Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Logaritme

Índex Logaritme

mai l'interseca. Gràfiques de les funcions logarítmiques per a diverses bases ''b'': vermell en base ''e'', verd en base 10, i morat en base 1,7. La gràfica talla l'eix de les abscisses a ''x''.

92 les relacions: Algorisme, Anàlisi matemàtica, Asímptota, Astronomia, Àcid, BASIC, Bit, Calculadora, Cambridge University Press, Càlcul infinitesimal, Càlcul numèric, Concentració molar, Criptografia de clau pública, Decibel, Economia, Enginyeria, Equació de Nernst, Equació de Tsiolkovski, Escala de Richter, Escala logarítmica, Espectre (matemàtiques), Espectroscòpia, Estadística, Factorització, Física, Forma canònica de Jordan, Fotografia, Funció exponencial, Funció inversa, Geodèsia, Grégoire de Saint-Vincent, Haskell, Informàtica, Interval musical, Invers multiplicatiu, Irving Stringham, Java (llenguatge de programació), Johannes Kepler, John Napier, Jost Bürgi, Leonhard Euler, Llenguatge C, Llenguatge de programació, Logaritme binari, Logaritme discret, Logaritme integral, Logaritme natural, Matemàtica pura, Matemàtiques, Matriu diagonalitzable, ..., Mètode de Newton, McGraw-Hill, Michael Stifel, Nat (unitat), Nautilus, Navegació, Nicolaus Mercator, Nivell de pressió sonora, Nombre, Nombre complex, Nombre decimal, Nombre e, Nombre enter, Nombre irracional, Nombre natural, Nombre real, O'Reilly Media, Octava (música), Ordinador, Organització Internacional per a l'Estandardització, Oxidani, PH, Potenciació, Princeton University Press, Producte (matemàtiques), Progressió aritmètica, Progressió geomètrica, Química, Regle de càlcul, Sèrie de Taylor, Sistema binari, Sistema de coordenades cartesianes, Societat Americana de Matemàtiques, Springer Science+Business Media, Suma, Superfície de Riemann, Teoria de la informació, Teoria de la música, Terratrèmol, Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, Valor propi, vector propi i espai propi, Xifra. Ampliar l'índex (42 més) »

Algorisme

nombres primers Un algorisme (o, alternativament, algoritme) és un conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema.

Nou!!: Logaritme і Algorisme · Veure més »

Anàlisi matemàtica

convergència, la teoria de la mesura, la geometria i la teoria de la probabilitat i l'estadística Lanàlisi matemàtica, o simplement anàlisi (del grec ανάλυσις análysis, 'solució', ἀναλύειν analýein, 'resoldre'), és la branca de les matemàtiques que té per objecte l'estudi de les relacions de dependència d'una variable respecte d'una altra, és a dir, de les funcions.

Nou!!: Logaritme і Anàlisi matemàtica · Veure més »

Asímptota

En geometria analítica, una asímptota d'una corba és una línia tal que la distància entre la corba i la línia s'aproxima a zero, quan una o les dues coordenades x o y tendeixen a l'infinit.

Nou!!: Logaritme і Asímptota · Veure més »

Astronomia

La nebulosa planetària «de la formiga» Menzel 3 (Mz3). L'ejecció de gas, des del centre d'una estrella moribunda segueix uns patrons simètrics Lastronomia és la ciència que estudia l'univers i els cossos celestes o astres, a partir de la informació que ens n'arriba per la radiació electromagnètica, tant pel que fa a la posició i moviment en l'esfera celeste com pel que fa a la seva natura, estructura i evolució (astrofísica).

Nou!!: Logaritme і Astronomia · Veure més »

Àcid

Un àcid (del llatí acidus, 'agre') és considerat tradicionalment com qualsevol compost químic que, quan es dissol en aigua, produeix una solució amb una activitat de catió oxidani o oxoni, H3O^+, major que l'aigua pura, és a dir, un pH menor que 7.

Nou!!: Logaritme і Àcid · Veure més »

BASIC

Programa Hola, món! escrit en un BASIC de la primera generació: l'Atari BASIC. BASIC és una família de llenguatges de programació d'alt nivell.

Nou!!: Logaritme і BASIC · Veure més »

Bit

Un bit —simbolitzat habitualment habitual b, de l'anglès, binary digit, "dígit binari"— és la unitat d'informació mínima utilitzada en Informàtica i en Teoria de la Informació.

Nou!!: Logaritme і Bit · Veure més »

Calculadora

Calculadora de butxaca Una calculadora és una màquina que, per mitjans mecànics o electrònics, és capaç de realitzar una operació matemàtica.

Nou!!: Logaritme і Calculadora · Veure més »

Cambridge University Press

Cambridge University Press és l'editorial de la Universitat de Cambridge, considerada la més antiga del món encara activa (va ser fundada el 1534) i sense interrupcions.

Nou!!: Logaritme і Cambridge University Press · Veure més »

Càlcul infinitesimal

El càlcul infinitesimal és una branca de les matemàtiques, desenvolupada a partir de l'àlgebra i la geometria, que involucra dos conceptes complementaris: el concepte d'"integral" (càlcul integral) i el concepte de derivada (càlcul diferencial).

Nou!!: Logaritme і Càlcul infinitesimal · Veure més »

Càlcul numèric

S'entén per càlcul numèric el conjunt de càlculs que es realitzen normalment en un sistema informàtic, tot i que els seus fonaments arrenquen de molt abans de l'existència d'ordinadors, amb la finalitat de simular l'evolució de fenòmens que comportin una certa complexitat.

Nou!!: Logaritme і Càlcul numèric · Veure més »

Concentració molar

La concentració molar, anomenada abans molaritat, és una unitat de concentració d'una dissolució utilitzada en química igual a: c.

Nou!!: Logaritme і Concentració molar · Veure més »

Criptografia de clau pública

Un nombre aleatori gran s'utilitza per fer una parella clau pública/clau privada. Qualsevol pot xifrar utilitzant la clau pública, però només qui té la clau privada pot desxifrar. La seguretat depèn del secret de la clau privada. Utilitzant una clau privada per xifrar (i així, signar) un missatge; qualsevol pot comprovar la signatura fent servir la clau pública (i també qualsevol pot desxifrar el missatge). La validesa depèn de la seguretat de la clau privada. En l'esquema de predistribució de claus de Diffie-Hellman, cada part genera una parella clau pública/privada i distribueix la clau pública. Després d'obtenir una còpia autèntica de les claus públiques dels altres, l'Alice i el Bob poden calcular un secret compartit fora de línia. El secret compartit es pot utilitzar com la clau per a un xifratge simètric. La criptografia asimètrica, coneguda també com a criptografia de clau pública, és una forma de criptografia en la qual la clau utilitzada per xifrar un missatge difereix de la clau utilitzada per desxifrar-lo.

Nou!!: Logaritme і Criptografia de clau pública · Veure més »

Decibel

El decibel és una unitat logarítmica de mesura que expressa la magnitud d'una quantitat física (habitualment la potència) respecte a un nivell de referència.

Nou!!: Logaritme і Decibel · Veure més »

Economia

L'economia és l'activitat humana que consisteix en la producció, distribució, intercanvi i consum de béns i serveis.

Nou!!: Logaritme і Economia · Veure més »

Enginyeria

Un motor F-15 Eagle Pratt & Whitney F100 turbofan dissenyat per enginyers aerospacials L'enginyeria és l'aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia.

Nou!!: Logaritme і Enginyeria · Veure més »

Equació de Nernst

L'equació de Nernst, desenvolupada pel químic i físic alemany Walther Hermann Nernst, s'utilitza per calcular el potencial de reducció d'un elèctrode quan les condicions no són les estàndard (concentració 1 M, pressió d'1 atm, temperatura de 298 K).

Nou!!: Logaritme і Equació de Nernst · Veure més »

Equació de Tsiolkovski

L'equació de Tsiolkovski o equació del coet ideal descriu el moviment de vehicles que segueixen el principi bàsic d'un coet: un dispositiu que aplicar-se a si mateix acceleració (un empenyiment) mitjançant l'expulsió de part de la seva massa a altes velocitats i moure's mitjançant la conservació de la quantitat de moviment.

Nou!!: Logaritme і Equació de Tsiolkovski · Veure més »

Escala de Richter

Lescala sismològica de Richter, també coneguda com a escala de magnitud local (M_L) és una escala logarítmica de base 10 arbitrària que assigna un nombre per quantificar l'efecte d'un terratrèmol.

Nou!!: Logaritme і Escala de Richter · Veure més »

Escala logarítmica

Gràfica lineal-lineal Les gràfiques representades són: i.

Nou!!: Logaritme і Escala logarítmica · Veure més »

Espectre (matemàtiques)

En anàlisi funcional, el concepte d'espectre d'un operador afitat és una generalització del concepte de valor propi per matrius.

Nou!!: Logaritme і Espectre (matemàtiques) · Veure més »

Espectroscòpia

prisma. L'espectroscòpia és una tècnica analítica experimental, molt usada en química i en física.

Nou!!: Logaritme і Espectroscòpia · Veure més »

Estadística

Gràfica de la distribució normal L'estadística o estatística és la ciència matemàtica relacionada amb la recopilació, anàlisi, interpretació i representació de dades.

Nou!!: Logaritme і Estadística · Veure més »

Factorització

En matemàtiques, la factorització o descomposició en producte de factors és el procés de descompondre un objecte, per exemple un nombre enter, un polinomi, o una matriu en el producte d'altres objectes anomenats factors, que en multiplicar-los tots junts donen l'objecte original.

Nou!!: Logaritme і Factorització · Veure més »

Física

La física (del grec φυσικός (phusikos), 'natural' i φύσις (phusis), 'natura') és la ciència que estudia la natura en el seu sentit més ampli, ocupant-se del comportament de la matèria i l'energia, i de les forces fonamentals de la natura que governen les interaccions entre les partícules.

Nou!!: Logaritme і Física · Veure més »

Forma canònica de Jordan

blocs de Jordan i només tenen diferents de zero els valors de la diagonal (els valors propis) i els que queden immediatament per damunt (aquests valen 1). La resta d'elements de la matriu, fora dels blocs de Jordan, són tots zero (aquí representats amb espais en blanc). La forma canònica de Jordan o forma normal de Jordan és un terme matemàtic utilitzat en àlgebra lineal.

Nou!!: Logaritme і Forma canònica de Jordan · Veure més »

Fotografia

Fotografies Lent d'una càmera fotogràfica La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura.

Nou!!: Logaritme і Fotografia · Veure més »

Funció exponencial

En sentit ampli, una funció exponencial és qualsevol funció del tipus ax, una potenciació on la base a és qualsevol nombre real positiu i l'exponent x és la variable.

Nou!!: Logaritme і Funció exponencial · Veure més »

Funció inversa

Una funció ƒ i la seva inversa ƒ–1. Com que ƒ fa correspondre a 3 l'element "a", la inversa ƒ–1 fa correspondre l'element ''a'' a 3. En matemàtiques, si ƒ és una funció de A a B llavors la funció inversa de ƒ, anomenada com a ƒ−1, és una funció en la direcció contrària, de B a A, amb la propietat de què la seva (composició) amb la funció original retorna cada element a si mateix.

Nou!!: Logaritme і Funció inversa · Veure més »

Geodèsia

La geodèsia és una branca de la geofísica que estudia la forma i les dimensions de la Terra i del camp de gravetat.

Nou!!: Logaritme і Geodèsia · Veure més »

Grégoire de Saint-Vincent

Grégoire de Saint-Vincent, Gregorius de Sancto Vincentio en llatí (Bruges (Països Baixos espanyols), 8 de setembre del 1584 - Gant, 27 de gener del 1667) va ser un matemàtic jesuïta flamenc del segle XVII.

Nou!!: Logaritme і Grégoire de Saint-Vincent · Veure més »

Haskell

Haskell és un llenguatge de programació funcional estandarditzat de semàntica no estricta i avaluació tardana de les expressions (ang: lazy evaluation) en el moment que se'n demana el valor i pren el nom del matemàtic Haskell Curry.

Nou!!: Logaritme і Haskell · Veure més »

Informàtica

Ordinador actual executant la distribució Debian del sistema operatiu GNU/Linux. La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.

Nou!!: Logaritme і Informàtica · Veure més »

Interval musical

L'interval és la distància existent entre dues notes.

Nou!!: Logaritme і Interval musical · Veure més »

Invers multiplicatiu

La funció recíproca: ''y''.

Nou!!: Logaritme і Invers multiplicatiu · Veure més »

Irving Stringham

Washington Irving Stringham o, simplement, Irving Stringham (1847-1909) va ser un matemàtic estatunidenc, que va organitzar el deparatment de matemàtiques de la universitat de Berkeley.

Nou!!: Logaritme і Irving Stringham · Veure més »

Java (llenguatge de programació)

Duke, la mascota del Java. Codi font d'un programa escrit amb el llenguatge de programació Java El Java és un llenguatge de programació dissenyat el 1990 per James Gosling amb altres companys de Sun Microsystems a partir del llenguatge C. Des del seu naixement fou pensat com un llenguatge orientat a objectes.

Nou!!: Logaritme і Java (llenguatge de programació) · Veure més »

Johannes Kepler

Johannes Kepler (Weil der Stadt, Sacre Imperi Romanogermànic, 27 de desembre de 1571 - Ratisbona, 15 de novembre de 1630) va ser un astrònom i matemàtic alemany que va servir com a figura clau en la revolució científica.

Nou!!: Logaritme і Johannes Kepler · Veure més »

John Napier

John Napier, baró de Merchiston (Edimburg, 1550 - 4 d'abril de 1617) va ser un matemàtic escocès, reconegut per haver descobert els logaritmes.

Nou!!: Logaritme і John Napier · Veure més »

Jost Bürgi

Jost Bürgi, a vegades escrit Joost o Jobst (en Justus Burgius) va ser un fabricant de rellotges i instruments astronòmics i matemàtic suís a començaments del segle XVII.

Nou!!: Logaritme і Jost Bürgi · Veure més »

Leonhard Euler

Leonhard Euler (Basilea, 15 d'abril del 1707 - Sant Petersburg, 18 de setembre del 1783) fou un matemàtic i físic suís que visqué a Rússia i a Prússia durant la major part de la seva vida.

Nou!!: Logaritme і Leonhard Euler · Veure més »

Llenguatge C

El llenguatge de programació C o llenguatge C, va ser creat per Dennis Ritchie i Ken Thompson als Laboratoris Bell d'AT&T, a principis de la dècada dels 70.

Nou!!: Logaritme і Llenguatge C · Veure més »

Llenguatge de programació

Codi font d'un programa escrit en llenguatge BASIC. Un llenguatge de programació és un llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador.

Nou!!: Logaritme і Llenguatge de programació · Veure més »

Logaritme binari

Gràfica del log2 ''n'' En matemàtiques, el logaritme binari (log2 n) és el logaritme en base 2.

Nou!!: Logaritme і Logaritme binari · Veure més »

Logaritme discret

En matemàtiques, en particular en àlgebra abstracta i les seves aplicacions, els logaritmes discrets són anàlegs als logaritmes ordinaris però aplicats a grup.

Nou!!: Logaritme і Logaritme discret · Veure més »

Logaritme integral

En matemàtiques, la funció logaritme integral o logaritme integral, li(x), és una funció especial de rellevància significativa en problemes de física i teoria de nombres, car dóna una estimació de la quantitat de nombres primers menors que un determinat valor (teorema dels nombres primers).

Nou!!: Logaritme і Logaritme integral · Veure més »

Logaritme natural

El logaritme neperià, logaritme natural o logaritme hiperbòlic és el logaritme en base e, on e és un nombre irracional que val 2.718281828459045...

Nou!!: Logaritme і Logaritme natural · Veure més »

Matemàtica pura

La matemàtica pura és l'estudi de les ciències matemàtiques per si mateixes, és a dir, un estudi que no vingui motivat per les qüestions de caràcter pràctic on es pugui aplicar.

Nou!!: Logaritme і Matemàtica pura · Veure més »

Matemàtiques

Representacions matemàtiques de diversos camps La matemàtica (encara que, per a referir-se a l'estudi i ciència, s'acostuma a utilitzar el plural matemàtiques) és aquella ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre aquests (del mot derivat del grec μάθημα, máthēma: ciència, coneixement, aprenentatge; μαθηματικός, mathēmatikós).

Nou!!: Logaritme і Matemàtiques · Veure més »

Matriu diagonalitzable

En àlgebra lineal, una matriu quadrada A s'anomena diagonalitzable si és semblant a una matriu diagonal, és a dir, si existeix una matriu invertible P tal que P−1AP és una matriu diagonal.

Nou!!: Logaritme і Matriu diagonalitzable · Veure més »

Mètode de Newton

En càlcul numèric, el mètode de Newton, o mètode de Newton-Raphson, és un algorisme per tal de trobar aproximacions del zero d'una funció amb valors reals.

Nou!!: Logaritme і Mètode de Newton · Veure més »

McGraw-Hill

McGraw-Hill és una editorial estatunidenca, amb seu a Nova York, fundada per James H. McGraw i John A. Hill, el 1899.

Nou!!: Logaritme і McGraw-Hill · Veure més »

Michael Stifel

Michael Stifel va ser un matemàtic alemany del segle XVI.

Nou!!: Logaritme і Michael Stifel · Veure més »

Nat (unitat)

Un nat (a vegades també anomenat com a nit o fins i tot nepit) és una unitat logarítmica d'informació o d'entropia basada en el logaritme natural i les potències de base e en lloc de basar-se en el logaritme de base 2 usat per a definir el bit.

Nou!!: Logaritme і Nat (unitat) · Veure més »

Nautilus

El gènere Nautilus és un tàxon que conté set espècies de nàutils.

Nou!!: Logaritme і Nautilus · Veure més »

Navegació

Taula de geografia, hidrografia i navegació, de la Cyclopaedia de 1728. Model de GPS de butxaca. La navegació és l'art i la ciència de conduir una embarcació o vehicle d'un lloc a un altre, eficientment i amb responsabilitat.

Nou!!: Logaritme і Navegació · Veure més »

Nicolaus Mercator

Nicolaus —també Nikolaus, Nicholas, Niklaus— Mercator —cognom de naixement: Kauffmann— va ser un matemàtic del segle XVIII conegut pels seu mètode de càlcul dels logaritmes amb sèries infinites.

Nou!!: Logaritme і Nicolaus Mercator · Veure més »

Nivell de pressió sonora

El nivell de pressió sonora determina la intensitat del so que genera una pressió sonora (és a dir, del so que aconsegueix a una persona en un moment donat), es mesura en decibels (dB) i varia entre 0 dB llindar d'audició i 120 dB llindar de dolor.

Nou!!: Logaritme і Nivell de pressió sonora · Veure més »

Nombre

Un nombre és el concepte que sorgeix del resultat de comptar les coses que formen un agregat, o una generalització d'aquest concepte.

Nou!!: Logaritme і Nombre · Veure més »

Nombre complex

En matemàtiques, un nombre complex és un nombre, z, que es pot expressar en la forma on a i b són nombres reals, i i és la unitat imaginària, que satisfà la propietat fonamental En l'expressió donada, a s'anomea la part real del nombre complex, a.

Nou!!: Logaritme і Nombre complex · Veure més »

Nombre decimal

Els nombres decimals o sistema decimal estan basats en els múltiples del nombre 10.

Nou!!: Logaritme і Nombre decimal · Veure més »

Nombre e

La constant matemàtica e és la base dels logaritmes naturals: és l'únic nombre el logaritme natural del qual és 1.

Nou!!: Logaritme і Nombre e · Veure més »

Nombre enter

Els nombres enters són els que designen quantitats no fraccionables en parts més petites que la unitat.

Nou!!: Logaritme і Nombre enter · Veure més »

Nombre irracional

Un nombre irracional és un nombre real que no és racional, és a dir, que no es pot expressar com una fracció \tfrac, a la qual a i b són enters, i b és diferent de 0.

Nou!!: Logaritme і Nombre irracional · Veure més »

Nombre natural

Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3..., 19, 20, 21, 22,..., 1059..., un milió..., que es poden usar per a comptar els elements d'un conjunt finit.

Nou!!: Logaritme і Nombre natural · Veure més »

Nombre real

En matemàtiques, els nombres reals (\R) informalment es poden concebre com els nombres associats a longituds o qualsevol mena de magnitud física que se suposa que és contínua.

Nou!!: Logaritme і Nombre real · Veure més »

O'Reilly Media

O'Reilly Media, abans anomenada O'Reilly & Associates, és una empresa editorial dels Estats Units dedicada principalment a la publicació de llibres relacionats amb la programació informàtica.

Nou!!: Logaritme і O'Reilly Media · Veure més »

Octava (música)

Octava justa do-do En música, una octava és l'interval que separa dos sons les freqüències dels quals estan en relació de dos a un.

Nou!!: Logaritme і Octava (música) · Veure més »

Ordinador

Teclat Un ordinador (del francès ordinateur) o computadora (del llatí computare, calcular) és una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil.

Nou!!: Logaritme і Ordinador · Veure més »

Organització Internacional per a l'Estandardització

L'Organització Internacional per a l'Estandardització (International Organization for Standardization en anglès, coneguda com a ISO pel prefix grec que significa igual) és una organització no governamental que es compon per diferents representants d'organismes de normalització de més de 150 països.

Nou!!: Logaritme і Organització Internacional per a l'Estandardització · Veure més »

Oxidani

L'oxidani o oxoni, antigament anomenat hidroni, és el catió derivat de la coordinació d’un protó, H^+, sobre l’oxigen de l’aigua, H2O, la qual fórmula és H3O^+.

Nou!!: Logaritme і Oxidani · Veure més »

PH

La llimona és una fruita àcida, pH ≈ 2,3 El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució, que es determina per l'activitat dels cations oxoni, H3O+, en dissolució.

Nou!!: Logaritme і PH · Veure més »

Potenciació

base 2 (blau) i base ½ (cian). Cada corba passa pel punt (0,1) perquè qualsevol nombre diferent de zero elevat a zero és u. En ''x''.

Nou!!: Logaritme і Potenciació · Veure més »

Princeton University Press

Princeton University Press és una editorial acadèmica independent, estretament lligada a la Universitat de Princeton.

Nou!!: Logaritme і Princeton University Press · Veure més »

Producte (matemàtiques)

En matemàtiques, el producte de nombres enters, reals o complexos és el resultat de la seva multiplicació o bé l'expressió que indica els factors que s'han de multiplicar.

Nou!!: Logaritme і Producte (matemàtiques) · Veure més »

Progressió aritmètica

En matemàtiques, una progressió aritmètica és una successió matemàtica de nombres tals que la diferència de dos termes successius qualssevol de la seqüència és una constant, quantitat anomenada diferència de la progressió o simplement diferència.

Nou!!: Logaritme і Progressió aritmètica · Veure més »

Progressió geomètrica

Progressió geomètrica 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 +...

Nou!!: Logaritme і Progressió geomètrica · Veure més »

Química

La química és la branca de la física que estudia la composició, estructura i propietats de la matèria i els canvis que aquesta experimenta durant les reaccions químiques.

Nou!!: Logaritme і Química · Veure més »

Regle de càlcul

Un regle de càlcul escolar de 10 polzades (Pickett N902-T simplex trig). El regle de càlcul és un calculador analògic mecànic.

Nou!!: Logaritme і Regle de càlcul · Veure més »

Sèrie de Taylor

El polinomi de Taylor aproxima una funció en el veïnat d'un punt. A mesura que augmenta el grau del polinomi, millor és l'aproximació. Aquest gràfic mostra la funció sinus (en negre) i els seus polinomis de Taylor de graus 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13. La funció exponencial (en blau) i la suma dels primers ''n''+1 termes de la seva sèrie de Taylor centrada a 0 (en vermell) En matemàtiques, i més específicament en càlcul infinitesimal, la sèrie de Taylor és una representació d'una funció com una suma infinita de termes calculats a partir dels valors de les derivades de la funció en un punt concret.

Nou!!: Logaritme і Sèrie de Taylor · Veure més »

Sistema binari

El sistema binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es representen utilitzant com a base dues xifres: zero i un (0 i 1).

Nou!!: Logaritme і Sistema binari · Veure més »

Sistema de coordenades cartesianes

Fig. 1 – Sistema de coordenades cartesianes. S'han assenyalat quatre punts: (2,3) en verd, (-3,1) en vermell, (-1.5,-2.5) en blau i (0,0), l'origen, en morat. Fig. 2 – Sistema de coordenades cartesianes amb la circumferència de radi 2 centrada a l'origen dibuixada en vermell. L'equació del cercle és x2 + y2.

Nou!!: Logaritme і Sistema de coordenades cartesianes · Veure més »

Societat Americana de Matemàtiques

La Societat Americana de Matemàtiques (sigles en anglès AMS) està dedicada als interessos de la recerca i patrocini de les matemàtiques, que fa amb diverses publicacions i conferències així com premis monetaris anuals als matemàtics.

Nou!!: Logaritme і Societat Americana de Matemàtiques · Veure més »

Springer Science+Business Media

Springer Science+Business Media o Springer és una editorial global que publica llibres, llibres electrònics i publicacions científiques avaluades per experts (''peer review''), en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la medicina (STM: science, technical & medical, en anglès).

Nou!!: Logaritme і Springer Science+Business Media · Veure més »

Suma

La suma o addició és una operació aritmètica bàsica que permet saber la quantitat total d'elements d'un conjunt com a resultat d'ajuntar tots els elements de dos conjunts inicials.

Nou!!: Logaritme і Suma · Veure més »

Superfície de Riemann

Superfície de Riemann per a la funció f(z).

Nou!!: Logaritme і Superfície de Riemann · Veure més »

Teoria de la informació

La Teoria de la Informació estudia la quantificació, l'emmagatzemament i la comunicació de la informació Va ser proposada originalment per Claude E. Shannon el 1948 quan estudiava els límits fonamentals en el processament del senyal i operacions com la compressió de dades en l'article cabdal "A Mathematical Theory of Communication" (Una teoria matemàtica de la comunicació).

Nou!!: Logaritme і Teoria de la informació · Veure més »

Teoria de la música

La teoria de la música és la branca de les ciències de la música que es dedica a l'estudi del llenguatge musical.

Nou!!: Logaritme і Teoria de la música · Veure més »

Terratrèmol

dorsals oceàniques. Un terratrèmol, sisme (del grec "σεισμός", tremolor) o, simplement, tremolor de terra (en algunes zones es considera que un sisme és un terratrèmol de menor magnitud), és el resultat de l'alliberament brusc d'energia acumulada pels desplaçaments i les friccions de les diferents plaques de l'escorça terrestre (fenòmens reagrupats sota el nom de plaques tectòniques).

Nou!!: Logaritme і Terratrèmol · Veure més »

Unió Internacional de Química Pura i Aplicada

La Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC), de l'anglès (International Union of Pure and Applied Chemistry) és una organització no governamental, dedicada als progressos de la química.

Nou!!: Logaritme і Unió Internacional de Química Pura i Aplicada · Veure més »

Valor propi, vector propi i espai propi

imatges els vectors verds. Conserven la mateixa direcció, per tant són vectors propis. El valor propi associat és -1/2 (perquè canvien de sentit i el mòdul és la meitat). En aquest cas particular l'espai propi és l'espai sencer. Figura. 2. En aquesta aplicació lineal el quadre de la Mona Lisa, es transforma de tal manera que els vectors de l'eix vertical central (vector vermell) no ha canviat ni de direcció ni de sentit ni de mòdul, en canvi el vector diagonal (blau) ha canviat de direcció. En aquest cas el vector vermell és un '''vector propi''' de l'aplicació però el vector blau no ho és. Com que el vector vermell no ha canviat ni de direcció ni de mòdul, el seu '''valor propi''' és 1. Tots els vectors amb la mateixa direcció que el vector vermell són també vectors propis, amb el mateix valor propi. Tots junts, afegint-hi el vector zero formen l''''espai propi''' d'aquesta aplicació que en aquest cas és un espai de dimensió 1. En matemàtiques, i més concretament en àlgebra el concepte de vector propi és una noció que es refereix a una aplicació lineal d'un espai en si mateix.

Nou!!: Logaritme і Valor propi, vector propi i espai propi · Veure més »

Xifra

Una xifra o dígit (del llatí dit) és un signe o caràcter que serveix per representar un nombre.

Nou!!: Logaritme і Xifra · Veure més »

Redirigeix aquí:

Logaritmes, Logarítmica.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »