Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Pseudohipoaldosteronisme tipus II

Índex Pseudohipoaldosteronisme tipus II

El pseudohipoaldosteronisme tipus II, també anomenat síndrome de Gordon, es caracteritza per ocasionar problemes per regular la quantitat de sodi i potassi del cos.

26 les relacions: Acidosi, Aldosterona, Canal iònic, Cinasa, Cisteïna, Creatinina, Diürètic, Electròlit, Epiteli, Exó, Fenotip, Fosforilació, Hidrogencarbonat, Hiperpotassèmia, Hipertensió arterial, Intró, Lisina, Litiasi renal, MLPA, Mutació, Nefró, PH, Reacció en cadena de la polimerasa, Renina, Túbul contort distal, Trifosfat d'adenosina.

Acidosi

Nomograma de l'homeòstasi acidobàsica. Observeu les àrees corresponents als diferents tipus d'acidosi en l'esquerra L'acidosi és un augment de l'acidesa en la sang i altres teixits del cos (és a dir, un augment de la concentració d'ions d'hidrogen).

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Acidosi · Veure més »

Aldosterona

L'aldosterona és una hormona que augmenta la reabsorció de sodi i aigua i l'alliberament (secreció) de potassi en els ronyons.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Aldosterona · Veure més »

Canal iònic

Diagrama esquemàtic d'un canal iònic. '''1''' - dominis proteics (típicament quatre per canal), '''2''' - vestíbul extern, '''3''' - filtre selectiu, '''4''' - diàmetre del filtre selectiu, '''5''' - lloc de fosforilació, '''6''' - membrana cel·lular. Un canal iònic és una proteïna o un agregat de proteïnes que obre un porus en la membrana cel·lular.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Canal iònic · Veure més »

Cinasa

Estructura del grup fosfat Esquema de la fosforilació Les cinases són un gran grup d'enzims del tipus transferasa, o sigui, biocatalitzadors la funció dels quals és accelerar i, per tant, facilitar reaccions en què es transfereixen grups funcionals d'una molècula a una altra que tenen lloc a la cèl·lula, als òrgans i a tot l'organisme en general.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Cinasa · Veure més »

Cisteïna

La cisteïna (simbolitzat Cys o C) és un dels vint aminoàcids que utilitzen les cèl·lules per sintetitzar proteïnes.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Cisteïna · Veure més »

Creatinina

La creatinina és un compost orgànic generat a partir de la degradació de la creatina (que és una substància que nodreix els músculs).

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Creatinina · Veure més »

Diürètic

Es denomina diürètic (del llatí diuretĭcus, i aquest del grec διουρητικός) a tota substància que al ser ingerida provoca una eliminació d'aigua i sodi en l'organisme, a través de l'orina.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Diürètic · Veure més »

Electròlit

Un electròlit és una substància que dissocia ions lliures quan es dissol o es fon, produint un medi elèctricament conductor.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Electròlit · Veure més »

Epiteli

Tipus de teixit epitelial L'epiteli dels bronquis és una mena d'epiteli especialitzat en l'intercanvi de gasos i protecció mecànica envers els agents externs. Imatge de microscòpia electrònica. L'epiteli o teixit epitelial és un teixit histològic format per cèl·lules juxtaposades, una a continuació de l'altra sense espai entre elles, que recobreixen la superfície, cavitats i òrgans del cos (epitelis de revestiment) i formen part de les glàndules (epitelis glandulars).

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Epiteli · Veure més »

Exó

En un gen, un exó és cada un dels segments d'ADN que es transcriuen i no són eliminats en la maduració de l'ARN missatger ARNm.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Exó · Veure més »

Fenotip

''Donax variabilis'' mostren una extraordinària diversitat fenotípica, tant en el color com en el patró de les seves conquilles El fenotip és l'expressió del genotip modulada per la interacció amb el medi, és a dir, l'aparença externa d'un caràcter genètic.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Fenotip · Veure més »

Fosforilació

Residu de serina '''fosforilat'''. En bioquímica, la fosforilació és l'addició d'un grup fosfat (PO43-) a una proteïna o qualsevol altra molècula, en general petita.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Fosforilació · Veure més »

Hidrogencarbonat

Model de l'anió hidrogencarbonat, HCO3- L'hidrogencarbonat (antigament anomenat bicarbonat), és un anió de fórmula HCO3-, intermedi de la desprotonació de l'àcid carbònic, H2CO3.Té un paper biològic crucial en el sistema de regulació del pH fisiològic.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Hidrogencarbonat · Veure més »

Hiperpotassèmia

La hiperpotassèmia (o hipercalèmia, del llatí: hiper, alt; kalium, potassi; -emia, "en la sang") es un trastorn electrolític en la qual la concentració de l'electròlit potassi és elevada (K+) en la sang.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Hiperpotassèmia · Veure més »

Hipertensió arterial

La hipertensió arterial (HTA) és una malaltia crònica consistent en una elevació persistent de la pressió arterial, per sobre de 140/90 mmHg.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Hipertensió arterial · Veure més »

Intró

Explicació gràfica de l'eliminació d'introns per splicing, procés de maduració del RNA Un intró és una regió del DNA compresa en la regió codificant d'un gen però que no s'arriba a expressar, és a dir, la seva seqüència no s'utilitza quan se sintetitza la corresponent proteïna.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Intró · Veure més »

Lisina

La lisina (abreujada Lys o K) és un dels 20 aminoàcids que normalment es troben en les proteïnes.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Lisina · Veure més »

Litiasi renal

La litiasi renal és un trastorn que afecta al sistema urinari on es formen càlculs en el ronyó o en les vies urinàries, deguda a la cristal·lització i precipitació de compostos de l'orina.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Litiasi renal · Veure més »

MLPA

La tècnica de la MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) és una tècnica similar a la PCR múltiple que, fent servir un únic parell d'encebadors, permet dur a terme l'amplificació de múltiples seqüències diana d'ADN.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і MLPA · Veure més »

Mutació

Les mutacions són canvis permanents en l'ADN, que poden ser causats per agents exògens o endògens.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Mutació · Veure més »

Nefró

Un nefró o nefrona (del grec νεφρός nephros, "ronyó") és la unitat bàsica estructural i funcional del ronyó.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Nefró · Veure més »

PH

La llimona és una fruita àcida, pH ≈ 2,3 El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució, que es determina per l'activitat dels cations oxoni, H3O+, en dissolució.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і PH · Veure més »

Reacció en cadena de la polimerasa

Aquest gel d'agarosa tenyit amb bromur d'etidi mostra diversos productes de PCR obtinguts mitjançant diferents encebadors amb un baix nivell d'especificitat. La reacció en cadena de la polimerasa (coneguda com a PCR, les sigles angleses de polymerase chain reaction) és una tècnica de biologia molecular l'objectiu de la qual és obtenir un gran nombre de còpies d'un fragment d'ADN específic a partir d'una quantitat mínima.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Reacció en cadena de la polimerasa · Veure més »

Renina

Estructura de la renina humana La renina (EC 3.4.23.15), també anomenada angiotensinogenasa, és una proteïna (enzim) segregada per les cèl·lules iuxtaglomerulars del ronyó (d'on prové el seu nom).

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Renina · Veure més »

Túbul contort distal

El túbul contort distal és la continuació de la part gruixuda de la branca ascendent de la nansa de Henle, i es continua amb el túbul col·lector.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Túbul contort distal · Veure més »

Trifosfat d'adenosina

El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda molecular” de transferència energètica intracel·lular.

Nou!!: Pseudohipoaldosteronisme tipus II і Trifosfat d'adenosina · Veure més »

Redirigeix aquí:

Síndrome de Gordon.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »