Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Instal·la
Accés més ràpid que el navegador!
 

NADH deshidrogenasa

Índex NADH deshidrogenasa

La NADH Deshidrogenasa (EC 1.6.5.3) (també anomenada “NADH:ubiquinona oxidoreductasa” o “Complex I”) és un enzim localitzat a la membrana mitocondrial interna que catalitza la transferència d’electrons del NADH al coenzim Q (CoQ).

36 les relacions: Apoptosi, Àcid oxalacètic, Biosíntesi, Cisteïna, Citocrom c oxidasa, Coenzim Q10, Electró, Energia d'activació, Envelliment cel·lular, Enzim, Espècies reactives de l'oxigen, Esquizofrènia, Fenotip, Fisiologia, Flavina, Fosforilació oxidativa, Grup prostètic, Hipòxia, In vitro, In vivo, Malaltia de Parkinson, Membrana mitocondrial interna, Mononucleòtid de flavina, Mutació, Nicotinamida adenina dinucleòtid, Potencial de membrana, Potencial electroquímic, Protó, Proteasoma, Ressonància paramagnètica electrònica, Rotenona, Superòxid, Toxina, Traducció lingüística, Transcripció genètica, Trifosfat d'adenosina.

Apoptosi

Tall de secció d'un fetge de ratolí. La fletxa indica una cèl·lula en apoptosi. L'apoptosi és una forma de mort cel·lular programada (MCP) en els organismes pluricel·lulars.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Apoptosi · Veure més »

Àcid oxalacètic

Làcid oxaloacètic, àcid oxalacètic o oxosuccínic és un àcid orgànic.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Àcid oxalacètic · Veure més »

Biosíntesi

La biosíntesi és el procés catalitzador per enzims que es dóna dins les cèl·lules dels organismes en el qual el substrat acaba donant un producte més complex.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Biosíntesi · Veure més »

Cisteïna

La cisteïna (simbolitzat Cys o C) és un dels vint aminoàcids que utilitzen les cèl·lules per sintetitzar proteïnes.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Cisteïna · Veure més »

Citocrom c oxidasa

Estructura cristal·lina d'un homodímer de la citocrom c oxidasa bovina, inclosa a la bicapa lipídica. L'espai intermembrana queda a la part superior de l'esquema. L'enzim citocrom c oxidasa o complex IV (nombre EC 1.9.3.1) és una proteïna transmembrana que es localitza a les bicapes lipídiques de bacteris i també la podem trobar en mitocondris.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Citocrom c oxidasa · Veure més »

Coenzim Q10

El coenzim Q10 o ubiquinona (2,3-dimetoxi-5-metil-6-decaprenil-1,4-benzoquinona) és un derivat de la quinona amb una llarga cadena isoprenoide.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Coenzim Q10 · Veure més »

Electró

En física, l'electró (símbol e-) és una partícula subatòmica amb una càrrega elèctrica elemental negativa.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Electró · Veure més »

Energia d'activació

bec de Bunsen, quan la guspira s'apaga la flama continua cremant, ja que aquesta reacció de combustió és energèticament favorable L'energia d'activació (generalment simbolitzada Ea), també coneguda com a font d'ignició, és l'energia mínima necessària perquè les partícules en xocar es combinin les unes amb les altres; és a dir, és la barrera a superar de temperatura perquè s'iniciï una reacció química.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Energia d'activació · Veure més »

Envelliment cel·lular

β-galactosidasa (SABG, parts blaves), un marcador de la senescència cel·lular. La senescència cel·lular, és el fenomen en què cèl·lules normals diploides diferenciades perden la capacitat de dividir-se, normalment després d'unes 50 divisions cel·lulars in vitro, però algunes cèl·lules esdevenen senescents abans degut a trencaments de la doble hèlix de l'ADN, a toxines, etc.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Envelliment cel·lular · Veure més »

Enzim

Diagrama de cintes de l'estructura terciària de l'enzim glioxalasa I humana. Els dos ions de zinc necessaris perquè l'enzim catalitzi la seva reacció es mostren com a esferes lila i un inhibidor enzimàtic anomenat «S-hexilglutationa» es mostra com a model de rebliment d'espai omplint les dues zones actives. Els enzims són biomolècules que catalitzen (acceleren) les reaccions químiques.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Enzim · Veure més »

Espècies reactives de l'oxigen

Les espècies reactives de l'oxigen o ROS (de l'anglès Reactive Oxidative Species) són molecules que es produïxen en les cèl·lules resultants de reaccions d'oxidació-reducció incompletes on intervé l'oxigen.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Espècies reactives de l'oxigen · Veure més »

Esquizofrènia

Lesquizofrènia (del grec, "schizo": divisió i "phrenos": ment) és una malaltia mental caracteritzada per una pèrdua del judici de la realitat i una àmplia desorganització de la personalitat amb impossibilitat de motivar una conducta i establir propositivitat vital adequada.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Esquizofrènia · Veure més »

Fenotip

''Donax variabilis'' mostren una extraordinària diversitat fenotípica, tant en el color com en el patró de les seves conquilles El fenotip és l'expressió del genotip modulada per la interacció amb el medi, és a dir, l'aparença externa d'un caràcter genètic.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Fenotip · Veure més »

Fisiologia

La fisiologia (del grec physis.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Fisiologia · Veure més »

Flavina

La flavina (7,8-dimetil-isoaloxazina) és una base nitrogenada la cadena principal de la qual és una substància heterocíclica nitrogenada de tres anells i dos grups oxo, coneguda com a isoaloxazina.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Flavina · Veure més »

Fosforilació oxidativa

Cadena transportadora d'electrons mitocondrial La fosforilació oxidativa és una via metabòlica que utilitza energia alliberada per l'oxidació de nutrients per produir adenosina trifosfat (ATP).

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Fosforilació oxidativa · Veure més »

Grup prostètic

Un grup prostètic és el component no aminoacídic que forma part de l'estructura d'algunes proteïnes i que es troba fortament unit a la resta de la molècula.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Grup prostètic · Veure més »

Hipòxia

La hipòxia és una condició patològica en la qual no hi ha un subministrament adequat d'oxigen, ja sigui tot el cos (hipòxia generalitzada) o en una regió del cos (hipòxia tissular).

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Hipòxia · Veure més »

In vitro

In vitro és una expressió llatina que s'utilitza per descriure experiments bioquímics que es duen a terme en un ambient artificial.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і In vitro · Veure més »

In vivo

In vivo és una expressió llatina que s'utilitza per descriure experiments químics, físics o farmacològics que tenen lloc dins d'un organisme viu, per oposició als que es duen a terme en un ambient artificial (in vitro).

Nou!!: NADH deshidrogenasa і In vivo · Veure més »

Malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson és una malaltia neurodegenerativa d'origen desconegut que fou descrita pel metge anglès James Parkinson l'any 1817.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Malaltia de Parkinson · Veure més »

Membrana mitocondrial interna

Matriu La membrana mitocondrial interna forma replecs en la matriu mitocondrial anomenats crestes que compartimenten d'alguna manera l'interior mitocondrial i permeten una major superfície de membrana que ofereix més espai a l'elevat nombre de proteïnes que hi ha i permet que aquestes funcionin correctament i eficientment.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Membrana mitocondrial interna · Veure més »

Mononucleòtid de flavina

L’enzim peptidil-cisteina descarboxilasa, que té una molècula de FMN al centre de la seva estructura. El mononucleòtid de flavina (FMN, sigles de l’anglès Flavin mononucleotide), o riboflavina-5'-fosfat, és un derivat de la riboflavina (vitamina B2) que actua com coenzim de diverses oxidoreductases.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Mononucleòtid de flavina · Veure més »

Mutació

Les mutacions són canvis permanents en l'ADN, que poden ser causats per agents exògens o endògens.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Mutació · Veure més »

Nicotinamida adenina dinucleòtid

La nicotinamida adenina dinucleòtid abreujada com NAD és un coenzim d'oxidoreducció present en totes les cèl·lules vives.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Nicotinamida adenina dinucleòtid · Veure més »

Potencial de membrana

ions en costats oposats d'una membrana plasmàtica condueix a un voltatge anomenat el potencial de membrana. Els valors típics de potencial de membrana oscil·len entre -40 mV i -80 mV. Molts ions tenen un gradient de concentració a través de la membrana, incloent-hi el potassi (K+), que es troba en alta concentració a dins de la membrana i en baixa a fora. Els ions de sodi (Na+) i de clorur (Cl–) es troben en altes concentracions a la regió extracel·lular, i en baixes concentracions a les regions intracel·lulars. Aquests gradients de concentració proveeixen l'energia potencial per a conduir la formació del potencial de membrana. Aquest voltatge s'estableix quan la membrana té permeabilitat a un o més ions. En el cas més simple, il·lustrat aquí, si la membrana és selectivament permeable al potassi, aquests ions carregats positivament poden difondre el gradient de concentració cap a fora de la cèl·lula, deixant enrere càrregues negatives no compensades. Aquesta separació de càrregues és el que causa el potencial de membrana. Nota que les masses de solucions de cada cantó de la membrana són electroneutrals. De la mateixa manera, el sistema com un tot és electroneutral. Les càrregues positives "no compensades" de fora de la cèl·lula, i les càrregues negatives no compensades de dins de la cèl·lula, físicament s'alineen sobre la superfície de la membrana i s'atreuen mútuament a través de la membrana. Així, el potencial de membrana només es localitza físicament immediatament al costat de la membrana. La separació d'aquestes càrregues a través de la membrana és la base del voltatge de membrana. Nota també que aquest diagrama només és una aproximació de les contribucions iòniques al potencial de membrana. D'altres ions incloent-hi el sodi, el clorur, el calci i d'altres juguen un rol més petit, encara que arribin a tenir forts gradients de concentració, perquè tenen una permeabilitat menor que pas el potassi. Clau: Pentàgons blaus - ions de sodi; Quadrats liles - ions de potassi; Cercles grocs - Ions de Clorur; Rectangles taronges - anions (aquests sorgeixen de la varietat de fonts incloent-hi proteïnes). Les grans estructures liles amb una fletxa representen un canal de potassi transmembrànic i la direcció del moviment de potassi net. El potencial de membrana és el voltatge de la diferència de potencial elèctric d'un lloc i l'altre de la membrana plasmàtica d'una cèl·lula.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Potencial de membrana · Veure més »

Potencial electroquímic

En biologia cel·lular, el potencial electroquímic fa referència a les propietats elèctriques i químiques de la membrana cel·lular.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Potencial electroquímic · Veure més »

Protó

El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva d'1 e (1,6 × 10-19 C).

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Protó · Veure més »

Proteasoma

Dibuix representatiu d'un proteosoma. Les zones actives es troben dintre del tub blau. Els extrems vermells regulen l'entrada de la proteïna al tub, on serà degradada. El proteasoma o proteosoma és un complex proteic gran present en totes les cèl·lules eucariotes i arqueobacteris, així com en alguns eubacteris.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Proteasoma · Veure més »

Ressonància paramagnètica electrònica

La ressonància paramagnètica electrònica (RPE) o ressonància d'espín electrònic (REE) és una tècnica espectroscòpica sensible als electrons desaparellats.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Ressonància paramagnètica electrònica · Veure més »

Rotenona

La rotenona és un insecticida biològic extret de les arrels de diverses plantes de la família fabàcia entre elles les del gènere Derris.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Rotenona · Veure més »

Superòxid

Un superòxid o hiperòxid és un compost binari que conté l'anió superòxid O2-.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Superòxid · Veure més »

Toxina

Una toxina (del grec: τοξικόν, toxikon, verí per usar en les fletxes) és una substància verinosa produïda per cèl·lules o organismes vius que és farmacològicament activa a concentracions molt baixes.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Toxina · Veure més »

Traducció lingüística

La Pedra de Rosetta Una traducció és la interpretació del significat d'un text i la seva corresponent transformació en un text equivalent que reprodueix el mateix missatge en una llengua diferent.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Traducció lingüística · Veure més »

Transcripció genètica

Transcripció de l'ADN a ARNLa transcripció de l'ADN és el primer procés de l'expressió genètica.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Transcripció genètica · Veure més »

Trifosfat d'adenosina

El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda molecular” de transferència energètica intracel·lular.

Nou!!: NADH deshidrogenasa і Trifosfat d'adenosina · Veure més »

Redirigeix aquí:

Complex I.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »