Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Trifosfat d'adenosina

Índex Trifosfat d'adenosina

El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda molecular” de transferència energètica intracel·lular.

49 les relacions: Acetil-CoA, Adenina, Adenosina, ATP sintetasa, Àcid ribonucleic, Biosíntesi, Cicle de Calvin, Cicle de Krebs, Cinasa, Citocrom c, Citosol, Coenzim, Cofactor enzimàtic, Cristal·lografia de raigs X, Desoxiribosa, Difosfat d'adenosina, Divisió cel·lular, Energia de Gibbs, Entalpia, Entropia, Enzim, Fermentació, Fosforilació, Fosforilació oxidativa, Fotosíntesi, Fritz Albert Lipmann, Fructosa, Glicerol, Glucosa, Hidròlisi, Lípid, Metabolisme, Mitocondri, Monòmer, Monofosfat d'adenosina, Monofosfat d'adenosina cíclic, Motilitat, Nitrat, Nucleòtid, Pentosa, PH, Proteïna, Purina, Respiració anaeròbica, Respiració cel·lular, Ribonucleòtid reductasa, Ribosa, Substrat (bioquímica), Sulfat.

Acetil-CoA

L'acetil-CoA o acetilcoenzim A (CoAS~COCH3), és una biomolècula que té una elevada importància biològica, ja que intervé com a agent acceptador i transferidor de grups acil en nombroses reaccions metabòliques.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Acetil-CoA · Veure més »

Adenina

L’adenina és una base nitrogenada que entre altres forma part com a grup funcional a l'ADN i l'ARN del grup de les purines que en el codi genètic es representa amb la lletra A majúscula.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Adenina · Veure més »

Adenosina

L'adenosina és un nucleòsid format de la unió de l'adenina amb un anell de ribosa (també anomenada ribofuranosa) per mitjà d'un enllaç glucòsid de β-N9.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Adenosina · Veure més »

ATP sintetasa

L'ATP sintetasa o ATP sintasa és un complex enzimàtic de membrana que combina la síntesi i/o hidròlisi d'ATP amb el transport de protons a través d'una membrana.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і ATP sintetasa · Veure més »

Àcid ribonucleic

Comparació de l'ARN amb l'ADN (en anglès) L'àcid ribonucleic (ARN, anomenat en anglès RNA) és un polímer important biològicament que consisteix en una llarga cadena de nucleòtids units entre ells.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Àcid ribonucleic · Veure més »

Biosíntesi

La biosíntesi és el procés catalitzador per enzims que es dóna dins les cèl·lules dels organismes en el qual el substrat acaba donant un producte més complex.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Biosíntesi · Veure més »

Cicle de Calvin

Esquema general del cicle de Calvin El cicle de Calvin (també anomenat cicle de Calvin-Benson) és un conjunt de reaccions bioquímiques que es produeixen a l'estroma dels cloroplasts dels organismes que fan la fotosíntesi.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Cicle de Calvin · Veure més »

Cicle de Krebs

El cicle de Krebs (també anomenat cicle de l'àcid cítric o cicle dels àcids tricarboxílics) és una ruta metabòlica, és a dir, una successió de reaccions químiques que formen part de la respiració cel·lular en totes les cèl·lules aeròbiques, per tant que utilitzen oxigen.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Cicle de Krebs · Veure més »

Cinasa

Estructura del grup fosfat Esquema de la fosforilació Les cinases són un gran grup d'enzims del tipus transferasa, o sigui, biocatalitzadors la funció dels quals és accelerar i, per tant, facilitar reaccions en què es transfereixen grups funcionals d'una molècula a una altra que tenen lloc a la cèl·lula, als òrgans i a tot l'organisme en general.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Cinasa · Veure més »

Citocrom c

El citocrom c és una hemoproteïna monomèrica soluble que es troba als mitocondris de tots els organismes aeròbics.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Citocrom c · Veure més »

Citosol

El citosol, també anomenat hialoplasma, és el medi aquós del citoplasma en què es troben immersos els orgànuls cel·lulars.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Citosol · Veure més »

Coenzim

Els coenzims són un tipus de cofactor, partícula que s'uneix a un apoenzim per tal de formar un holoenzim capaç de catalitzar reaccions químiques.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Coenzim · Veure més »

Cofactor enzimàtic

Un cofactor és un ió o molècula que participa en el procés catalític sense ser enzim ni substrat.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Cofactor enzimàtic · Veure més »

Cristal·lografia de raigs X

La cristal·lografia de raigs X pot localitzar cada àtom en una zeolita, la qual és un aluminosilicat amb moltes aplicacions importants com la purificació de l'aigua. La difracció o cristal·lografia de raigs X és una tècnica per a determinar la disposició dels àtoms dins un cristall, en aquest mètode un feix de raigs X colpeja el cristall i causa que el feix de llum s'estengui en moltes direccions específiques.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Cristal·lografia de raigs X · Veure més »

Desoxiribosa

La desoxiribosa, denominada correctament en la seva forma natural D-2-desoxiribosa, és un sucre monosacàrid de cinc àtoms de carboni component de l'ADN amb fórmula empírica C5H10O4 i que es caracteritza per tenir com grup funcional un grup aldehid, és a dir, que és una aldopentosa.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Desoxiribosa · Veure més »

Difosfat d'adenosina

El difosfat d'adenosina o adenosinadifosfat (ADP) és un nucleòtid format per una ribosa, dos grups fosfat i una adenina.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Difosfat d'adenosina · Veure més »

Divisió cel·lular

Comparació de tres tipus de reproducció cel·lular. La divisió cel·lular és la part del cicle cel·lular en què una cèl·lula inicial (anomenada "zigot") es divideix en dues per formar dues noves cèl·lules.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Divisió cel·lular · Veure més »

Energia de Gibbs

En termodinàmica, l'energia de Gibbs terme recomanat per la IUPAC (antigament "energia lliure" de Gibbs o entalpia lliure) és una expressió matemàtica -més concretament una funció d'estat extensiva-, que dóna la condició d'equilibri i d'espontaneïtat per una reacció química.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Energia de Gibbs · Veure més »

Entalpia

L'entalpia (simbolitzada H, també anomenada contingut calorífic; del grec thalpein, 'escalfar') és una mesura de l'energia d'un sistema termodinàmic.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Entalpia · Veure més »

Entropia

Rudolf Clausius L'entropia és una magnitud termodinàmica definida originàriament com a criteri per a predir l'evolució dels sistemes termodinàmics.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Entropia · Veure més »

Enzim

Diagrama de cintes de l'estructura terciària de l'enzim glioxalasa I humana. Els dos ions de zinc necessaris perquè l'enzim catalitzi la seva reacció es mostren com a esferes lila i un inhibidor enzimàtic anomenat «S-hexilglutationa» es mostra com a model de rebliment d'espai omplint les dues zones actives. Els enzims són biomolècules que catalitzen (acceleren) les reaccions químiques.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Enzim · Veure més »

Fermentació

Fermentació en procés.La fermentació és el procés de catabolisme anaeròbic en el qual un compost orgànic actua com a donador i acceptor d'electrons i l'ATP resultant s'obté per la fosforilació a nivell de substrat.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Fermentació · Veure més »

Fosforilació

Residu de serina '''fosforilat'''. En bioquímica, la fosforilació és l'addició d'un grup fosfat (PO43-) a una proteïna o qualsevol altra molècula, en general petita.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Fosforilació · Veure més »

Fosforilació oxidativa

Cadena transportadora d'electrons mitocondrial La fosforilació oxidativa és una via metabòlica que utilitza energia alliberada per l'oxidació de nutrients per produir adenosina trifosfat (ATP).

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Fosforilació oxidativa · Veure més »

Fotosíntesi

terrestre. La fotosíntesi (del grec φώτο foto, "llum" i σύνθεσις synthesis, "composició") és un procés químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la llum solar.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Fotosíntesi · Veure més »

Fritz Albert Lipmann

Fritz Albert Lipmann (Königsberg, Alemanya 1899 - Poughkeepsie, EUA 1986) fou un metge, químic, bioquímic i professor universitari nord-americà, d'origen alemany, guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1953.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Fritz Albert Lipmann · Veure més »

Fructosa

La fructosa és un sucre simple o monosacàrid que es troba en els éssers vius.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Fructosa · Veure més »

Glicerol

El glicerol és un compost orgànic també anomenat glicerina.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Glicerol · Veure més »

Glucosa

La glucosa o glicosa (DGLC), també anomenada sucre de raïm, és un monosacàrid que les cèl·lules utilitzen com a font d'energia i com a intermediari metabòlic.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Glucosa · Veure més »

Hidròlisi

amida amb formació d'un àcid carboxílic i una amina La hidròlisi és una solvòlisi on el dissolvent és l'aigua.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Hidròlisi · Veure més »

Lípid

Bicapa lipídica Els lípids són biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en dissolvents orgànics, com ara el cloroform.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Lípid · Veure més »

Metabolisme

Estructura del coenzim trifosfat d'adenosina, un intermediari central en el metabolisme energètic. El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc en un organisme per a mantenir-lo viu.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Metabolisme · Veure més »

Mitocondri

Mitocondris vists a gran augment a través d'un microscopi electrònic de transmissió. En biologia cel·lular, un mitocondri és un procariota o un orgànul tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cèl·lules eucariotes.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Mitocondri · Veure més »

Monòmer

Un monòmer és una molècula de petita massa molecular que unida a altres monòmers, de vegades cents o milers, mitjançant enllaços químics, generalment covalents, formen macromolècules anomenades polímers.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Monòmer · Veure més »

Monofosfat d'adenosina

El monofosfat d'adenosina, també coneguda com a àcid 5'-adenílic i abreujat com a AMP, és un nucleòtid que es troba a l'ARN.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Monofosfat d'adenosina · Veure més »

Monofosfat d'adenosina cíclic

El fosfat d'adenosina cíclic (AMPc, AMP cíclic) és un compost important en moltes reaccions bioquímiques.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Monofosfat d'adenosina cíclic · Veure més »

Motilitat

La motilitat és l'habilitat de moure's espontàniament i independent que tenen els éssers vius.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Motilitat · Veure més »

Nitrat

L'ió nitrat En química inorgànica, un nitrat és un ió derivat per descomposició de l'àcid nítric, format per un àtom de nitrogen i tres d'oxigen (NO3-). El radical nitrat ·NO3 té un electró desaparellat que el fa molt reactiu, sobretot en l'atmosfera.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Nitrat · Veure més »

Nucleòtid

Els nucleòtids són les unitats estructurals bàsiques dels àcids nucleics, és a dir que els àcids nucleics estan formats per l'encadenament de nucleòtids.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Nucleòtid · Veure més »

Pentosa

Una pentosa és un monosacàrid fet per 5 carbonis.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Pentosa · Veure més »

PH

La llimona és una fruita àcida, pH ≈ 2,3 El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució, que es determina per l'activitat dels cations oxoni, H3O+, en dissolució.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і PH · Veure més »

Proteïna

Representació tridimensional de la mioglobina, que mostra acolorides les hèlix alfa. L'estructura d'aquesta proteïna va ser la primera que Max Perutz i Sir John Cowdery Kendrew van resoldre per cristal·lografia de raigs X l'any 1958, fet pel qual van rebre el Premi Nobel de Química de l'any 1962. Les proteïnes, també denominades polipèptids, són compostos orgànics fets d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal oscarufona i units per enllaços peptídics entre els grups carboxil i amino de residus adjacents.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Proteïna · Veure més »

Purina

Estructura química de l'adenina Estructura química de la guanina Les purines són uns compostos orgànics bicíclics, és a dir, formats per dos anells units entre si.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Purina · Veure més »

Respiració anaeròbica

La respiració anaeròbica és un procés metabòlic d'oxidació-reducció anàleg a la respiració aeròbica, però en el qual l'acceptor final d'electrons és una molècula inorgànica diferent de l'oxigen.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Respiració anaeròbica · Veure més »

Respiració cel·lular

La respiració cel·lular és la degradació total, per mitjà de l'oxidació, d'algunes substàncies orgàniques fins a matèria inorgànica per alliberar energia.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Respiració cel·lular · Veure més »

Ribonucleòtid reductasa

Imatge de la ribonucleòtid reductasa de classe 1 La ribonucleòtid reductasa abreujada com a RNR i també coneguda com a ribonucleòsid difosfat reductasa) és un enzim que catalitza la formació de desoxiribonucleòtids des de ribonucleòtids. Els desoxiribonucleòtids al seu torn es fan servir en la síntesi d'ADN. La reacció és catalitzada pel RNR es conserva estrictament en tots els éssers vius. A més el RNR té un paper crític en la regulació de la taxa total de síntesi d'ADN per tant la massa d'ADN en la cèl·lula es manté en una proporció constant durant la divisió cel·lular i la reparació d'ADN. Els substrats bioquímics pel RNR són l'ADP, el GDP, el difosfat de citidina i l'UDP. El difosfat de desoxitimidina (dtP) és sintetitzat per un altre enzim (timidilat de cinasa) des del dTDP (monofosfat de desoxitimidina). La ribonucleòtid reductasa és un enzim depenent del ferro que és essencial per la síntesi d'ADN. Els RNR de classe 1 estan construïts de grans subunitats de RNR1 i petites subunitats de RNR2 associades per formar un actiu tetràmer heterodimèric. Com que aquest enzim catalitza amb una síntesi de novo de desoxiribonucleòtids (dNTPs), precursors d'ADN, és essencial pel creixement cel·lular.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Ribonucleòtid reductasa · Veure més »

Ribosa

La ribosa, que existeix principalment com a -ribosa, és un compost orgànic amb una àmplia presència a la natura.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Ribosa · Veure més »

Substrat (bioquímica)

En química, un substrat químic és una espècie química que es considera, de forma explícita, objecte de l'acció d'altres reactius.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Substrat (bioquímica) · Veure més »

Sulfat

Sulfat de coure Un sulfat (SO42-) en química, és una sal o èster format per substitució dels dos àtoms d'hidrogen de l'àcid sulfúric.

Nou!!: Trifosfat d'adenosina і Sulfat · Veure més »

Redirigeix aquí:

Adenosin trifosfat, Adenosina trifosfat, Adenosina trifosfònica, Adenosinatrifosfat, Adenosín trifosfat, Trifosfat d’adenosina.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »