Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Hidrocarbur

Índex Hidrocarbur

enllaç. En química orgànica, un hidrocarbur és un compost orgànic que consisteix en la seva totalitat d'hidrogen i carboni.

94 les relacions: Acetilè, Alcà, Alquè, Alquí, Asfalt, Òxid de nitrogen, Benzè, Butadiè, Butà, Butè, Calor, Capa d'ozó, Carbó, Carboni, Cassini-Huygens, Cicloalcà, Ciclobutà, Cicloheptà, Ciclohexà, Ciclooctà, Ciclopentà, Ciclopropà, Clorofil·la, Clorofluorocarboni, Combustible, Combustible fòssil, Compost orgànic, Conca sedimentària, Decà, Diè, Diòxid de carboni, Dissolvent, Electronegativitat, Energia elèctrica, Enllaç químic, Esprai, Età, Etilè, Fórmula estructural, Fórmula química, Fluor, Fluorur d'hidrogen, Gas amb efecte d'hivernacle, Gas natural, Gasolina, Grup funcional, Heptà, Heptè, Hexà, Hexí, ..., Hidrat de metà, Hidrocarbur aromàtic, Hidrocarbur aromàtic policíclic, Hidrocarbur insaturat, Hidrofòbia, Hidrogen, Indústria del petroli, Isomeria estructural, Lípid, Llum solar, Massa molecular, Metà, Metilacetilè, Metilè, Mineria, Nebulosa, Nomenclatura orgànica, Nonà, Nonè, Octadiè, Octà, Octí, Oli mineral, Oxigen, Parafina, Pentà, Pentè, Petroli, Pissarra bituminosa, Plàstic, Propadiè, Propà, Propè, Química orgànica, Quiralitat (química), Reacció exotèrmica, Sistema solar, Temperatura ambient, Tensió anular, Teoria d'enllaç de valència, Tetrafluorometà, Tità (satèl·lit), Tocoferol, Viscositat. Ampliar l'índex (44 més) »

Acetilè

L'acetilè, o etí, és l'alquí més senzill.

Nou!!: Hidrocarbur і Acetilè · Veure més »

Alcà

Els alcans són molècules orgàniques formades per la unió covalent d'un nombre variable de carbonis units a àtoms d'hidrogen.

Nou!!: Hidrocarbur і Alcà · Veure més »

Alquè

Etilè Els alquens són hidrocarburs alifàtics que tenen algun doble enllaç entre els àtoms de carboni i per això són anomenats insaturats.

Nou!!: Hidrocarbur і Alquè · Veure més »

Alquí

L'alquí més simple és l'acetilè Els alquins són hidrocarburs alifàtics amb almenys un triple enllaç entre dos àtoms de carboni.

Nou!!: Hidrocarbur і Alquí · Veure més »

Asfalt

L'asfalt és un material viscós, apegalós i de color negre, usat com a aglomerant a mescles asfàltiques per a la construcció de carreteres o autopistes.

Nou!!: Hidrocarbur і Asfalt · Veure més »

Òxid de nitrogen

El terme òxid de nitrogen (NxOy) s'aplica a diversos compostos químics binaris gasosos formats per la combinació d'oxigen i nitrogen.

Nou!!: Hidrocarbur і Òxid de nitrogen · Veure més »

Benzè

El benzè o benzé en química, és un hidrocarbur cíclic aromàtic, de fórmula C6H6). A la temperatura i pressió ordinària, és un líquid incolor, poc soluble en aigua i amb un punt d'ebullició de 80,1 °C. La molècula del benzè està constituïda per sis àtoms de carboni, formant un anell hexagonal. La representació del benzè mostrant els tipus d'enllaços entre els àtoms constituents resulta molt intricada, ja que els electrons que formen els enllaços es troben deslocalitzats, i per això normalment se substitueix per l'esquema de les dues formes equivalents mesòmeres de Kekulé, el descobridor de la seva forma. El benzè, una de les primeres matèries fonamentals de la indústria química orgànica, és obtingut per destil·lació fraccionada dels olis lleugers procedents de la destil·lació del quitrà d'hulla i a partir de productes del petroli. S'utilitza per a substàncies intermediàries en la fabricació de medicaments, colorants i altres composts orgànics, cuir artificial, linòleum, vernís, i laca i com a solvent d'ús molt generalitzat.

Nou!!: Hidrocarbur і Benzè · Veure més »

Butadiè

El butadiè o és un diè conjugat simple amb la fórmula C4H6.

Nou!!: Hidrocarbur і Butadiè · Veure més »

Butà

El butà és un hidrocarbur saturat, parafínic o alifàtic, inflamable, gasós que es liqua a pressió atmosfèrica a -0,5 graus Celsius, format per quatre àtoms de carboni i per deu d'hidrogen, la fórmula química del qual és C4H10.

Nou!!: Hidrocarbur і Butà · Veure més »

Butè

El butè, també conegut com a butilè, és un alquè amb la fórmula C4H8.

Nou!!: Hidrocarbur і Butè · Veure més »

Calor

Quan el carbó crema, desprèn calor gràcies a la transformació de l'energia química La calor (de símbol Q) és una forma d'energia que es produeix amb el moviment cinètic de les molècules d'un cos o partícula.

Nou!!: Hidrocarbur і Calor · Veure més »

Capa d'ozó

Esquema de la distribució d'ozó en l'atmosfera. El pic superior correspon a la capa d'ozó. La capa d'ozó o ozonosfera és la zona de l'estratosfera terrestre que conté una concentració relativament alta d'ozó.

Nou!!: Hidrocarbur і Capa d'ozó · Veure més »

Carbó

El carbó (del llatí carbo) és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre o marró fosc.

Nou!!: Hidrocarbur і Carbó · Veure més »

Carboni

El carboni és un element químic de nombre atòmic 6.

Nou!!: Hidrocarbur і Carboni · Veure més »

Cassini-Huygens

Cassini-Huygens és una sonda espacial projecte conjunt de la NASA, la ESA i la ASI.

Nou!!: Hidrocarbur і Cassini-Huygens · Veure més »

Cicloalcà

Els cicloalcans, alcans cíclics o hidrocarburs cíclics són hidrocarburs saturats, l'esquelet dels quals està format únicament per àtoms de carboni units entre ells amb enllaços químics simples en forma d'anell.

Nou!!: Hidrocarbur і Cicloalcà · Veure més »

Ciclobutà

El ciclobutà és un compost orgànic amb la fórmula (CH2)4.

Nou!!: Hidrocarbur і Ciclobutà · Veure més »

Cicloheptà

El cicloheptà és un cicloalcà amb la fórmula molecular C7H14.

Nou!!: Hidrocarbur і Cicloheptà · Veure més »

Ciclohexà

El ciclohexà és un cicloalcà amb la fórmula molecular C6H12.

Nou!!: Hidrocarbur і Ciclohexà · Veure més »

Ciclooctà

El ciclooctà és un cicloalcà de fórmula molecular (CH2)8.

Nou!!: Hidrocarbur і Ciclooctà · Veure més »

Ciclopentà

El ciclopentà és un hidrocarbur (compost químic format únicament per carboni i hidrogen) del grup dels hidrocarburs cíclics, que pertany a la categoria dels cicloalcans (hidrocarbur saturat, és a dir, que el tipus d'enllaç químic entre carboni i carboni és simple).

Nou!!: Hidrocarbur і Ciclopentà · Veure més »

Ciclopropà

El ciclopropà és el compost alicíclic més senzill és una molècula cicloalcà amb la fórmula molecular C3H6, que consta de tres àtoms de carboni enllaçades formant un anell on cada carboni porta dos àtoms d'hidrogen.

Nou!!: Hidrocarbur і Ciclopropà · Veure més »

Clorofil·la

La clorofil·la (del grec chloros, verd i phyllon, fulla) és una molècula present en els productors (plantes, algues i cianobacteris) necessària per al procés de la fotosíntesi.

Nou!!: Hidrocarbur і Clorofil·la · Veure més »

Clorofluorocarboni

Molècules de CFC obtingudes per la substitució d'àtoms d'hidrogen per àtoms de fluor i/o clor Els clorofluorocarbonis o clorofluorocarburs (també anomenats CFC) són compostos orgànics derivats dels hidrocarburs saturats obtinguts principalment mitjançant la substitució d'àtoms d'hidrogen per àtoms de fluor i/o clor.

Nou!!: Hidrocarbur і Clorofluorocarboni · Veure més »

Combustible

La fusta fou el primer combustible usat per la humanitat Un combustible és una substància usada per a produir energia mitjançant la seva combustió.

Nou!!: Hidrocarbur і Combustible · Veure més »

Combustible fòssil

Pila de carbó, un dels principals combustibles fòssils Els combustibles fòssils són combustibles originats per la descomposició parcial de matèria orgànica de fa milions d'anys transformada per la pressió i temperatura degudes a les capes de sediments acumulades sobre seu.

Nou!!: Hidrocarbur і Combustible fòssil · Veure més »

Compost orgànic

Un compost orgànic és qualsevol compost químic que contingui carboni a les seves molècules.

Nou!!: Hidrocarbur і Compost orgànic · Veure més »

Conca sedimentària

En geologia, una conca sedimentària és qualsevol tret morfològic que pateixi subsidència i conseqüentment un reompliment a causa de l'acumulació progressiva de sediment i/o productes volcànics.

Nou!!: Hidrocarbur і Conca sedimentària · Veure més »

Decà

El decà és un hidrocarbur alcà amb fórmula química C10H22.

Nou!!: Hidrocarbur і Decà · Veure més »

Diè

1,3-butadiè En química orgànica, un diè és un hidrocarbur que conté dos dobles enllaços de carboni.

Nou!!: Hidrocarbur і Diè · Veure més »

Diòxid de carboni

El diòxid de carboni (antigament anomenat biòxid de carboni o anhídrid carbònic), és un gas incolor, inodor, i insípid.

Nou!!: Hidrocarbur і Diòxid de carboni · Veure més »

Dissolvent

Molècules d'aigua (dissolvent polar) solvatant un ió de sodi Un dissolvent o solvent és aquella substància que permet la dispersió d'una altra, el solut, en el seu si.

Nou!!: Hidrocarbur і Dissolvent · Veure més »

Electronegativitat

L'electronegativitat és una mesura de la força d'atracció que exerceix un àtom sobre els electrons d'un altre en un enllaç químic.

Nou!!: Hidrocarbur і Electronegativitat · Veure més »

Energia elèctrica

Instal·lació d'energia solar fotovoltaica sobre la teulada d'un habitatge, per a la producció d'energia elèctrica. Es denomina energia elèctrica a la forma d'energia que resulta de l'existència d'una diferència de potencial entre dos punts, la qual cosa permet establir un corrent elèctric entre ambdós quan se'ls posa en contacte per mitjà d'un conductor elèctric.

Nou!!: Hidrocarbur і Energia elèctrica · Veure més »

Enllaç químic

L'enllaç químic és el fenomen físicoquímic pel qual dos o més àtoms o ions s'uneixen per a formar compostos químics, obtenint així una major estabilitat.

Nou!!: Hidrocarbur і Enllaç químic · Veure més »

Esprai

Esprai aerosol Un esprai, aerosol, vaporitzador o esquitxador és un dispositiu format per un recipient on s'emmagatzema un líquid o una pols, acoblat a un sistema de propulsió que permet d'expulsar aquest líquid en forma d'aerosol (reduït a gotes molt fines).

Nou!!: Hidrocarbur і Esprai · Veure més »

Età

Letà és un hidrocarbur alifàtic alcà amb dos àtoms de carboni.

Nou!!: Hidrocarbur і Età · Veure més »

Etilè

L'etilè o etè és un compost químic orgànic consistent en dos àtoms de carboni enllaçats mitjançant un doble enllaç.

Nou!!: Hidrocarbur і Etilè · Veure més »

Fórmula estructural

La fórmula estructural de l'aigua segons l'Estructura de LewisLa fórmula estructural d'un compost químic és una representació gràfica de l'estructura molecular, que mostra com s'ordenen o distribueixen espacialment els àtoms.

Nou!!: Hidrocarbur і Fórmula estructural · Veure més »

Fórmula química

Formula semidesenvolupada de l'Alanina Una fórmula química és una representació convencional dels elements que formen un compost (molècula) o un cristall.

Nou!!: Hidrocarbur і Fórmula química · Veure més »

Fluor

El fluor és un element químic de nombre atòmic 9, situat en el grup dels halògens (grup 17) de la taula periòdica.

Nou!!: Hidrocarbur і Fluor · Veure més »

Fluorur d'hidrogen

El fluorur d'hidrogen és un compost químic format per hidrogen i fluor, HF.

Nou!!: Hidrocarbur і Fluorur d'hidrogen · Veure més »

Gas amb efecte d'hivernacle

Diagrama senzill de l'efecte d'hivernacle Un gas amb efecte d'hivernacle o gas d'hivernacle és un component gasós de l'atmosfera que permet que la radiació solar penetri cap a la superfície de la Terra i que absorbeixi la radiació infraroja que n'emana, i que contribueixi d'aquesta manera a l'efecte d'hivernacle a la Terra, i són produïts tant per processos naturals com d'origen antropogènic.

Nou!!: Hidrocarbur і Gas amb efecte d'hivernacle · Veure més »

Gas natural

Producció de gas natural al món El gas natural és una font d'energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d'hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen.

Nou!!: Hidrocarbur і Gas natural · Veure més »

Gasolina

Gasolina Una gasolinera La gasolina (o essència, i popularment benzina) és una barreja d'hidrocarburs derivada del petroli que s'utilitza com a combustible en motors de combustió interna.

Nou!!: Hidrocarbur і Gasolina · Veure més »

Grup funcional

En química, sobretot en química orgànica, els grups funcionals són estructures submoleculars, caracteritzades per una connectivitat i composició específica elemental, que confereix reactivitat a la molècula que els conté.

Nou!!: Hidrocarbur і Grup funcional · Veure més »

Heptà

L'heptà és un hidrocarbur saturat lineal de la família dels alcans de fórmula molecular C7H16.

Nou!!: Hidrocarbur і Heptà · Veure més »

Heptè

L'Heptè és una olefina o alquè amb la fórmula C7H14.

Nou!!: Hidrocarbur і Heptè · Veure més »

Hexà

L'hexà és un hidrocarbur saturat lineal de la família dels alcans amb fórmula molecular C6H14.

Nou!!: Hidrocarbur і Hexà · Veure més »

Hexí

Els hexins són un subgrup del grups dels alquins.

Nou!!: Hidrocarbur і Hexí · Veure més »

Hidrat de metà

L'hidrat de metà flameja degut al seu contingut en metà. L'estructura molecular representada és un clatrat. L'hidrat de metà o clatrat de metà és un clatrat on majoritàriament el metà ocupa les cavitats que formen les molècules d'aigua.

Nou!!: Hidrocarbur і Hidrat de metà · Veure més »

Hidrocarbur aromàtic

Els hidrocarburs aromàtics, són polímers cíclics conjugats que compleixen la Regla de Hückel, és a dir, tenen un total de 4n+2 electrons pi a l'anell.

Nou!!: Hidrocarbur і Hidrocarbur aromàtic · Veure més »

Hidrocarbur aromàtic policíclic

Representació de l'estructura química del benzopirè un hidrocarbur aromàtic policíclic. Un hidrocarbur aromàtic policíclic (HAP) és un tipus de compost orgànic caracteritzat per la presència de diversos anells aromàtics.

Nou!!: Hidrocarbur і Hidrocarbur aromàtic policíclic · Veure més »

Hidrocarbur insaturat

Un hidrocarbur insaturat és un hidrocarbur en el qual algun àtom de carboni no està insaturat (és a dir, unit a uns altres quatre àtoms exclusivament per enllaços simples) sinó que té algun enllaç doble o enllaç triple.

Nou!!: Hidrocarbur і Hidrocarbur insaturat · Veure més »

Hidrofòbia

una gota de rosada en una cutícula (d'una planta) que resulta hidròfoba Una substància és hidròfoba (del grec υδρο, hydro.

Nou!!: Hidrocarbur і Hidrofòbia · Veure més »

Hidrogen

Lhidrogen és un element químic de símbol H i nombre atòmic 1.

Nou!!: Hidrocarbur і Hidrogen · Veure més »

Indústria del petroli

Plataforma petroliera de perforació en aigües profundes del Golf de Mèxic. La indústria petroliera inclou processos globals d'exploració, extracció, refinament, transport (sovint a través de vaixells petroliers i oleoductes) i màrqueting de productes del petroli.

Nou!!: Hidrocarbur і Indústria del petroli · Veure més »

Isomeria estructural

Els isòmers estructurals són isòmers que es diferencien en la forma en què els seus àtoms estan interconnectats.

Nou!!: Hidrocarbur і Isomeria estructural · Veure més »

Lípid

Bicapa lipídica Els lípids són biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en dissolvents orgànics, com ara el cloroform.

Nou!!: Hidrocarbur і Lípid · Veure més »

Llum solar

Llum solar lluint a través dels núvols al castell de Dunstanburgh, Anglaterra La llum solar, en el més ampli sentit, és l'espectre total de radiació electromagnètica provinent del Sol.

Nou!!: Hidrocarbur і Llum solar · Veure més »

Massa molecular

La massa molecular és la massa d'una molècula expressada en la unitat del sistema internacional, UMA (unitats de massa atòmica), en les quals l'isòtop carboni-12 té un pes atòmic de 12.

Nou!!: Hidrocarbur і Massa molecular · Veure més »

Metà

El metà és l'hidrocarbur alcà més senzill possible.

Nou!!: Hidrocarbur і Metà · Veure més »

Metilacetilè

El metilacetilè o propí és un alquí de fórmula química C3H4 (H-C≡C-CH3).

Nou!!: Hidrocarbur і Metilacetilè · Veure més »

Metilè

Estructura del carbè El metilè en química orgànica és un grup funcional bivalent CH2 derivat formalment del metà.

Nou!!: Hidrocarbur і Metilè · Veure més »

Mineria

La mineria és el procés d'extracció de minerals d'interès industrial del subsòl.

Nou!!: Hidrocarbur і Mineria · Veure més »

Nebulosa

Nebulosa Nord-amèrica Una nebulosa és una regió del medi interestel·lar format per gas i per pols.

Nou!!: Hidrocarbur і Nebulosa · Veure més »

Nomenclatura orgànica

La nomenclatura dels compostos orgànics és complexa i menys sistemàtica que la inorgànica atesa la major complexitat dels compostos i l'existència de molts noms tradicionals no sistemàtics (provinents de la seva participació en el món biològic).

Nou!!: Hidrocarbur і Nomenclatura orgànica · Veure més »

Nonà

El nonà és un alcà, hidrocarbur saturat o parafina de cadena lineal la fórmula química és CH3-(CH2)7-CH3.

Nou!!: Hidrocarbur і Nonà · Veure més »

Nonè

El nonè és un alquè amb la fórmula molecular C9H18.

Nou!!: Hidrocarbur і Nonè · Veure més »

Octadiè

1,7-Octadiè (C8H14) és una molècula orgànica lleugera i inflamable.

Nou!!: Hidrocarbur і Octadiè · Veure més »

Octà

L'octà és un hidrocarbur saturat lineal de la família dels alcans de fórmula molecular C8H18.

Nou!!: Hidrocarbur і Octà · Veure més »

Octí

El terme anomenat octí es refereix a un tipus d'alquí de fórmula empírica C8H14.

Nou!!: Hidrocarbur і Octí · Veure més »

Oli mineral

Ampolla d'oli mineral. Un oli mineral és un subproducte líquid de la destil·lació del petroli des del petroli cru.

Nou!!: Hidrocarbur і Oli mineral · Veure més »

Oxigen

L'oxigen, dels ètims grecs ὀξύς (oxys) ("àcid", del gust dels àcids) i -γενής (-genēs) ("productor", literalment "engendrador"), és l'element químic de nombre atòmic 8.

Nou!!: Hidrocarbur і Oxigen · Veure més »

Parafina

Parafina conformen un grup d'hidrocarburs alcans de fórmula general CnH2n+2, on n és el nombre d'àtoms de carboni.

Nou!!: Hidrocarbur і Parafina · Veure més »

Pentà

El Pentà és un hidrocarbur alifàtic, un alcà amb fórmula química CH3(CH2)3CH3.

Nou!!: Hidrocarbur і Pentà · Veure més »

Pentè

1-pentè és una alfa-olefina.

Nou!!: Hidrocarbur і Pentè · Veure més »

Petroli

Petroli El petroli és una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts/formats per hidrogen i carboni.

Nou!!: Hidrocarbur і Petroli · Veure més »

Pissarra bituminosa

Pissarra bituminosa Pissarra bituminosa és un terme genèric que fa referència a roques sedimentàries de grans fins, amb prou material orgànic (querogen) per poder proporcionar petroli o gas natural.

Nou!!: Hidrocarbur і Pissarra bituminosa · Veure més »

Plàstic

Diversos tipus de plàstic en articles per a la llar En química i tecnologia, els plàstics són materials orgànics polimèrics d'alta massa molecular.

Nou!!: Hidrocarbur і Plàstic · Veure més »

Propadiè

El propadiè és un compost orgànic amb la fórmula H2C.

Nou!!: Hidrocarbur і Propadiè · Veure més »

Propà

El propà en condicions normals és un gas inodor i incolor.

Nou!!: Hidrocarbur і Propà · Veure més »

Propè

El propè o propilè (H2C.

Nou!!: Hidrocarbur і Propè · Veure més »

Química orgànica

Representació dels orbitals electrònics del metà. La hibridació dels orbitals electrònics del carboni permet la química del carboni La química orgànica o química del carboni és una subdisciplina dins la química que tracta de l'estudi científic de l'estructura, propietats, composició, reaccions, i preparacions (per síntesi orgànica o per altres mitjans) de compostos basats en el carboni, hidrocarburs i els seus derivats.

Nou!!: Hidrocarbur і Química orgànica · Veure més »

Quiralitat (química)

Dos enantiòmers d'un aminoàcid genèric La quiralitat és una propietat que tenen algunes molècules de no ser superposables a la seva imatge especular.

Nou!!: Hidrocarbur і Quiralitat (química) · Veure més »

Reacció exotèrmica

Una reacció exotèrmica és aquella que desprèn energia en forma de calor.

Nou!!: Hidrocarbur і Reacció exotèrmica · Veure més »

Sistema solar

El sistema solarLes majúscules del nom varia.

Nou!!: Hidrocarbur і Sistema solar · Veure més »

Temperatura ambient

La temperatura ambient és la temperatura que es pot mesurar amb un termòmetre i que es pren de l'ambient actual, per la qual cosa, si es pren de diversos punts en una àrea a un mateix temps pot variar.

Nou!!: Hidrocarbur і Temperatura ambient · Veure més »

Tensió anular

La tensió anular o tensió de cicle (en anglès ring strain), en la química orgànica, és la tendència d’una molècula cíclica en un cicloalcà com el ciclopropà, a desestabilitzar-se quan els seus àtoms estan en orientacions espacials en una alta energia no favorable.

Nou!!: Hidrocarbur і Tensió anular · Veure més »

Teoria d'enllaç de valència

Formació d'un enllaç simple Cl-Cl mitjançant la compartició de dos electrons aportats un per cada àtom de clor, segons Lewis La teoria d'enllaç de valència (TEV) és una de les dues teories bàsiques, juntament amb la teoria dels orbitals moleculars (TOM) que empren la mecànica quàntica per descriure l'enllaç covalent.

Nou!!: Hidrocarbur і Teoria d'enllaç de valència · Veure més »

Tetrafluorometà

El tetrafluorometà, també conegut com a tetrafluorur de carboni, és el més simple dels fluorocarbonis.

Nou!!: Hidrocarbur і Tetrafluorometà · Veure més »

Tità (satèl·lit)

Tità és el satèl·lit més gran de Saturn i el segon més gran del sistema solar (el primer és Ganimedes).

Nou!!: Hidrocarbur і Tità (satèl·lit) · Veure més »

Tocoferol

El tocoferol és el nom de diversos compostos orgànics conformats per diversos fenols metilats, que formen una classe de compostos químics anomenats tocoferols dels quals diversos actuen com Vitamina E. causa de la seva activitat de vitamina, el primer tocoferol va ser identificat per primera vegada el 1936 a partir de l'activitat d'un factor dietètic de fertilitat en rates, i se'l va anomenar així per la combinació de les paraules gregues " τόκος ", i " φέρειν ", que en conjunt signifiquen " portar un embaràs ", amb la terminació -ol que indica el seu estatus d'alcohol químic.

Nou!!: Hidrocarbur і Tocoferol · Veure més »

Viscositat

La viscositat d'un fluid representa la resistència que presenta aquest a fluir.

Nou!!: Hidrocarbur і Viscositat · Veure més »

Redirigeix aquí:

Hidrocarboni, Hidrocarburs.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »