Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Llista de personatges bíblics

Índex Llista de personatges bíblics

El següent article mostra una llista dels personatges amb nom que apareixen en la Torà o Antic Testament.

288 les relacions: Aaron, Abdon, Abel, Abiatar, Abies, Abigail, Abimèlec (jutge), Abinadab (fill de Saül), Abinadab (germà de David), Abiram, Abisag, Abraham, Absalom, Acab, Acan, Acaz, Adam, Adbeel, Adonies, Agar (muller d'Abraham), Ahazià d'Israel, Ahazià de Judà, Ahià (profeta), Amalequites, Amasies, Amminadab, Ammonites (descendents d'Ammon), Amnon, Amon (Bíblia), Amorrites, Amram, Antic Egipte, Antic Testament, Antisemitisme, Aram, Arca de Noè, Arfaxad, Arida, Arka, Asà, Aser, Assíria, Atalia, Azarià, Èxode, Éber, Àrab, Babilònia, Baixà, Bassemat, ..., Bíblia, Benjamí, Betsabé, Betuel, Booz, Bosrà, Caín, Cam, Canaan, Cananeus, Corè, Cuix, Dan (fill de Jacob), Datan i Abiron, David, Dèbora, Déu, Diluvi universal, Dina (filla de Jacob), Dixon, Dumà, Edom, Efraïm (Patriarca), Egipte, Ehud, Elà, Elcanà (profeta), Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel, Elifaz, Elohim, Elon, Enoix, Esaú, Esdres, Essència, Eva, Evangeli segons Lluc, Ezequies, Faraó, Fares (Bíblia), Filisteu, Gabaon, Gad, Gènesi, Gómer, Gedeó, Gegant (mitologia), Geshur, Girgasites, Goliat, Gots, Guederà, Guerar, Guerxom, Guerxon, Hadad, Haman, Hamathites, Hanoc, Hebreu, Hebron, Henoc, Herois de David, Hesron, Het, Hivites, Horites, Ibsan, Iemen, Imperi Hittita, Irad, Isaac, Ismael, Israel, Issacar, Ixbóixet, Jaïr, Jabal, Jacob, Javan, Jàfet, Jèred, Jebuseu, Jeconies, Jeftè, Jehú, Jehú (profeta), Jehoaix, Jehoram, Jehovà, Jericó, Jeroboam, Jeroboam II, Jerusalem, Jesús de Natzaret, Jessè, Jetró, Jizreel, Joahaz d'Israel, Joahaz de Judà, Joaix, Joctan, Jocxan, Joiaquim, Jonatan, Joquèbed, Joram, Josafat, Josep, Josies, Josuè, Jotam, Jubal, Judà (fill de Jacob), Jueus, Jutge d'Israel, Jutlàndia, Kedarites, Kurd, Laban, Lèmec, Leví, Lia, Llibre d'Ester, Llibre d'Henoc, Llibre de Rut, Llibre de Tobies, Llista de personatges bíblics, Lot, Lot (personatge del Gènesi), Maacà, Mabsam, Madian, Madianites, Mahalalel, Manassès de Judà, Manassès, fill de Josep, Masà, Matatà, Matusalem, Míriam, Medes, Mefibóixet, Mehuiael, Menahem, Merarí, Mesopotàmia, Metuixael, Mildà, Misraim, Mitanni, Mixmà, Moab, Moisès, Mont Sinaí, Naamà, Naasson, Nabaiot, Nablus, Nadab, Nadab i Abihú, Nahor, Natan (fill de David), Natan (profeta), Neftalí, Nil, Nimrod, Noè, Obed, Oixea, Omrí, Onam, Otniel, Pècah, Pèleg, Pèrsia, Pecahià, Pedaià, Pentateuc, Profeta, Putifar, Quedmà, Quehat, Quemuel, Quenan, Quenazites, Queturà, Ramà, Raquel, Reú, Rebeca, Regió de Tràcia, Regne d'Israel, Regne de Judà, Reuel, Rifat, Roboam, Rubèn, Rut, Saül, Sacerdot, Salatiel, Salmon, Salomó d'Israel, Samsó, Samuel (profeta), Sara, Sèfora, Sedecies, Sem (bíblic), Semites, Serug, Set (Gènesi), Sidó (fill de Cam), Sil·là, Simeó, Sodoma i Gomorra, Summe Sacerdot d'Israel, Tamar (filla de David), Tamar (nora de Judà), Tèrah, Temà, Teutons, Tobit, Togarmà, Tolà, Torre de Babel, Tribus d'Israel, Tubal-Caín, Ur, Uries l'hitita, Xal·lum, Xamgar, Xèlah, Zabbai, Zabuló (fill de Jacob), Zacarià, Zèrah. Ampliar l'índex (238 més) »

Aaron

Aaron o Aaró —en hebreu אַהֲרֹן בן-עַמְרָם, Ahărōn ben Amrām; en àrab هارون بن عمران, Hārūn ibn ʿImrān— fou, segons la Biblia i l'Alcorà, el germà gran de Moisès i un col·laborador clau per dur el poble hebreu a la terra promesa.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Aaron · Veure més »

Abdon

Segons la Bíblia, Abdon va ser un dels jutges d'Israel en els temps entre la conquesta de Canaan per part dels israelites i l'època dels reis.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abdon · Veure més »

Abel

Abel —en hebreu הבל בן-אָדָם, Havel ben Adam; en àrab هابيل بن آدم, Hābīl ibn Ādam— és el segon fill d'Adam i Eva, segons el Gènesi, capítol quart.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abel · Veure més »

Abiatar

Segons la Bíblia, Abiatar (en hebreu, אֶבְיָתָר בן-אֲחִימֶלֶךְ Eviatar ben Ahimélekh) fou Summe Sacerdot d'Israel en temps del Rei David però fou deposat per Salomó d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abiatar · Veure més »

Abies

Segons la Bíblia, Abies (en hebreu אבים בן-רחבעם Aviyam ben Rehav'am) fou Rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abies · Veure més »

Abigail

Abigail (Hebreu: אֲבִיגָיִל, Avigáyil ʾĂḇîḡáyil o ʾĂḇîḡāyil) és un personatge bíblic.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abigail · Veure més »

Abimèlec (jutge)

Segons el Llibre dels Jutges de la Bíblia, Abimèlec (en hebreu, אֲבִימָלֶךְ בן-גִּדְעוֹן Ăvîmélec ben Gidôn) fou Jutge d'Israel a la mort del seu pare Gedeó.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abimèlec (jutge) · Veure més »

Abinadab (fill de Saül)

Segons l'Antic Testament, Abinadab (en hebreu אֲבִינָדָב בן-שאול Abinadab ben Sha'ul) fou un dels prínceps d'Israel, ja que era fill del rei Saül i la seva esposa Ahinòam.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abinadab (fill de Saül) · Veure més »

Abinadab (germà de David)

Segons l'Antic Testament, Abinadab —אֲבִינָדָב בן-ישי Abinadab ben Yishay en hebreu — era el segon fill del betlemita Jessè, de la tribu de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abinadab (germà de David) · Veure més »

Abiram

Abiram, també   Abiron, (hebreu: אֲבִירָם "el meu pare és exaltat") és el nom de dues persones en el Vell Testament. Un era el fill d'Eliab, qui, juntament amb el seu germà Dathan,  es va unir a Korah en la conspiració en contra Moses i Aaron.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abiram · Veure més »

Abisag

Abisag (en hebreu, אֲבִישָׁג Avixag) és una donzella esmentada a la Bíblia, al Primer Llibre dels Reis a l'Antic Testament, com la més bella d'Israel durant els regnats de David i Salomó.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abisag · Veure més »

Abraham

Abraham és el patriarca del judaisme, reconegut pel cristianisme i un profeta molt important de l'islam.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Abraham · Veure més »

Absalom

Al Segon Llibre de Samuel de la Bíblia, Absalom (en hebreu, אַבְשָׁלוֹם בן-דוד Avšālôm ben David) és un fill del Rei David d'Israel i Judà amb Maacà, la filla de Talmai, rei de Gueixur.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Absalom · Veure més »

Acab

Segons la Bíblia, Acab (en hebreu, אַחְאָב בֶּן־עָמְרִי ˀAħəˀāb ben Omriyyāh) fou el setè rei del Regne d'Israel, succeint el seu pare Omrí.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Acab · Veure més »

Acan

Segons l'Antic Testament, Acan (en hebreu, עָכָן בן-כַּרְמִי Akhan ben Carmí) fou el protagonista negatiu de la presa de Jericó per part de Josuè.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Acan · Veure més »

Acaz

Segons la Bíblia, el Rei Acaz, de nom real Joahaz (en hebreu אחז בן-יותם Yehoahash ben Yotam) va ser el dotzè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Acaz · Veure més »

Adam

Adam (en hebreu אָדָם, Adam, «tel·lúric»; en àrab آدم, Ādam) fou el primer home, segons el Gènesi, i com a tal el veneren el judaisme, el cristianisme, l'islam i altres religions menors.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Adam · Veure més »

Adbeel

Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Adbeel (en hebreu עַבְדִיאֵל בן-יִשְׁמָעֵאל Avdiel ben Yišmāêl) fou el tercer fill d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Adbeel · Veure més »

Adonies

Segons la Bíblia, Adonies (en hebreu, אדוניהו בן-דוד Adoniyyāhû ben David) va ser el quart fill del Rei David d'Israel, la seva mare era Haguit, una de les concubines del rei a Hebron.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Adonies · Veure més »

Agar (muller d'Abraham)

''Expulsió d'Ismael i Agar'', Gustave Doré (1866). Agar (en hebreu הָגָר Hāgār i en àrab هاجر Hagar) era la dona amb qui Abraham va tenir el seu primer fill Ismael, ancestre dels àrabs; segons el Gènesi, capítol setze.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Agar (muller d'Abraham) · Veure més »

Ahazià d'Israel

Segons la Bíblia, Ahazià (en hebreu, אחזיהו בן-אחאב Ahazyahu ben Ahăāb) fou el vuitè rei del Regne d'Israel, succeint el seu pare Acab.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ahazià d'Israel · Veure més »

Ahazià de Judà

Segons la Bíblia, Ahazià (en hebreu אחזיהו בן-יהורם Ahazyahu ben Yehoram) fou el sisè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ahazià de Judà · Veure més »

Ahià (profeta)

Ahià (en hebreu: אחיה השילוני, Déu és el meu germà) va ser un profeta hebreu de la tribu de Leví nascut a Siló, que va anunciar el cisma d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ahià (profeta) · Veure més »

Amalequites

Els amalequites foren segons la Bíblia els descendents d'Amalek, fill d'Elifaz i nét d'Esaú.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Amalequites · Veure més »

Amasies

Segons la Bíblia, Amasies (en hebreu אמציה בן-יהואש Amatzyah ben Yehoash) fou el novè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Amasies · Veure més »

Amminadab

En la Bíblia, Amminadab (en hebreu עמינדב בן-רם Aminadav ben Ram) fou el fill d'Aram, membre de la tribu de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Amminadab · Veure més »

Ammonites (descendents d'Ammon)

Els ammonites foren una unió de tribus del Pròxim Orient del Mil·lenni II aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ammonites (descendents d'Ammon) · Veure més »

Amnon

Segons l'Antic Testament, Amnon (en hebreu, אַמְנוֹן בן-דוד Amnon ben David) fou el primogènit del rei David d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Amnon · Veure més »

Amon (Bíblia)

Segons la Bíblia, Amon (en hebreu אמון בן-מנשה Amon ben Menasheh) fou el quinzè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Amon (Bíblia) · Veure més »

Amorrites

Els amorrites foren un gran grup ètnic probablement originat a Aràbia i emigrat a Síria i Mesopotàmia vers el 2500 aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Amorrites · Veure més »

Amram

Segons l'Èxode, capítol sisè, Amram (en hebreu עַמְרָם בן-עברית Amrām ben Qhath) fou el pare de Moisès i Aaron.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Amram · Veure més »

Antic Egipte

Lantic Egipte és una civilització del nord-est d'Àfrica que es va desenvolupar al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil, en el territori que ara ocupen els actuals estats d'Egipte i el nord del Sudan.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Antic Egipte · Veure més »

Antic Testament

LAntic Testament o les Escriptures Hebrees (també anomenades la Bíblia Hebrea) és la primera part de la Bíblia cristiana, que explica la història des de la Creació de la Terra fins a l'última profecia de la vinguda del messies, realitzada 400 anys abans de l'era cristiana.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Antic Testament · Veure més »

Antisemitisme

L'antisemitisme és l'hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup religiós, ètnic o racial, el qual es manifesta com a odi cap a un individu, o com a persecució institucionalitzada i violenta.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Antisemitisme · Veure més »

Aram

En la Bíblia, apareixen tres personatges amb el nom Aram.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Aram · Veure més »

Arca de Noè

Larca de Noè o Noé, és l'embarcació que Noè va construir seguint les instruccions de Déu per salvar-se del diluvi universal segons el relat de la Bíblia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Arca de Noè · Veure més »

Arfaxad

En el Gènesi, capítol desè, Arfaxad (en hebreu אַרְפַּכְשָׁד בן-שֵׁם Arpakhšad ben Šēm i en àrab ارفکشاد بن سام Arfakxād ibn Sām) és el fill de Sem que va ser pare de Xèlah a l'edat de trenta-cinc anys.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Arfaxad · Veure més »

Arida

Arida és una ciutat del Japó a la prefectura de Wakayama, Japó.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Arida · Veure més »

Arka

Arka fou una ciutat de Fenícia entre Trípoli i Antaradus (Tartus) també anomenada Irkanata esmentada a les cartes d'Amarna com un dels estats aliats contra Salmanassar III a la batalla de Qarqar (vers 854 aC).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Arka · Veure més »

Asà

Segons la Bíblia, Asà (en hebreu אסא בן-אבים Asa ben Aviyam) fou el tercer Rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Asà · Veure més »

Aser

Segons el Gènesi, Aser (en hebreu אשר בן-יַעֲקֹב Āšēr ben Yahăqōb) és el segon fill de Jacob i l'esclava Zilpà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Aser · Veure més »

Assíria

Escultura assíria. Assíria (sirià) fou un Imperi hegemònic de la zona de Mesopotàmia que derivava el seu nom de la primera capital, Assur.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Assíria · Veure més »

Atalia

Segons la Bíblia, Atalia (en hebreu עתליה בת-עמרי Atalyah bat Ahab) va ser reina de Judà en dos períodes diferents durant el segle IX aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Atalia · Veure més »

Azarià

Segons la Bíblia, Azarià o Ozies (en hebreu עזיה בן-אמציה Uziyah ben Amatzyah) va ser el desè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Azarià · Veure més »

Èxode

L'Èxode, o Segon de Moisès és el segon llibre de la Torà, i per tant de la Bíblia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Èxode · Veure més »

Éber

En el Gènesi, capítol desè, Éber (en hebreu עֵבֶר בן-שֵׁלָח Éver ben Šēlāh i en àrab هود بن صالح Hud ibn Saleh) és el fill de Xèlah que va ser pare de Pèleg als trenta-quatre anys.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Éber · Veure més »

Àrab

Banderes dels estats de llengua àrab La llengua àrab —en àrab اللغة العربية, al-luḡa al-ʿarabiyya— és la llengua parlada en origen pel poble àrab.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Àrab · Veure més »

Babilònia

Babilònia era un antic estat de Mesopotàmia (actualment l'Iraq).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Babilònia · Veure més »

Baixà

Segons la Bíblia, Baixà (en hebreu, בעשא בן-אחיה Basha ben Achiyah) va ser el tercer rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Baixà · Veure més »

Bassemat

Mahalat o Bassemat fou, segons el Gènesi, filla d'Ismael, primogènit del patriarca Abraham, que esdevingué esposa d'Esaú, germà del patriarca Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Bassemat · Veure més »

Bíblia

La Bíblia és el conjunt de textos religiosos del cristianisme.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Bíblia · Veure més »

Benjamí

església de sant Joan del Mercat de València. Segons el Gènesi, Benjamí (en hebreu בנימין בן-יַעֲקֹב Binyāmîn ben Yahăqōb) era el més petit dels dotze fills de Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Benjamí · Veure més »

Betsabé

'''''Betsabé''' al bany'', de Paolo Veronese, que es conserva al ''Musée des Beaux-Arts'' de Lió Betsabé (en hebreu בַּת שֶׁבַע Bat Xéva) segons la Bíblia fou l'esposa del rei David i la mare de Salomó.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Betsabé · Veure més »

Betuel

En el Gènesi, capítol vint-i-dosè, Betuel (en hebreu בתואל בן-נָחֹור Beth-El ben Nahor) és el fill de Nahor, germà d'Abraham, amb Milcà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Betuel · Veure més »

Booz

En l'Evangeli segons sant Mateu, Booz (en hebreu בועז בן-שַׂלְמָ Bo'az ben Salmon) fou el fill de Salmon amb la seva esposa Rahab.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Booz · Veure més »

Bosrà

Bosrà (en àrab: بصرى, Buṣrà; en llatí: Bostra) fou una ciutat oasi al desert de Síria, al sud de Damasc, al districte de l'Auranitis o Auranítide (l'actual Hauran), a 30 km al nord de la frontera amb Jordània.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Bosrà · Veure més »

Caín

Caín assassina Abel (Anònim, segle XV) Caín (en hebreu קין בן-אָדָם Qayin ben Adam i en àrab قابيل بن آدم Kabil ibn Adam), segons l'Antic Testament, fou la primera persona nascuda i no pas creada, ja que era fill d'Adam i Eva, el primer home i la primera dona.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Caín · Veure més »

Cam

Al Gènesi, capítol desè, Cam (en hebreu חָם בן-נוֹחַ Hām ben Nōah i en àrab حام بن نوح Ḥām ibn Nūh) és el fill de Noè i pare de Cuix, Misraim, Put i Canaan.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Cam · Veure més »

Canaan

Canaan (cananeu: כנען, hebreu (dialecte cananeu meridional): כְּנַעַן,, hebreu modern: Knàan; grec: Χαναάν; llatí: Canaan; arameu:; àrab کنعان) era la terra promesa del poble jueu, corresponent aproximadament a l'actual Israel i els territoris de Gaza i Cisjordània, juntament amb algunes zones del Líban i Síria.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Canaan · Veure més »

Cananeus

Els cananeus són els habitants de Canaan.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Cananeus · Veure més »

Corè

Segons la Bíblia i l'Alcorà, Corè o Corah (en hebreu קֹרַח בן-יִצְהָר Qōrah ben Yizəhār i en àrab قارون Qarun) era un israelita que es va rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode del poble hebreu pel desert després de la sortida d'Egipte.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Corè · Veure més »

Cuix

En el Gènesi, capítol desè, Cuix (en hebreu כּוּשׁ בן-חָם Kûš ben Hām i en àrab Kux ibn Xam) és el primogènit de Cam i nét de Noè.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Cuix · Veure més »

Dan (fill de Jacob)

Segons el Gènesi, Dan (en hebreu דָּן בן-יַעֲקֹב Dān ben Yahăqōb) és un dels dotze fills de Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Dan (fill de Jacob) · Veure més »

Datan i Abiron

''Mort de Corè, Datan and Abiram'', Gustave Doré. Segons la Bíblia, Datan (en hebreu דתן, Dathan) i Abiron o Abiram (en hebreu אֲבִירָם, Abiron o Abiram) eren dos germans israelites que es van rebel·lar contra Moisès durant l'Èxode del poble hebreu pel desert després de la sortida d'Egipte.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Datan i Abiron · Veure més »

David

Segons la Bíblia, David (en hebreu, דוד בן-ישי David ben Yishay) va ser el més gran rei d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і David · Veure més »

Dèbora

Segons la Bíblia, Dèbora (en hebreu Dəbôrāh) fou la quarta jutgessa d'Israel-Palestina i l'única dona que ocupà aquest càrrec.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Dèbora · Veure més »

Déu

200x200px Un déu o divinitat és un ésser superior, no humà, que representa el sagrat.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Déu · Veure més »

Diluvi universal

''El Diluvi'' de Gustave Doré. El diluvi universal és un mite recurrent a diverses cultures, que indica que una gran inundació va destruir tota la vida (o gairebé) en temps remots.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Diluvi universal · Veure més »

Dina (filla de Jacob)

Segons el Gènesi, Dina (en hebreu דִּינָה בת-יַעֲקֹב Dînāh bat Yahăqōb) fou la filla de Jacob amb Lia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Dina (filla de Jacob) · Veure més »

Dixon

* Toponímia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Dixon · Veure més »

Dumà

Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Dumà (en hebreu דומה Dumah ben Yišmāêl) fou el segon fill d'Ismael amb la seva segona esposa Malchuth.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Dumà · Veure més »

Edom

Edom (hebreu אֱדוֹם) o Idumea (grec antic Ἰδουμαία, llatí Idūmaea) fou una regió de Judea, situada al sud d'Hebron i fins a la mar Morta a l'est.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Edom · Veure més »

Efraïm (Patriarca)

En l'Antic Testament, Efraïm (en hebreu אפרים בן-יוֹסֵף Epráyim ben Yôsēp) és el segon fill de Safenat-Panèah (el nom egipci de Josep, fill del patriarca Jacob) i la noble egípcia Assenat.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Efraïm (Patriarca) · Veure més »

Egipte

Egipte (en àrab: مصر Miṣr, en àrab egipci Máṣr, en copte Kīmi, en egipci antic Kemet), oficialment República Àrab d'Egipte, és un estat de l'Àfrica nord-oriental.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Egipte · Veure més »

Ehud

Segons la Bíblia, Ehud (en hebreu; transliteració: ˀĒhū́δ bɛn‑Gērā́ˀ, transcripció: Ehud ben-Gerà) fou el segon jutge d'Israel i l'alliberador d'Israel de l'ocupació del Regne de Moab.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ehud · Veure més »

Elà

Segons la Bíblia, Elà (en hebreu, אלה בן-בעשא Elah ben Basha) va ser el quart rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Elà · Veure més »

Elcanà (profeta)

Elcanà (en hebreu, אֱלְקָנָה‎ Elqanah "Déu ha previst") va ser, segons els Llibres de Samuel, el marit d'Anna i pare dels seus fills incloent-hi el primer, el profeta Samuel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Elcanà (profeta) · Veure més »

Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel

Eleazar (en hebreu אֶלְעָזָר בן-אַהֲרֹן Elāzār ben Ahărōn), en l'Antic Testament, és el tercer fill d'Aaron i Elixeba, filla d'Amminadab.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Eleazar, Summe Sacerdot d'Israel · Veure més »

Elifaz

En el Gènesi, capítol trenta-sis, Elifaz (en hebreu אֱלִיפָז בן-עֵשָׂו Ĕlîphaz ben Ēśāw) és el fill d'Esaú amb la dona hitita Adà, filla d'Elcon.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Elifaz · Veure més »

Elohim

El judaisme no permet representar imatges de Déu. Elohim (en hebreu אלוהים, plural dEloah) és un terme del judaisme que significa Déu, però és també la paraula per referir-se als altres déus, com ara els de Canaan.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Elohim · Veure més »

Elon

Segons la Bíblia, Elon va ser un dels jutges d'Israel en els temps entre la conquesta de Canaan per part dels israelites i l'època dels reis.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Elon · Veure més »

Enoix

En el Gènesi capítol cinquè Enoix (en hebreu אֱנוֹשׁ בן-שֵׁת Ĕnôš ben Šēt i en àrab انوش بن شيث Anouix ibn Xays) era el fill de Set i nét d'Adam i Eva.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Enoix · Veure més »

Esaú

''"Naixement d'Esaú i Jacob"'', obra de Benjamin West. En el Gènesi, Esaú o Edom (en hebreu: עֵשָׂו בן-יִצְחָק Ēśāw ben Yishāq) era el fill d'Isaac i Rebeca.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Esaú · Veure més »

Esdres

Esdres (עֶזְרָא, ʿEzra, diminutiu de עַזְרִיאֵל, "Déu és el meu ajut"; hebreu: ʿAzriʾel) va ésser l'escriba, deixeble de Baruc, que conduí el retorn del segon contingent d'hebreus de l'exili de Babilònia el 459 aC. Se li atribueixen els llibres anomenats Llibre d'Esdres (comprenent el Llibre de Nehemies) i els llibres Primer de les Cròniques i Segon de les Cròniques, i els apòcrifs Apocalipsi d'Esdres.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Esdres · Veure més »

Essència

L'essència (del llatí essentia) és un concepte filosòfic que designa el conjunt d'atributs d'un objecte o substància que el fan ser el que és, i que posseeix per necessitat, ja que sense ells perd la seva identitat.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Essència · Veure més »

Eva

Segons el Gènesi, Eva (en hebreu חַוָּה -en transliteració, ħau̯ˈwāh; en transcripció, Ħauwà; hebreu modern: Ħavà-, en àrab حواء Hawwa, en grec antic Εὕα i en llatí Ēva, Hēva) fou la primera dona i com a tal és acceptada pel judaisme, pel cristianisme, per l'islam i per altres religions menors.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Eva · Veure més »

Evangeli segons Lluc

L'Evangeli segons Lluc és el tercer dels evangelis canònics i sinòptics (acceptats per l'església cristiana i referint els fets consensuats sobre Jesús de Natzaret).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Evangeli segons Lluc · Veure més »

Ezequies

Segons la Bíblia, Ezequies (en hebreu חזקיה בן-אחז Hizqiyah ben Yehoahash) fou el tretzè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ezequies · Veure més »

Faraó

Els faraons eren els monarques de l'antic Egipte.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Faraó · Veure més »

Fares (Bíblia)

Fares o Peres (en hebreu פֶּרֶץ בן-יְהוּדָה Péresh ben Yəhûdāh) fou, segons el Gènesi, el fill que Judà tingué amb la seva nora Tamar.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Fares (Bíblia) · Veure més »

Filisteu

Els filisteus (en hebreu: פלשתים felistim, en àrab: فلستيون falistiun) van ser un poble que va envair la costa meridional de Canaan al voltant de l'època de l'arribada de les tribus d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Filisteu · Veure més »

Gabaon

Gabaon fou una antiga ciutat de Palestina.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Gabaon · Veure més »

Gad

Segons el Gènesi, Gad (en hebreu גד בן-יַעֲקֹב Gad ben Yahăqōb) és el setè fill de Jacob, el primer amb la seva esclava Zilpà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Gad · Veure més »

Gènesi

El Gènesi és el primer llibre de la Torà, i per tant el primer llibre del Tanakh, la Bíblia Hebrea, i de l'Antic Testament cristià.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Gènesi · Veure més »

Gómer

Gómer (en hebreu גֹּמֶר, Gómer; en hebreu tiberienc Gōmer) va ser el fill major de Jàfet, i pare d'Aixquenaz, Rifat i Togarmà, segons la «Taula de Nacions» de la Bíblia hebrea (''Gènesi, 10''), considerats els avantpassats dels armenis, els cimmeris, els escites, els gal·lesos, els pictes, els irlandesos, els germànics, i dels que els actuals grecs anomenen gàlates (antigament anomentas gomerites).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Gómer · Veure més »

Gedeó

Segons la Bíblia, Jerubaal més conegut com a Gedeó (en hebreu, גִּדְעוֹן בן-יהואש Gidôn ben Yehoash (גִּדְעוֹן, Gid'on, Giḏʻôn), "destructor", "guerrer poderós") fou un jutge d'Israel qui alliberà el seu poble de l'opressió dels madianites.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Gedeó · Veure més »

Gegant (mitologia)

Representació moderna d'un gegant mitológic El gegant és un monstre mitològic que apareix a gairebé totes les cultures.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Gegant (mitologia) · Veure més »

Geshur

Geshur o Gesur o Gessur fou un petit regne a la regió del Golan (Síria) al nord de Gilead, entre el mont Hermon i el llac Tiberíades; Era poblat per la tribu beduïna coneguda com a geshurites (gessurites).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Geshur · Veure més »

Girgasites

Girgasites foren una de les set nacions idòlatres de Canaan, que foren desposseïts pels jueus.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Girgasites · Veure més »

Goliat

Goliat és descrit a la Bíblia com un gegant de la ciutat filistea de Gat, amb una alçada de sis colzes i un pam (uns dos metres i mig) amb sis dits a cada mà i a cada peu (hexadactília), que va desafiar els israelites, va entrar en combat singular amb David, que havia anat al camp de batalla a veure els seus germans més grans.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Goliat · Veure més »

Gots

Els gots eren un dels pobles germànics originaris d'Escandinàvia que van expandir-se per mitja Europa amenaçant el poder de l'imperi Romà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Gots · Veure més »

Guederà

Guederà (en hebreu, גדרה) és un consell local del districte Central d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Guederà · Veure més »

Guerar

Guerar o Guerara fou una ciutat dels cananeus i després dels filisteus entre Cadeix i Xur.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Guerar · Veure més »

Guerxom

A l'Antic Testament, Guerxom (en hebreu גֵּרְשֹׁם בן-מֹשֶׁה Gērəšōm ben Móše) fou el primogènit del profeta Moisès i la seva esposa Siporà, la més gran de les set filles de Jetró.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Guerxom · Veure més »

Guerxon

Segons l'Èxode, capítol sisè, Guerxon (en hebreu גֵּרְשֹׁם בן-לֵוִי Gērəšōm ben Lēwî) fou el primogènit de Leví, fill del patriarca Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Guerxon · Veure més »

Hadad

Hadad, segons el Gènesi, capítol vint-i-cinquè, Hadad o Hadar (en hebreu הֲדַד בן-יִשְׁמָעֵאל Hadad ben Yišmāêl) fou el quart fill d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Hadad · Veure més »

Haman

Haman, (hebreu: המן) segons el relat bíblic d'Ester, el visir de l'Imperi Persa sota el regnat d'Assuer, (Xerxes I de Pèrsia).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Haman · Veure més »

Hamathites

Els hamathites foren els habitants cananeus d'Hamath durant el segon mil·lenni aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Hamathites · Veure més »

Hanoc

En el llibre del Gènesi, el nom d'Hanoc està lligat a tres personatges diferents.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Hanoc · Veure més »

Hebreu

Lhebreu és una llengua semítica occidental de la família lingüística afroasiàtica.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Hebreu · Veure més »

Hebron

Hebron —en àrab الخليل, al-Ḫalīl; en hebreu חֶבְרוֹן— és una ciutat de Palestina, a Cisjordània, a la vall d'Eixkol.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Hebron · Veure més »

Henoc

En el Gènesi capítol cinquè Henoc (en hebreu חֲנוֹךְ בן-ירד Hănōkh ben Yered i en àrab خنوخ بن یارد Ḫanūẖ ibn Yārid, tot i que és més conegut pel nom que adoptà com a profeta: Idrís) és fill de Jèred i nét de Mahalalel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Henoc · Veure més »

Herois de David

Els herois de David, també coneguts com els guerres del rei David, els laureats de David o els valents de David, van ser una tropa de trenta soldats d'elit, sota el comandament del rei David, mencionada al segon llibre de Samuel i la llista completa dels quals apareix al capítol 23 del mencionat libre.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Herois de David · Veure més »

Hesron

Segons el Gènesi, Hesron (en hebreu חֶצְרוֹן בן-פָּרֶץ Heshrôn ben Péresh) emigrà cap a Egipte juntament amb el patriarca Jacob, el seu avi Judà, el seu pare Fares i les seves respectives famílies.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Hesron · Veure més »

Het

La (anomenada també khet, kheth, chet, cheth, het, o heth) és la vuitena lletra de molts abjads (alfabets) semítics, incloent ḥet 𐤇 en fenici, ḥēṯ ܚ en siríac, het ח en hebreu, ḥā ح en àrab i ḥäwṭ ሐ en amhàric.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Het · Veure més »

Hivites

cananeus, Hivites originaris Hivites foren un dels onze pobles de Canaan que els hebreus van trobar a Palestina.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Hivites · Veure més »

Horites

Horites (egipci khar, traduït com harri o kharri) foren un poble que vivia en coves a la regió de Petra, esmentats al Gènesi (14:6) i al Deuteronomi (36:20).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Horites · Veure més »

Ibsan

Segons la Bíblia, Ibsan va ser jutge d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ibsan · Veure més »

Iemen

El Iemen o República del Iemen (en àrab اليمن, al-Yaman, o الجمهورية اليمنية, al-Jumhūriyya al-Yamaniyya) és una república de la península d'Aràbia al sud-oest d'Àsia, i forma part de l'Orient Mitjà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Iemen · Veure més »

Imperi Hittita

Imperi Egipci (verd). L'Imperi Hittita o Hitita fou l'estat dels hittites conegut amb el nom de Hatti, tal com és esmentat a les cròniques assíries.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Imperi Hittita · Veure més »

Irad

En el Gènesi capítol quart, Irad (en hebreu תנ"ך בן-חֲנוֹךְ Erad ben Hănōk i en àrab عبارت بن إدريس Erad ibn Akhanukh) és el fill d'Hanoc i nét de Caín que fou pare de Mehuiael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Irad · Veure més »

Isaac

Al Gènesi, Isaac (en hebreu יִצְחָק בן-אַבְרָהָם Yishāq ben Abrāhām i en àrab إسحٰق بن ابراهيم Ishāq ibn Ibrahim) és el segon fill d'Abraham, després d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Isaac · Veure més »

Ismael

Ismael (en hebreu: ישמעאל בן אברהם Ismael ben Abraham i en àrab إسماعيل بن ابراهيم, Ismā'īl ibn Ibrāhīm, Ismaïl ibn Ibrahim) és un personatge citat a la Bíblia i l'Alcorà com el fill primogènit d'Abraham, que tingué amb l'esclava Agar.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ismael · Veure més »

Israel

Israel (en hebreu: יִשְרָאֵל, Yisrael; en àrab:, Isrā'īl), oficialment l'Estat d'Israel (en hebreu: מְדִינַת יִשְרָאֵל, Medinat Yisrael; en àrab: دَوْلَةْ إِسْرَائِيل, Dawlat Isrā'īl), és un Estat de l'Orient Mitjà, localitzat a la regió oriental de la mar Mediterrània.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Israel · Veure més »

Issacar

Segons el Gènesi, Issacar (en hebreu יששכר בן-יַעֲקֹב Yiśśâkār ben Yahăqōb) és el novè dels dotze fills de Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Issacar · Veure més »

Ixbóixet

Segons l'Antic Testament, Ixbóixet o Ixbaal (en hebreu איש-בשת בן-שאול Ishba'al ben Sha'ul) fou el fill i successor de Saül al regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ixbóixet · Veure més »

Jaïr

Segons el Llibre dels Jutges, Jaïr fou un jutge bíblic d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jaïr · Veure més »

Jabal

En el Gènesi capítol quart Jabal (en hebreu יָבָל בן-לֶמֶך Yaval ben Lemech i en àrab جبل Jebel ibn Lamekh) és el fill de Lèmec amb la seva primera dona Adà i germana de Jubal.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jabal · Veure més »

Jacob

Jacob és un patriarca de la Bíblia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jacob · Veure més »

Javan

En el Gènesi, capítol desè, Javan és el fill de Gómer i pare d'Elixà, Tarsís, els quetites i la gent de Rodes.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Javan · Veure més »

Jàfet

En el Gènesi, capítol desè, Jàfet (en hebreu יפת בן-נוֹחַ Iafeth ben Nōah i en àrab يافث بن نوح Yāfiṱ ibn Nūh) és el fill de Noè i pare de Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mèixec i Tiràs.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jàfet · Veure més »

Jèred

En el Gènesi capítol cinquè Jèred (en hebreu ירד בן-מהללאל Yared ben Mahălal'ēl i en àrab یارد بن مهللئیل Aded ibn Mahlaleel) és fill de Mahalalel i nét de Quenan.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jèred · Veure més »

Jebuseu

Els jebuseus segons el relat bíblic eren una tribu canaanea que habitava la regió de Jerusalem i en van ser els fundadors, primer aquesta ciutat va rebre el nom de Jebus (cap al 3000 aC) i uns 500 anys més tard el seu nom canvià a Ur-Salem.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jebuseu · Veure més »

Jeconies

Segons la Bíblia, Jeconies (en hebreu יְכָנְיָה) fou el dinovè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jeconies · Veure més »

Jeftè

El retorn de Jeftè per Giovanni Antonio Pellegrini Segons el Llibre dels Jutges, Jeftè va ser un jutge d'Israel que va alliberar Israel de l'ocupació per part del Regne d'Ammon.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jeftè · Veure més »

Jehú

. Segons la Bíblia, Jehú (en hebreu, יהוא בן-יהושפט Yəhû ben Yehoshafat) va ser el desè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jehú · Veure més »

Jehú (profeta)

Jehú (en hebreu יֵהוּ " de Déu") va ser un profeta que anomena la Bíblia i que va viure entre els segles X i IX aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jehú (profeta) · Veure més »

Jehoaix

Segons la Bíblia, Jehoaix (en hebreu, יואש בן-יואחז Yeho’ash ben Yeho’ahaz) fou el dotzè rei del Regne d'Israel després de la mort del Rei Salomó.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jehoaix · Veure més »

Jehoram

Segons la Bíblia, Jehoram (en hebreu, יורם בן-אחאב Yehoram ben Ahazyahu) fou el novè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jehoram · Veure més »

Jehovà

Tetragràmaton Jehovà o Jahvè és, segons la Bíblia on apareix citat unes 7.000 vegades, el nom propi de Déu.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jehovà · Veure més »

Jericó

Jericó —en àrab أريحا, Arīḥā; en hebreu יְרִיחוֹ— és una ciutat de Cisjordània, cap del districte homònim i capital provisional de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jericó · Veure més »

Jeroboam

Segons la Bíblia, Jeroboam (en hebreu, ירבעם בן-נבט Yerav’am ben Nevat) fou un oficial de l'exèrcit del Rei Salomó d'Israel qui es va sublevar i fou coronat com el primer rei del Regne del Nord d'Israel, un dels dos regnes en què es dividí el Regne d'Israel de Saül, David i Salomó.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jeroboam · Veure més »

Jeroboam II

Segons la Bíblia, Jeroboam (en hebreu, ירבעם בן-יואש Yerav’am ben Yeho’ash) fou el tretzè rei del Regne d'Israel i quart rei de la dinastia de Jehú.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jeroboam II · Veure més »

Jerusalem

Jerusalem —en hebreu יְרוּשָׁלַיִם, Yeruixalàyim; en àrab أورشليم القدس, Urxalim al-Quds (lit. «Jerusalem la Santa») o, senzillament, القدس, al-Quds; en llatí Hierosolyma; en grec Ιεροσόλυμα, Ierosólyma, o Ιερουσαλήμ, Ierusalēm—situada en un altiplà en les muntanyes de Judea entre la Mediterrània i la Mar Morta, és una de les ciutats més antigues del món.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jerusalem · Veure més »

Jesús de Natzaret

Jesús (en grec Ἰησοῦς; 7-2 aC – 30-33 dC), també anomenat Jesús de Natzaret, és la figura central del Cristianisme, on també se l'anomena Fill de Déu.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jesús de Natzaret · Veure més »

Jessè

Segons la Bíblia, Jessè (en hebreu, ישי בן-עובד Yishay ben Oved) fou el fill d'Obed i el pare del Rei David.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jessè · Veure més »

Jetró

Segons el llibre de l'Èxode, Jetró (en hebreu יִתְרוֹ Yitrô) o Reuel (en hebreu רְעוּאֵל Rəġûēl) era un sacerdot madianita que esdevingué sogre de Moisès.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jetró · Veure més »

Jizreel

La ciutat de Jizreel (a l'època classica, Esdreló) fou una ciutat i capital del regne d'Israel, a la part sud de l'anomenada vall de Jizreel o vall d'Esdreló.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jizreel · Veure més »

Joahaz d'Israel

Segons la Bíblia, Joahaz (en hebreu, יהואחז בן-יהוא Yeho’ahaz ben Yəhû) va ser l'onzè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Joahaz d'Israel · Veure més »

Joahaz de Judà

Segons la Bíblia, Joahaz (en hebreu יהואחז בן-יאשיהו Yehoahash ben Yôšiyyāhû) fou el dissetè rei de Judà i l'últim que regnà com a sobirà independent.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Joahaz de Judà · Veure més »

Joaix

Segons la Bíblia, Joaix (en hebreu יהואש בן-אחזיהו Yehoash ben Ahazyahu) fou el vuitè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Joaix · Veure més »

Joctan

En el Gènesi, capítol desè, Joctan (en hebreu יָקְטָן בן-עֵבֶר Yāqtān ben Éver i en àrab قحطان بن هود Yāqtān ibn Hud) és el segon fill d'Éber, germà de Pèleg i pare de.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Joctan · Veure més »

Jocxan

En el Gènesi, capítol vint-i-cinc, Jocxan és un fill d'Abraham amb Queturà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jocxan · Veure més »

Joiaquim

Segons la Bíblia, el Rei Joiaquim (en hebreu יֶהוֹיָקִים, en català més comunament conegut com a Joaquim), tot i que el seu nom de naixement era Eliaquim (en hebreu אֶלְיָקִים) fou el divuitè rei de Judà 608 aC-598 aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Joiaquim · Veure més »

Jonatan

Segons l'Antic Testament, Jonatan (en hebreu יְהוֹנָתָן בן-שאול Yəhônātān ben Sha'ul) era el fill primogènit de Saül, el primer rei d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jonatan · Veure més »

Joquèbed

Segons el llibre de l'Èxode, Joquèbed (en hebreu יוֹכֶבֶד בת-לֵוִי Yôkābed bat Lēwî) fou la mare biològica de Moisès.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Joquèbed · Veure més »

Joram

Segons la Bíblia, Joram (en hebreu יהורם בן-יהושפט Yehoram ben Yehoshafat) fou el cinquè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Joram · Veure més »

Josafat

El Escorial Segons la Bíblia, Josafat (en hebreu יהושפט בן-אסא Yehoshafat ben Asa) fou el quart rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Josafat · Veure més »

Josep

Segons el Gènesi, Josep (en hebreu יוֹסֵף בן-יַעֲקֹב Yôsēp' ben Yahăqōb i en àrab يوسف بن يعقوب Yūsuf ibn Yaʿqūb) era el primer fill de Jacob i la seva esposa Raquel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Josep · Veure més »

Josies

El Escorial El rei Josies per Julius Schnoor von Carolsfeld. Segons la Bíblia, Josies (en hebreu יאשיהו בן-אמון Yôšiyyāhû ben Amon) fou el setzè rei de Judà (639 - 608 aC).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Josies · Veure més »

Josuè

Segons la Bíblia, Josuè, fill de Nun, fou el successor de Moisès com a guia del poble d'Israel, els dirigí en la conquesta de la Terra Promesa després de la sortida d'Egipte i de quaranta anys vivint al desert.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Josuè · Veure més »

Jotam

Segons la Bíblia, Jotam (en hebreu יותם בן-עזיה Yotam ben Uziyah) va ser l'onzè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jotam · Veure més »

Jubal

Representació de Jubal a la Catedral d'Orvieto. En el Gènesi capítol quart Jubal (en hebreu יוּבָל בן-לֶמֶך Yuval ben Lemech) és el fill de Lèmec amb la seva primera dona Adà i germana de Jabal.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jubal · Veure més »

Judà (fill de Jacob)

Segons el Gènesi, Judà (en hebreu יְהוּדָה בן-יַעֲקֹב Yəhûdāh ben Yahăqōb) era el quart fill del patriarca Jacob i la seva primera esposa Lia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Judà (fill de Jacob) · Veure més »

Jueus

Els jueus (en hebreu: יְהוּדִים, Yëhûdim; i en jiddisch: ייִד, Yid), també coneguts com a poble jueu són una nació i un grup etnoreligiós que es van originar en els israelites o hebreus de l'antic proper orient.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jueus · Veure més »

Jutge d'Israel

Un jutge d'Israel era un líder bíblic escollit per dirigir el poble d'Israel entre la conquesta de la Terra Promesa per Josuè i la coronació del primer rei d'Israel, Saül.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jutge d'Israel · Veure més »

Jutlàndia

Península de Jutlàndia Bandera de la Jutlàndia danesa El far de Rubjerg Knude a Jutlàndia Jutlàndia (en danès: Jylland, en alemany: Jütland) és una península de l'Europa nord-occidental que comprèn la part continental de Dinamarca i el nord d'Alemanya (estat federal de Slesvig-Holstein).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Jutlàndia · Veure més »

Kedarites

Els kedarites (també quedarens, kedarenes) foren un grup ismaelita.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Kedarites · Veure més »

Kurd

Zones de poblament kurd El kurd (kurdî) és un idioma indoeuropeu, de la branca indoiraniana.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Kurd · Veure més »

Laban

En el Gènesi, capítol vint-i-quatre, Laban (en hebreu לָבָן בן-בְּתוּאֵל Lāvān ben Bethuel) és el germà de Rebeca, l'esposa del patriarca Isaac, i el pare de Lia i Raquel, esposes del patriarca Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Laban · Veure més »

Lèmec

Lèmec és, segons el Gènesi el fill de Metuixael, descendent de Caín.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Lèmec · Veure més »

Leví

Segons el Gènesi, Leví (en hebreu לֵוִי בן-יַעֲקֹב Lēwî ben Yahăqōb) fou el tercer fill del patriarca Jacob i la seva primera esposa Lia, filla de Laban.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Leví · Veure més »

Lia

Segons el Gènesi, Lia (en hebreu לֵאָה בת-לָבָן Lēāh bat Lāvān) fou la primera esposa del patriarca Jacob i mare de sis dels dotze futurs caps de les tribus d'Israel i de l'única filla del patriarca.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Lia · Veure més »

Llibre d'Ester

El llibre d'Ester (en hebreu: מגילת אסתר) (transliterat: Meguilat Esther) és un llibre que pertany a l'Antic Testament, i que fou escrit cap al segle IV aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Llibre d'Ester · Veure més »

Llibre d'Henoc

''Chester Beatty XII'', manuscrit grec del ''Llibre d'Henoc'', segle IV El Llibre d'Henoc o Llibre d'Enoc, (abreujat 1Enoc), és un llibre apòcrif pseudo-epigràfic, intertestamentari, que forma part del cànon de l'Església ortodoxa etíop però no és acceptat com a canònic per les altres esglésies cristianes.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Llibre d'Henoc · Veure més »

Llibre de Rut

El llibre de Rut és un dels llibres de l'Antic Testament, anomenat així per l'heroïna Rut, admesa com a jueva exemplar per la pietat mostrada amb la seva sogra.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Llibre de Rut · Veure més »

Llibre de Tobies

El llibre de Tobies o llibre de Tobit (grec: τωβιτ, hebreu טוביה Tobiah "Yahvé és el meu Déu") és una narració antiga d'origen jueu, inclosa en el còdex de la Septuaginta.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Llibre de Tobies · Veure més »

Llista de personatges bíblics

El següent article mostra una llista dels personatges amb nom que apareixen en la Torà o Antic Testament.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Llista de personatges bíblics · Veure més »

Lot

* Lot (personatge del Gènesi).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Lot · Veure més »

Lot (personatge del Gènesi)

Lot i les seues filles En el Gènesi, Lot (en hebreu לוֹט בן-הָרָן Lot ben Haran i en àrab لوط Lūt ibn Haran) és un fill d'Aran, germà d'Abraham, qui es va salvar de la destrucció de Sodoma i Gomorra.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Lot (personatge del Gènesi) · Veure més »

Maacà

En l'Antic Testament apareixen tres dones anomenades Maacà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Maacà · Veure més »

Mabsam

Segons el Gènesi, capítol vint-i-cinquè, Mabsam fou el quart fill d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mabsam · Veure més »

Madian

Madian (en hebreu מִדְיָן, Midian; en àrab مدين, Madyan; en grec Μαδιάμ, Madiam) seria una regió geogràfica esmentada a la Bíblia i a l'Alcorà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Madian · Veure més »

Madianites

Els madianites foren una tribu beduïna que segons el Gènesi descendirien de Madian, que era un fill d'Abraham a través de la seva esposa Queturà: "Abraham va prendre una altra dona, que es deia Queturà i ella li va donar a llum Zimram, Jocxan, Medan, Madian, i Ishbaq i Súa.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Madianites · Veure més »

Mahalalel

En el Gènesi capítol cinquè Mahalalel (en hebreu מהללאל בן-קֵינָן Mahălal'ēl ben Qênān i en àrab مهللئیل بن قینان Mahlaleel ibn Qaynan) és fill de Quenan, nét d'Enoix i besnét de Set, el tercer fill d'Adam i Eva.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mahalalel · Veure més »

Manassès de Judà

El Escorial Segons la Bíblia, Manassès (en hebreu מנשה בן-חזקיה Menasheh ben Hizqiyah) fou el catorzè rei de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Manassès de Judà · Veure més »

Manassès, fill de Josep

En l'Antic Testament, Manassès (en hebreu מְנַשֶּׁה בן-יוֹסֵף Mənasseh ben Yôsēp) és el primogènit de Safenat-Panèah (el nom egipci de Josep, fill del patriarca Jacob) i la noble egípcia Assenat.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Manassès, fill de Josep · Veure més »

Masà

Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Masà fou el tercer fill d'Ismael amb la seva segona esposa Malchuth.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Masà · Veure més »

Matatà

En l'Evangeli segons Lluc Matatà fou el fill de Natan i el pare de Mennà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Matatà · Veure més »

Matusalem

s.XV). En primer terme Matusalem, amb imatge d'un home vell. En el Gènesi capítol cinquè, Matusalem (en hebreu מְתוּשֶׁלַח בן-חֲנוֹךְ Mətûšālah ben Hănōk i en àrab متوشالح بن خنوخ Matuixalakh ibn Akhanukh) és el fill del profeta Henoc i la persona més longeva de tota la iconografia mundial.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Matusalem · Veure més »

Míriam

Segons la Bíblia, Maria o Míriam (en hebreu מִרְיָם בן-עַמְרָם Miryām bat Amrām; מִרְיָם Miryām vol dir 'desitjada com a fill', 'amargor', 'rebel'; o potser de l'egipci mry, 'estimada'; o derivat de l'egipci Merit-Amun ('estimada d'Amun'); en grec, Μαριάμ Mariam; d'aquest nom deriva el de Maria) era filla d'Amram i Joquèbed i, per tant, germana de Moisès i Aaró.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Míriam · Veure més »

Medes

El palau d'Apadana, detall de les escales del nord. Baixos-relleus del segle V mostren un soldat mede vestit amb els vestits tradicionals medes darrera un arquer persa. Els medes (/miːdz/;; en hebreu: מָדַי; en persa antic: Māda-; en sànscrit: मैढ़) eren els membres d'un antic grup ètnic irànic que vivien a una zona coneguda amb el nom de Mèdia (nord-oest de l'actual Iran i sud-est de l'actual Turquia que parlaven una llengua llengua irànica occidental que ells referien com a mede. La seva arribada a la regió està associada amb la primera onada de les tribus d'aris des del final del Mil·lenni II aC (el col·lapse de l'última edat de bronze) fins als inicis del Mil·lenni I aC. Entre els segles X aC i VII aC, els medes i els perses van caure sota el domini de l'Imperi Neo-Assiri assentat a Mesopotàmia. Després de la caiguda de l'Imperi Assiri, entre el 616 aC i el 605 aC, es va formar un estat unit mede que, juntament amb Babilònia, Lídia i Egipte va esdevenir un dels quatre poders més importants de l'Antic Orient Pròxim. Aliats amb els perses i amb rebels babilonis, escites, caldeus i cimmeris, els medes van capturar a Nínive el 612 aC, cosa que va provocar el col·lapse de l'Imperi Neo-Assiri. Llavors els medes van poder establir el seu Regne Mede (amb la ciutat d'Ecbatana com a capital reial) en el seu territori original (centre-oest de l'actual Iran) i de manera eventual van arribar fins al riu Kizil Irmak, a Anatòlia. Cir II el Gran va conquerir el Regne Mede el 550 aC i hi va establir la dinastia iraniana, l'imperi persa aquemènida. Uns quants llocs arqueològics (descoberts a l'oest d'Iran, al "Triangle Mede") i fonts escrites (dels assiris contemporanis i dels futurs grecs) ens proveeixen de documentació sobre la història i la cultura de l'estat mede. Els medes utilitzaven un equipament semblant als dels perses i el vestit comú entre ambdós és tant persa com mede. La llengua que parlavenels medes encara és totalment desconeguda, excepte uns pocs noms personals. De totes maneres, un nombre de paraules del mede encara s'utilitzen i hi ha llengües de les que s'ha traçat el seu origen des d'aquesta llengua al nord-oest d'Iran. Els medes tenien una religió antiga iraniana (una forma de pre-zoroastrisme, mazdaisme o creença en Mitra) amb uns clergues anomenats com "Magi". Posteriorment, durant els últims reis medes, les reformes de zoroastre van arribar a l'Iran occidental. A més a més d'Ectabana (l'actual Hamedan), les altres ciutats que hi havia a Mèdia eren Laodicea (l'actual Nahavand) i la que s'ha considerat la ciutat de Medes més gran, Rhages (o Rayy), al sud de l'actual Teheran. Apamea era la quarta ciutat mede, situada a prop d'Ecbatana. En períodes posteriors els medes i sobretot els soldats medes foren identificats i retratats en llocs arqueològics perses com Persèpolis, a on són mostrats com els que tenien un rol dominat i una gran presència en l'exèrcit de la dinastia Aquemènida de l'Imperi Persa. Segons les Històries d'Heròdot, hi havia sis tribus medes: Així, Deioces va agrupar els medes en una nació única i els va governar a tots com una sola. Aquestes tribus eren els busae, els paretaceni, els struchates, els arizanti, els budii i els magi. Les sis tribus medes vivien a la zona pròpia de la Mèdia, el triangle entre les ciutats d'Ecbatana, Rhagae i Aspadana,http://books.google.no/books?id.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Medes · Veure més »

Mefibóixet

Segons l'Antic Testament, Mefibóixet o Merí-baal (en hebreu אשבעל בן-יְהוֹנָתָן Meriba'al ben Yəhônātān) era el fill de Jonatan, primogènit del primer rei d'Israel Saül.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mefibóixet · Veure més »

Mehuiael

En el Gènesi capítol quart Mehuiael és el fill d'Irad i, per tant, besnét de Caín.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mehuiael · Veure més »

Menahem

Segons la Bíblia, Menahem (en hebreu, מנחם בן-גדי Menahēm ben Gadi) fou el setzè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Menahem · Veure més »

Merarí

Segons l'Èxode, capítol sisè, Merarí fou el tercer fill de Leví, fill del patriarca Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Merarí · Veure més »

Mesopotàmia

Mesopotàmia (del grec, Me.so.po.taˈmi.a, «entre dos rius») és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Eufrates i el Tigris, que era dividida en dues parts: la Baixa Mesopotàmia, entre el golf Pèrsic i el punt on els dos rius s'acostaven a la mínima distància, anomenada sovint Babilònia o Sumer, i l'Alta Mesopotàmia, on es va desenvolupar la civilització semita d'Accàdia (Accad) i posterior d'Assíria, la civilització hurrita amb el regne de Mitanni, i va florir després el regne d'Assíria.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mesopotàmia · Veure més »

Metuixael

En el Gènesi, capítol quart, Metuixael és un descendent de Caín.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Metuixael · Veure més »

Mildà

En el Gènesi, capítol onzè, Mildà o Milcà és una filla d'Aran, germà del patriarca Abraham.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mildà · Veure més »

Misraim

En el Gènesi del capítol desè Misraim o Mixraïm (en hebreu מִצְרַיִם בן-חָם Misrāyim ben Hām i en àrab مصر بن حام Misr ibn Xam) és el fill de Cam i antecessor dels ludites, els anamites, els lehabites, els naftuahïtes, els patrosites, els casluahites i els caftorites.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Misraim · Veure més »

Mitanni

Mitanni i també Mittani (a les fonts assíries, Hanigalbat o Khanigalbat) fou un regne hurrita situat al nord de Síria que va existir des d'abans del 1500 aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mitanni · Veure més »

Mixmà

Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Mixmà fou un dels fills d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mixmà · Veure més »

Moab

En el Gènesi, capítol dinou, Moab (en hebreu מוֹאָב בן-הָרָן Môāb ben Lot i en àrab مؤاب Mu'aba ibn Lūt) és el fill de la relació entre Lot i la seva pròpia filla gran, així Lot era el seu pare i el seu avi.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Moab · Veure més »

Moisès

Moisès (en hebreu מֹשֶׁה, Moshe; en àrab موسى, Mūsà) és un personatge bíblic que, segons el relat de l'Èxode, va alliberar el poble jueu de l'opressió a què es veia sotmès per Egipte.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Moisès · Veure més »

Mont Sinaí

Vista des del cim del '''mont Sinaí'''. El mont Sinaí (2.285 m) a la península del mateix nom (Egipte), és la muntanya on, segons l'Antic Testament, Moisès va rebre les Taules de la Llei amb els Deu Manaments.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Mont Sinaí · Veure més »

Naamà

En el Gènesi capítol quart Naamà (en hebreu נַעֲמָה בת-לֶמֶך Na'amah bat Lemech) era la filla de Lèmec amb la seva segona dona Sil·là i germana de Tubal-Caín.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Naamà · Veure més »

Naasson

Segons la Bíblia, Naasson o Nahxon (en hebreu נחשון בן-עמינדב Nachshon ben Aminadav) fou declarat el primer cap de la tribu de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Naasson · Veure més »

Nabaiot

Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Nabaiot (en hebreu נְבָיוֹת בן-יִשְׁמָעֵאל N'vayot ben Yišmāêl) és el primogènit d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Nabaiot · Veure més »

Nablus

Nablus és una important ciutat de Cisjordània amb més de 300.000 habitants.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Nablus · Veure més »

Nadab

Segons la Bíblia, Nadab (en hebreu, נדב בן-ירבעם Nadav ben Yerav’am) fou el segon rei del Regne d'Israel després de separar-se del de Judà, succeint el seu pare Jeroboam.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Nadab · Veure més »

Nadab i Abihú

Segons l'Èxode, Nadab (en hebreu נדב בן-אַהֲרֹן Nadav ben Ahărōn) i Abihú (en hebreu אביהוא בן-אַהֲרֹן Avihu ben Ahărōn) eren fills d'Aaron i la seva muller Elixeba, filla d'Amminadab.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Nadab i Abihú · Veure més »

Nahor

* Nahor (fill de Serug), personatge del Gènesi.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Nahor · Veure més »

Natan (fill de David)

Natan (en hebreu נתן Nâthân, que significa regal de Déu) va ser el tercer dels quatre fills que va tenir el Rei David i Betsabé a Jerusalem.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Natan (fill de David) · Veure més »

Natan (profeta)

Natan (en hebreu נָתַן‎‎ Nâthân) va ser un profeta hebreu que segons la Bíblia va viure en temps del rei David (segle X aC), sobre el que va exercir una considerable influència.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Natan (profeta) · Veure més »

Neftalí

església de sant Joan del Mercat de València. Segons el Gènesi, Neftalí (en hebreu נַפְתָּלִי בן-יַעֲקֹב Naptālî ben Yahăqōb) és un dels dotze fills de Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Neftalí · Veure més »

Nil

Mapa de la conca del Nil El riu Nil (del grec Neilos, literalment «vall de riu»; en àrab, an-Nīl) és el riu més gran d'Àfrica.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Nil · Veure més »

Nimrod

En el Gènesi del capítol desè, Nimrod (en hebreu: נִמְרֹד בן-כּוּשׁ, Nimrōd ben Kûš) és un fill de Cuix, nét de Cam i besnét de Noè.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Nimrod · Veure més »

Noè

Noè o Noé (en hebreu נוֹחַ בן-לֶמֶך Nōah ben Lemech i en àrab نوح بن لمک Nūh ibn Lamak) és, segons el judaisme, el cristianisme i l'islam, el constructor de l'Arca de Noè i antecessor de tota la humanitat, ja que fou el patriarca de la família que se salvà del Diluvi universal.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Noè · Veure més »

Obed

En l'Evangeli segons sant Mateu, Obed (en hebreu, עובד בן-בועז Oved ben Bo'az) fou el fill de Booz i la seva esposa Rut, i fou el pare de Jessè i, per tant, avi del Rei David.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Obed · Veure més »

Oixea

Segons la Bíblia, Oixea (en hebreu, הושע בן-אלה Hoshe’a ben Elah) fou el dinovè i últim rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Oixea · Veure més »

Omrí

Segons la Bíblia, Omrí (en hebreu, עמרי Omriyyāh) o Amrí, va ser el sisè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Omrí · Veure més »

Onam

Decoració floral en el marc de l'Onam L'Onam (del malaiàlam: ഓണം) és un festival que s'organitza al sud de l'Índia, sobretot a l'estat de Kerala, per a celebrar el temps de collita de l'arròs.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Onam · Veure més »

Otniel

Segons la Bíblia, Otniel (en hebreu Otnî'ēl Ben Qənaz) fou el primer jutge d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Otniel · Veure més »

Pècah

Segons la Bíblia, Pècah (en hebreu, פקח בן-רמליהו Pekah ben Remalyahu) fou el divuitè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Pècah · Veure més »

Pèleg

En el Gènesi, capítol desè, Pèleg (en hebreu פָּלֶג בן-עֵבֶר Péleg ben Éver i en àrab فالج بن هود Falih ibn Hud) és el primogènit d'Éber que va rebre aquest nom per què va néixer durant un moviment de terra.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Pèleg · Veure més »

Pèrsia

Pèrsia, modernament Iran, és el país dels perses, originats a l'antiga regió de Perside (després Fars).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Pèrsia · Veure més »

Pecahià

Segons la Bíblia, Pecahià (en hebreu, פקחיה בן-מנחם Pekahyah ben Menahēm) fou el dissetè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Pecahià · Veure més »

Pedaià

Segons l'Antic Testament, Pedaià fou el tercer fill del rei de Judà Jeconies, que fou deportat a Babilònia per Nabucodonosor II.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Pedaià · Veure més »

Pentateuc

El Pentateuc, també conegut com la Torà, són els cinc primers llibres de la Bíblia o de la Tanakh תָּנָ"ךְ (la Bíblia Hebrea).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Pentateuc · Veure més »

Profeta

Un profeta (del grec antic: προφήτης transliterat: profétés) és una persona que ha tingut una trobada amb la divinitat, que li ha ordenat revelar a la humanitat un missatge, usualment sobre allò que passarà en el futur.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Profeta · Veure més »

Putifar

Segons el llibre del Gènesi, Putifar (en antic egipci p-di-p-r i en hebreu פּוֹטִיפַר Pôtîpār) fou l'home que comprà el patriarca Josep quan aquest era un esclau.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Putifar · Veure més »

Quedmà

Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Quedmà fou l'últim fill d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Quedmà · Veure més »

Quehat

Segons l'Èxode, capítol sisè, Quehat (en hebreu עברית בן-לֵוִי Qhath ben Lēwî) fou el segon fill de Leví, fill del patriarca Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Quehat · Veure més »

Quemuel

En el Gènesi, capítol vint-i-dosè, Quemuel és el fill de Nahor (fill de Tèrah) amb Milcà i el pare d'Aram, Quèssed, Hazó, Pildaix, Idlaf i Betuel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Quemuel · Veure més »

Quenan

En el Gènesi, capítol cinquè, Quenan (en hebreu קֵינָן בן-אֱנוֹשׁ Qênān ben Ĕnôš i en àrab قینان بن انوش Kaynan ibn Anoush), també anomenat Kainan o Keinan, és fill d'Enoix, nét de Set i besnét d'Adam i Eva.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Quenan · Veure més »

Quenazites

Els quenazites foren una tribu suposadament cananea descendent de Quenaz (fill d'Elifaz i nét d'Esaú) que es va associar amb els hebreus i van esdevenir part de la tribu de Judà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Quenazites · Veure més »

Queturà

En el Gènesi, capítol vint-i-cinc, Queturà (en hebreu קְטוּרָה Qətûrāh) és una dona que va prendre Abraham després de la mort de Sara i amb la qual va tenir.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Queturà · Veure més »

Ramà

Ramà és un personatge bíblic.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ramà · Veure més »

Raquel

Segons el llibre del Gènesi, Raquel (en hebreu רחל בת-לָבָן Rāhēl bat Lāvān) fou l'esposa preferida del patriarca Jacob i la mare dels patriarques Josep i Benjamí.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Raquel · Veure més »

Reú

En el Gènesi, capítol onzè, Reú (en hebreu רְעוּ בן-פָּלֶג Re'u ben Péleg i en àrab رئو بن فالج Rau ibn Falih) és el primogènit de Pèleg i que a l'edat de trenta-dos anys engendrà, segons el Llibre dels Jubileus amb la seva muller Ora, el seu fill Serug i després visqué dos-cents set anys més, en què engendrà altres fills i filles.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Reú · Veure més »

Rebeca

En el Gènesi, Rebeca (en hebreu רִבְקָה בת-בתואל Ribqāh bat Beth-El) és l'esposa del patriarca Isaac i mare d'Esaú i Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Rebeca · Veure més »

Regió de Tràcia

Tràcia és una regió del sud-est d'Europa situada al nord-est de Grècia, sud de Bulgària, nord-oest de Turquia i separada d'Àsia pels canals del Bòsfor i Çanakkale.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Regió de Tràcia · Veure més »

Regne d'Israel

El Regne d'Israel (en hebreu, מַמְלֶכֶת יִשְׂרָאֵל, Mamlékhet Yisra'el) d'acord amb la Bíblia, fou el regne proclamat pels israelites quan les tribus van demanar al jutge Samuel que designés un successor seu amb el títol de rei, sembla que a la segona meitat del segle XI aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Regne d'Israel · Veure més »

Regne de Judà

El Regne de Judà (en hebreu מַלְכוּת יְהוּדָה Malekhot Yəhûdāh) era un antic regne d'Orient pròxim, assentat a Palestina que va existir del segle X aC al VI aC.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Regne de Judà · Veure més »

Reuel

Segons el Gènesi, capitol trenta-sis, Reuel (en hebreu רְעוּאֵל בן-עֵשָׂו Rəġûēl ben Ēśāw) fou el fill d'Esaú i la seva tercera muller Mahalat, filla d’Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Reuel · Veure més »

Rifat

En el Gènesi, capítol desè, Rifat o Difat és fill de Gómer, fill de Jàfet.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Rifat · Veure més »

Roboam

Segons la Bíblia, Roboam (en hebreu רחבעם בן-שלמה Rehav'am ben Shelomoh) va ser el primer Rei de Judà succeint el seu pare, el rei Salomó d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Roboam · Veure més »

Rubèn

església de sant Joan del Mercat de València. Segons el Gènesi, Rubèn (en hebreu רְאוּבֵן בן-יַעֲקֹב Rəûbēn ben Yahăqōb) era el primogènit dels dotze fills de Jacob, nascut de la seva primera esposa Lia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Rubèn · Veure més »

Rut

Segons la Bíblia, Rut fou una dona pertanyent als moabites protagonista del llibre de Rut.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Rut · Veure més »

Saül

Saül (en hebreu שאול בן-קיש Sha'ul ben Qysh) va ser, segons els Llibres de Samuel de la Bíblia, el primer dels reis d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Saül · Veure més »

Sacerdot

Un sacerdot catòlic durant un baptisme Sacerdot és una persona dedicada a ser el mitjancer entre les persones i la divinitat.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sacerdot · Veure més »

Salatiel

Segons l'Antic Testament, Salatiel o Xealtiel (en hebreu שְׁאַלְתִּיאֵל בן-יהויכין Shə’altî’ēl ben Yehoyakhin) fou el fill primogènit del rei de Judà Jeconies, que fou deportat a Babilònia per Nabucodonosor II.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Salatiel · Veure més »

Salmon

En l'Evangeli segons sant Mateu, Salmon o Salmà (en hebreu שַׂלְמָ בן-נַחְשׁוֹ Salmon ben Nachshon) fou el fill de Naasson.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Salmon · Veure més »

Salomó d'Israel

El rei Salomó (en hebreu, שלמה בן-דוד Shelomoh ben David i en àrab, سليمان Sulayman ibn Dàüd) fou una de les principals figures de l'època dels reis a l'Antic Testament.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Salomó d'Israel · Veure més »

Samsó

Segons la Bíblia, Samsó va ser un dels més importants i coneguts jutges d'Israel de l'antiguitat.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Samsó · Veure més »

Samuel (profeta)

A l'Antic Testament de la Bíblia, Samuel —en hebreu שְׁמוּאֵל; en àrab صموئيل, Ṣamūʾīl; en grec Σαμουήλ; en llatí Samuel— fou l'últim jutge d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Samuel (profeta) · Veure més »

Sara

Segons el Gènesi, Sara —en hebreu שָׂרָה, Śārāh; en àrab سارة بنت تارح, Sāra bint Tāriẖ— fou la muller d'Abraham, patriarca del judaisme, el cristianisme i l'islam.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sara · Veure més »

Sèfora

Sèfora o Zipporah (hebreu: צִפּוֹרָה Tzipóra—femení d'"ocell" o "au"; grec: Sepphora (Σεπφώρα); llatí: Sĕphōra; àrab: Safura o Safrawa (صفورا)), esmentada en el llibre bíblic de l'Èxode,Èxode 2:21 fou la dona madianita de Moisès, i una de les set filles de Jetró, sacerdot de Madian​ També és la fundadora i ancestora dels Druze.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sèfora · Veure més »

Sedecies

Segons la Bíblia, Sedecies (en hebreu צִדְקִיָּהוְ) fou el vintè i últim rei de Judà, del 597 aC-587 aC, sota l'imperi de Babilònia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sedecies · Veure més »

Sem (bíblic)

En el Gènesi, capítol desè i onzè, Sem (en hebreu שֵׁם בן-נוֹחַ Xēm ben Nōah i en àrab سام بن نوح Sām ibn Nūh) és el fill de Noè que va ser pare de.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sem (bíblic) · Veure més »

Semites

Mapa amb la distribució de les llengües semites inicials Distribució geogràfica dels parlant de llengües semites, en taronja, i d'altres llengües afroasiàtiques avui en dia Els semites són un conjunt humà format per nombrosos pobles i cultures estesos des de l'antiguitat en un gran territori del Pròxim Orient i Orient Mitjà i al nord de la península Aràbiga, que van desenvolupar importants civilitzacions.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Semites · Veure més »

Serug

En el Gènesi, capítol onzè, Serug (en hebreu שְׂרוּג בן-רְעוּ S'rug ben Re'u i en àrab سروج بن رئو Sarukh ibn Rau) és el primogènit de Reú i la seva esposa Ora (font apòcrifa).

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Serug · Veure més »

Set (Gènesi)

Set (en hebreu בן-אָדָם שֵׁת Šēt ben Adam i en àrab شيث بن آدم Xays ibn Adam) és el tercer fill d'Adam i Eva engendrat després de la mort d'Abel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Set (Gènesi) · Veure més »

Sidó (fill de Cam)

Sidó és, al Gènesi, el fill primogènit de Canaan (fill de Cam), el nét de Cam, i el germà gran d'Het.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sidó (fill de Cam) · Veure més »

Sil·là

Sil·là (en hebreu צִלָּה Tselah) era, segons el Gènesi, la segona muller de Lèmec amb qui engendrà Tubal-Caín i Naamà.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sil·là · Veure més »

Simeó

Segons el Gènesi, Simeó (en hebreu שִׁמְעוֹן בן-יַעֲקֹב Ximon ben Yaaqov) fou el segon dels dotze fills del patriarca Jacob, qui el tingué amb la seva primera esposa Lia, filla de Laban.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Simeó · Veure més »

Sodoma i Gomorra

Sodoma (Σόδομα) i Gomorra (Γόμορρα) foren dues ciutats de Canaan al sud-est de la mar Morta.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Sodoma i Gomorra · Veure més »

Summe Sacerdot d'Israel

200x200px El Summe Sacerdot d'Israel (en hebreu: כהן גדול) (transliterat: Cohen Gadol) era un levita escollit cap de tots els jueus, responsable principal del Temple de Jerusalem, administrador, president del Sanedrí i Gran Conseller des de l'arribada dels jueus a Canaan fins a la destrucció del Temple de Jerusalem i la posterior deportació a Babilònia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Summe Sacerdot d'Israel · Veure més »

Tamar (filla de David)

Segons el Segon Llibre de Samuel, Tamar era una filla que havia tingut a Hebron el Rei David amb Maacà, la filla de Talmai, rei de Gueixur.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Tamar (filla de David) · Veure més »

Tamar (nora de Judà)

Segons el Gènesi, Tamar era la nora i fou mare d'alguns dels fills del patriarca Judà, fill de Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Tamar (nora de Judà) · Veure més »

Tèrah

Tèrah (en hebreu תָּרַח בן-נָחֹור Térah ben Nahor i en àrab تارح بن ناحور Tarikh ibn Nakhour) apareix al Gènesi capítol onzè, com el pare d'Abraham.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Tèrah · Veure més »

Temà

Segons el Gènesi capítol vint-i-cinquè, Temà fou un dels fills d'Ismael.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Temà · Veure més »

Teutons

Els teutons (llatí Teutones) van ser un dels pobles germànics que habitaven a les vores del Danubi.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Teutons · Veure més »

Tobit

Tobit és un personatge bíblic que apareix al Llibre de Tobies.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Tobit · Veure més »

Togarmà

En el Gènesi, capítol desè, Togarmà és fill de Gómer, fill de Jàfet i per tant, besnét de Noè.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Togarmà · Veure més »

Tolà

Segons el Llibre dels Jutges, Tolà (en hebreu Tôlā ben Puā) fou un dels jutges bíblics d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Tolà · Veure més »

Torre de Babel

Torre de Babel segons Pieter Brueghel el Vell, segle XVI La torre de Babel fou, segons la Bíblia, un gran projecte que emprengueren els humans després del gran diluvi universal per construir una ciutat en vertical a Babel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Torre de Babel · Veure més »

Tribus d'Israel

Les Dotze Tribus d'Israel varen ser, tal com diu la Bíblia, les tribus dels dotze fills del patriarca Jacob, els descendents d'Abraham, Isaac, i Jacob, a qui Déu va prometre la Terra de Canaan.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Tribus d'Israel · Veure més »

Tubal-Caín

En la Bíblia, Tubal (en hebreu תּוּבַל בן-לֶמֶך Tuval ben Lemech) va ser qui va matar Caín, el primer fill dels primers humans: Adam i Eva.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Tubal-Caín · Veure més »

Ur

Mari i la Babilònia d'Hammurabi, 1792 al 1750 aC. Ur fou una ciutat estat de Mesopotàmia.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Ur · Veure més »

Uries l'hitita

El rei David amb el seu soldat Uries, manuscrit del segle XV Uries l'hitita és un personatge de l'Antic Testament, que apareix al segon llibre de Samuel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Uries l'hitita · Veure més »

Xal·lum

Segons la Bíblia, Xal·lum (en hebreu, שלם בן-יבש Shallum ben Yavesh) és el quinzè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Xal·lum · Veure més »

Xamgar

Segons el Llibre dels Jutges de la Bíblia, Xamgar (en hebreu Shamgar ben Anāt) fou el tercer jutge d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Xamgar · Veure més »

Xèlah

En el Gènesi, capítol desè, Xèlah o Saleh (en hebreu שֵׁלָח בן-אַרְפַּכְשָׁד Šēlāh ben Arpakšad i en àrab صالح بن ارفکشاد Sāliḥ ibn Arfakxād) fou fill d'Arfaxad.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Xèlah · Veure més »

Zabbai

Zabbai és un personatge bíblic, fill o descendent de Bebai, casat amb un dona estrangera.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Zabbai · Veure més »

Zabuló (fill de Jacob)

Segons el Gènesi, Zabulo (en hebreu זבולן בן-יַעֲקֹב Zəbûlun ben Yahăqōb) és el desè dels dotze fills de Jacob.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Zabuló (fill de Jacob) · Veure més »

Zacarià

Segons la Bíblia, Zacarià (en hebreu, זכריה בן-ירבעם Zekharyah ben Yerav’am) va ser el catorzè rei del Regne d'Israel.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Zacarià · Veure més »

Zèrah

En l'Antic Testament, Zèrah (en hebreu זָרַח בן-יְהוּדָה Zérah ben Yəhûdāh) fou el fill de Judà amb Tamar i germà bessó de Fares.

Nou!!: Llista de personatges bíblics і Zèrah · Veure més »

Redirigeix aquí:

Abiassaf, Abidà, Abimael, Abital, Abner, Adoram, Ahimèlec, Ahinóam, Ahiram, Ahià, Aixbel, Aixquenaz, Aià, Alian, Almodad, Amalec, Amalek, Anà, Ard, Arelí, Armoní, Arodí, Asriel, Assenat, Assir, Beerí, Benammí, Bilhà, Buz, Bèquer, Canaan (fill de Cam), Carmí (Bíblia), Còrah, Diclà, Dixan, Efà, Eglà, Ehí, Eixban, Elcanà, Elcon, Eldaà, Eliab, Eliadà, Elifèlet, Elixamà, Elixeba, Elixua, Elixà, Elièzer, Elsafan, Er (fill de Judà), Eran, Erí, Gatam, Guerà, Guní, Guèter, Gàham, Haguit, Haguí, Hamran, Hamul, Haran, Hassàrmavet, Hazó, Heliab, Hoglà, Horí, Huixim, Hul, Hupim, Hèfer, Hèlec, Ibhar, Idlaf, Iscà, Ishar, Itamar, Itran, Itream, Ixbac, Ièzer, Jafia, Jahleel, Jahseel, Jalam, Jamín, Jaquín, Jehonatan, Jemuel, Jenix, Joab (Bíblia), Jobab, Jèrah, Jésser, Libní, Lotan, Madai, Magog, Mahlà, Mahlí, Maix, Malquixua, Manàhat, Maquir, Medan (fill d'Abraham), Merab, Meribah, Mical, Mixael, Mixmí, Muixí, Mupim, Mèixec, Naaman, Nabal, Nemuel, Noà, Nèfeg, Obal, Ohad, Oholibamà, Omam, Onan, Pal·lú, Pildaix, Pinhàs, Put, Quenaz, Queran, Quilab, Quèssed, Rahab, Recab i Baanà, Reüma, Rispà, Roix, Sabtecà, Sabtà, Samlà, Sebà, Sefon, Sefó, Selofhad, Seïr, Sibon, Siporà, Sitrí, Sèrah, Sèred, Sóhar, Tarsís, Teman, Timnà, Tirsà, Tiràs, Tàhaix, Tàhan, Tèbah, Uries, Us (Bíblia), Uzal, Uziel, Xammua, Xaül, Xefatià, Xefí, Xelà, Xemidà, Xetufam, Xil·lem, Ximà, Xobab, Xobal, Xuní, Xutèlah, Xèlef, Xèquem, Xúah, Zabadia, Zabdí, Zicrí, Zilpà, Éfer.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »