Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Principi de Bernoulli

Índex Principi de Bernoulli

Esquema del principi de Bernoulli Flux d'aire en un tub de Venturi. L'energia cinètica augmenta mentre la pressió decau, tal com es pot veure en la diferència d'altures de les dues columnes d'aigua. En dinàmica de fluids, el principi de Bernoulli, també conegut com a equació de Bernoulli o trinomi de Bernoulli, postula que, per un fluid no viscós, un increment en la velocitat del fluid implica una disminució de la seva pressió o energia potencial; la seva energia es manté constant al llarg del recorregut.

55 les relacions: Acústica, Barotropia, Camp vectorial irrotacional, Capa límit, Carburador, Cavitació, Càrrega hidràulica, Coeficient de dilatació adiabàtica, Conservació de l'energia, Daniel Bernoulli, Densitat, Derivada parcial, Dinàmica de fluids, Efecte Venturi, Energia cinètica, Energia interna, Energia mecànica, Energia potencial, Enginyeria, Entalpia, Equació d'estat, Equació de continuïtat, Equacions de Navier-Stokes, Fluid, Fluid incompressible, Gas, Gas ideal, Gradient (matemàtiques), Gravetat, Hidràulica, Lagrangià, Línia de corrent, Líquid, Lleis de Newton, Matemàtic, Motor, Nombre de Mach, Nombre de Reynolds, Ona de xoc, Ona marina, Pressió, Pressió estàtica, Primer principi de la termodinàmica, Procés adiabàtic, Procés isobàric, Quantitat de moviment, Ro, Sistema de referència, Sustentació, Teorema de Torricelli, ..., Treball (física), Tub de Pitot, Velocitat, Velocitat del so, Viscositat. Ampliar l'índex (5 més) »

Acústica

Font de so omnidireccional en una cambra anecoica. L'acústica és la branca de la física que estudia el so, infrasons i ultrasò, és a dir ones mecàniques que es propaguen a través de la matèria (tant sòlida com líquida o gasosa) (no es propaguen en el buit) per mitjà de models físics i matemàtics.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Acústica · Veure més »

Barotropia

Estratificació de la pressió i la densitat d'un fluid barotròpic. En meteorologia, la barotropia d'un fluid és una característica per la qual les línies de pressió constants (isòbares) coincideixen amb les de densitat constants (isopicniques).

Nou!!: Principi de Bernoulli і Barotropia · Veure més »

Camp vectorial irrotacional

En el càlcul vectorial un camp vectorial irrotacional o camp vectorial conservatiu és un camp vectorial el rotacional del qual és nul.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Camp vectorial irrotacional · Veure més »

Capa límit

La capa límit és la regió d'un fluid en moviment a les proximitats d'una superfície sòlida que es veu influenciada per la presència de l'esmentada superfície.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Capa límit · Veure més »

Carburador

Carburador d'automòbil. El carburador és el dispositiu que fa la barreja d'aire-combustible en els motors de benzina.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Carburador · Veure més »

Cavitació

La cavitació (del llatí cavus: "forat") o aspiració en el buit, és un fenomen de creixement de bombolles dins l'aigua o un altre fluid, seguit d'una depressió que les fa implotar.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Cavitació · Veure més »

Càrrega hidràulica

La càrrega hidràulica o alçària piezomètrica és una mesura específica de la pressió d'un fluid per sobre un datum geodèsic.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Càrrega hidràulica · Veure més »

Coeficient de dilatació adiabàtica

El coeficient de dilatació adiabàtica és la proporció entre la capacitat calorífica (també anomenada capacitat tèrmica) a pressió constant (C_P) i la capacitat calorífica a volum constant (C_V).

Nou!!: Principi de Bernoulli і Coeficient de dilatació adiabàtica · Veure més »

Conservació de l'energia

xoc perfectament elàstic i absència de fregament. En física, la llei de la conservació de l'energia estableix que, a qualsevol sistema aïllat, la quantitat total d'energia es manté constant.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Conservació de l'energia · Veure més »

Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli (Groningen, 8 de febrer de 1700 – Basilea, 17 de març de 1782) va ser un matemàtic neerlandès de naixement que va passar la major part de la seva vida a Basilea, Suïssa.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Daniel Bernoulli · Veure més »

Densitat

En física i química, la densitat (símbol ρ, la lletra grega ro) és una magnitud escalar que indica la massa per unitat de volum d'una substància.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Densitat · Veure més »

Derivada parcial

En matemàtiques, s'anomena derivada parcial d'una funció de diverses variables a la seva derivada respecte a una d'aquestes variables, deixant les altres constants (de manera oposada a la derivada total, en la qual totes les variables poden variar).

Nou!!: Principi de Bernoulli і Derivada parcial · Veure més »

Dinàmica de fluids

La dinàmica de fluids és una subdisciplina de la mecànica de fluids (entenent per "fluids" tant els líquids com els gasos).

Nou!!: Principi de Bernoulli і Dinàmica de fluids · Veure més »

Efecte Venturi

Esquema de l'efecte Venturi. L’efecte Venturi, també conegut com a tub de Venturi, es produeix quan un fluid en moviment dins d'un conducte tancat disminueix la seva pressió en augmentar la velocitat després de passar per una zona de secció menor.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Efecte Venturi · Veure més »

Energia cinètica

L'energia cinètica (de símbol Ec, K o T) és l'energia que conté un cos pel fet d'estar en moviment.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Energia cinètica · Veure més »

Energia interna

En termodinàmica, l'energia interna és l'energia total que conté un sistema termodinàmic.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Energia interna · Veure més »

Energia mecànica

L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Energia mecànica · Veure més »

Energia potencial

En física, l'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix a causa de la seva posició en un camp de forces o que un sistema té a causa de la configuració de les seves parts.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Energia potencial · Veure més »

Enginyeria

Un motor F-15 Eagle Pratt & Whitney F100 turbofan dissenyat per enginyers aerospacials L'enginyeria és l'aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Enginyeria · Veure més »

Entalpia

L'entalpia (simbolitzada H, també anomenada contingut calorífic; del grec thalpein, 'escalfar') és una mesura de l'energia d'un sistema termodinàmic.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Entalpia · Veure més »

Equació d'estat

Lequació d'estat en física i termodinàmica és la relació entre variables d'estat o funció d'estat.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Equació d'estat · Veure més »

Equació de continuïtat

En física una equació de continuïtat expressa una llei de conservació utilitzant el flux de la magnitud que es conserva al llarg d'una superfície tancada.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Equació de continuïtat · Veure més »

Equacions de Navier-Stokes

Les equacions de Navier-Stokes reben el seu nom de Claude-Louis Navier i George Gabriel Stokes.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Equacions de Navier-Stokes · Veure més »

Fluid

L'aigua i l'aire són dos dels fluids més habituals Un fluid és una substància que es pot deformar amb facilitat; a diferència d'un sòlid, quan s'hi aplica un esforç tangencial, i per petit que aquest sigui, sempre apareixerà una deformació en forma de gradient de velocitats.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Fluid · Veure més »

Fluid incompressible

Es diu fluid incompressible quan el volum d'un fluid roman constant sota l'acció d'una pressió externa.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Fluid incompressible · Veure més »

Gas

Un gas és un estat de la matèria en què les forces interatòmiques o intermoleculars entre els diferents àtoms o molècules d'una substància són tan petites que la substància no adopta ni forma ni volum fix, tendint a expandir-se tant com sigui possible per ocupar el recipient que el conté.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Gas · Veure més »

Gas ideal

Un gas ideal és el model més senzill de l'estat gasós emprat en termodinàmica.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Gas ideal · Veure més »

Gradient (matemàtiques)

En càlcul vectorial, el gradient \nabla f d'un camp escalar f és un camp vectorial que indica en cada punt del camp escalar la direcció del màxim increment d'ell mateix.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Gradient (matemàtiques) · Veure més »

Gravetat

La gravetat manté els planetes en òrbita al voltant del Sol (imatge no a escala) La gravetat és la forca d'atracció mútua que experimenten dos objectes amb massa.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Gravetat · Veure més »

Hidràulica

Hidràulica i hidroestàtica il·lustrada. La hidràulica és una branca de la física i l'enginyeria que s'encarrega de l'estudi de les propietats mecàniques dels fluids.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Hidràulica · Veure més »

Lagrangià

El lagrangià (L) és una funció escalar de les variables dinàmiques d'un sistema físic.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Lagrangià · Veure més »

Línia de corrent

Línies de corrents. En mecànica de fluids es denomina línia de corrent al lloc geomètric dels punts tangents al vector velocitat de les partícules de fluid en un instant t determinat.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Línia de corrent · Veure més »

Líquid

gota esfèrica de líquid minimitza l'àrea superficial, la qual cosa és el resultat natural de la tensió superficial en líquids. El líquid és un dels estats de la matèria més quotidians.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Líquid · Veure més »

Lleis de Newton

Primera i segona lleis en llatí en l'edició original del 1687 de la ''Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica'' Les lleis del moviment o d'inèrcia de Newton, o simplement les lleis de Newton, són les lleis que Isaac Newton va formular, que descrivien les causes i formes de moviment dels cossos i són la base de la mecànica clàssica.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Lleis de Newton · Veure més »

Matemàtic

Leonhard Euler (1707-1783) és àmpliament considerat un dels matemàtics més importants de la història. Un matemàtic és una persona l'àrea primària d'estudi i investigació de la qual és la matemàtica.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Matemàtic · Veure més »

Motor

Mercedes Un motor és una màquina capaç de transformar l'energia emmagatzemada en combustibles, bateries o altres fonts en energia mecànica capaç de realitzar un treball.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Motor · Veure més »

Nombre de Mach

Un F/A-18 Hornet. El disc blanc que es forma és vapor d'aigua en condensació a conseqüència de l'ona de xoc. Aquest fenomen és conegut com a ''singularitat de Prandtl-Glauert'' El nombre de Mach, o simplement Mach, és el quocient entre la velocitat d'un objecte en un medi determinat i la velocitat del so en aquell mateix medi.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Nombre de Mach · Veure més »

Nombre de Reynolds

El nombre de Reynolds (Re) és un nombre adimensional emprat en mecànica de fluids, disseny de reactors i fenòmens de transport per a caracteritzar el moviment d'un fluid.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Nombre de Reynolds · Veure més »

Ona de xoc

En mecànica de fluids una ona de xoc és una ona de pressió forta que produeix diferències de pressió extremes a través d'explosions o altres fenòmens.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Ona de xoc · Veure més »

Ona marina

Una ona marina "La gran ona de Kanagawa", talla en fusta del segle XIX, per Katsushika Hokusai Una ona marina o onada és un moviment oscil·latori, en sentit ascendent i descendent, de la superfície del mar o d'una altra massa gran d'aigua, com ara un llac o un pantà produïdes pel vent.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Ona marina · Veure més »

Pressió

La pressió (símbol P) és la magnitud física que mesura la força instantània en una unitat de superfície, aplicada en direcció perpendicular a aquesta.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Pressió · Veure més »

Pressió estàtica

Manòmetre diferencial d'inspecció que compara diferència de '''pressions estàtiques''' entre dues càmeres graduat en mil·límetre columna d'aigua. La pressió estàtica és la que té un fluid, independentment de la seva velocitat, i que es pot mesurar mitjançant la utilització de tubs piezomètrics.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Pressió estàtica · Veure més »

Primer principi de la termodinàmica

'''Primer principi''' en una màquina tèrmica El primer principi de la termodinàmica és el principi que fa referència a la conservació de l'energia: en què \,Q és la calor aportada al sistema, \,\Delta U la variació de la seva energia interna i \,W el treball realitzat pel sistema.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Primer principi de la termodinàmica · Veure més »

Procés adiabàtic

Gràfica d'un procés adiabàtic en funció de la pressió ''p'' i el volum ''V''. L'àrea groga és el treball associat al canvi entre els punts A i BUn procés adiabàtic és aquell en el qual el sistema (generalment, un fluid que realitza un treball) no intercanvia calor amb el seu entorn.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Procés adiabàtic · Veure més »

Procés isobàric

Transformació isobàrica: des de l'estat ''A'' fins a l'estat ''B'' en un diagrama p-V segueix un segment horitzontal. L'àrea groga representa el treball associat a la transformació Un procés isobàric és una transformació termodinàmica que es produeix a pressió constant.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Procés isobàric · Veure més »

Quantitat de moviment

La quantitat de moviment o moment lineal (p) d'un cos és el producte de la seva massa per la seva velocitat mesurades en un determinat sistema de referència.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Quantitat de moviment · Veure més »

Ro

La ro o rho és la dissetena lletra de l'alfabet grec.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Ro · Veure més »

Sistema de referència

En cinemàtica, un sistema de referència és un conjunt de magnituds per poder mesurar la posició d'un objecte en el temps i en l'espai.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Sistema de referència · Veure més »

Sustentació

La sustentació (o subpressió) és la força generada per un cos que es desplaça per un fluid, de direcció perpendicular a la del moviment del corrent incident.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Sustentació · Veure més »

Teorema de Torricelli

El Teorema de Torricelli o Llei de Torricelli és un teorema en la dinàmica de fluids relacionant la velocitat del fluid que surt d'un orifici a l'alçada del fluid per sobre de l'obertura.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Teorema de Torricelli · Veure més »

Treball (física)

En física, el treball és l'energia que es transfereix a un objecte en aplicar-li una força neta que li causarà un desplaçament.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Treball (física) · Veure més »

Tub de Pitot

Diagrama d'un sistema Pitot estàtic, que inclou un tub Pitot, els instruments Pitot estàtics i les preses de pressió estàtica i dinàmica Tipus de tubs de Pitot Ús dels tubs de Pitot en avions per mesurar la velocitat del vent Un tub Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total, també anomenada pressió d'estancament, pressió romanent o pressió de recés (suma de la pressió estàtica i de la pressió dinàmica).

Nou!!: Principi de Bernoulli і Tub de Pitot · Veure més »

Velocitat

En física, la velocitat (v) és la mesura del canvi de mòdul i direcció de la posició d'un mòbil.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Velocitat · Veure més »

Velocitat del so

F18 de l'armada dels Estats Units trencant la barrera del so La velocitat del so és la velocitat de propagació de les ones de pressió longitudinals que constitueixen el so.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Velocitat del so · Veure més »

Viscositat

La viscositat d'un fluid representa la resistència que presenta aquest a fluir.

Nou!!: Principi de Bernoulli і Viscositat · Veure més »

Redirigeix aquí:

Alçària d'elevació, Alçària d'energia, Equació de Bernoulli, Principi de Bernouilli, Teorema de Bernouilli, Teorema de Bernoulli.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »