenzim, Enzimes, Enzims, Enzimàtic, Ferment, Model d'ajustament induït, Model de l'ajustament induït.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »