Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Gratis
Accés més ràpid que el navegador!
 

Glúcid

Índex Glúcid

El sucre és un aliment ric en '''glúcids''' Els glúcids, són biomolècules orgàniques formades per carboni, hidrogen i oxigen que contenen grups funcionals carbonil (aldehid o cetona) i molts grups hidroxil (-OH).

173 les relacions: Acetil-CoA, Aglucona, Aigua, Alcohol, Aldehid, Aldohexosa, Aldosa, Aliment, Amilopectina, Amilosa, Amina, Amoníac, Anabolisme, Anòmer, Animals, Artròpodes, Autotròfia, Òrgan (anatomia), Àcid desoxiribonucleic, Àcid pirúvic, Àcid ribonucleic, Biomolècula, Bioquímica, Calorímetre, Caloria, Carboni, Carbonil, Catabolisme, Catecolamina, Càries, Cèl·lula, Cel·lulosa, Cereal, Cervell, Cetohexosa, Cetona, Cetosa, Cicle de Krebs, Coagulació, Coenzim, Combustió, Cortisol, Desoxiribosa, Diabetis, Diabetis mellitus, Diarrea, Diòxid de carboni, Dieta, Dietètica, Digestió, ..., Dinucleòtid de flavina i adenina, Disacàrid, Energia, Energia química, Enllaç covalent, Enllaç glicosídic, Enzim, Estómac, Eubacteris, Farina, Fècula, Fòsfor, Fórmula empírica, Fórmula química, Fecundació, Fetge, Fibra alimentària, Fisiologia, Formaldehid, Fotosíntesi, Fructosa, Fruita, Fucosa, Galactosa, Germinació, Glòbul vermell, Glúcid, Glicòlisi, Glicòsid, Gliceraldehid, Glicogènesi, Glicogen, Glicogenòlisi, Gliconeogènesi, Glicoproteïna, Glucagó, Glucosa, Grec, Greix, Grup funcional, Grup hidroxil, Gust, Gust dolç, Herbivorisme, Heterotròfia, Hexosa, Hidròlisi, Hidrofília (química), Hidrofòbia, Hidrogen, Hidrolasa glicosídica, Homeòstasi, Hormona, Inositol, Insulina, Intestí, Intestí gros, Intolerància a la lactosa, Joule, Lactasa, Lactosa, Lípid, Lignina, Llavor, Llegum, Llet, Massa molecular, Múscul, Metabolisme, Midó, Molècula, Monòmer, Monosacàrid, Nicotinamida adenina dinucleòtid, Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat, Nitrogen, Nombre enter, Nomenclatura, Nutrició, Nutrient, Oligosacàrid, Organisme, Organització Mundial de la Salut, Oxidació enzimàtica, Oxigen, Patatera, PDF, Pectina, Pentosa, Plantes, Polímer, Polisacàrid, Pressió osmòtica, Projecció de Fischer, Proteïna, Química, Quiralitat (química), Quitina, Remugants, Respiració aeròbica, Respiració cel·lular, Ribosa, Sacarosa, Saliva, Sang, Síntesi d'àcids grassos, Segle XIX, Sistema immunitari, Sistema nerviós, Sistema nerviós central, Somatotropina, Sucre, Tèrmit, Teixit (biologia), Teixit adipós, Teixit nerviós, Tetrosa, Tiol, Toxicitat, Triacilglicerol, Trifosfat d'adenosina, Triosa, Via de la pentosa fosfat. Ampliar l'índex (123 més) »

Acetil-CoA

L'acetil-CoA o acetilcoenzim A (CoAS~COCH3), és una biomolècula que té una elevada importància biològica, ja que intervé com a agent acceptador i transferidor de grups acil en nombroses reaccions metabòliques.

Nou!!: Glúcid і Acetil-CoA · Veure més »

Aglucona

Una aglucona, aglicona o genina en química orgànica, és l'agrupament no glucídic d'un heteròsid.

Nou!!: Glúcid і Aglucona · Veure més »

Aigua

Gota d'aigua Laigua és un compost químic transparent, inodor, insípid, químicament format per hidrogen i oxigen, de fórmula química H2O, els quals noms sistemàtics són òxid de dihidrogen i oxidà.

Nou!!: Glúcid і Aigua · Veure més »

Alcohol

Estructura d'una molècula d'un alcohol, amb el grup funcional hidroxil (-OH). L'àtom de carboni està enllaçat a l'àtom d'hidrogen del grup hidroxil i pot estar enllaçat a d'altres per formar una cadena de carboni. En química, un alcohol és qualsevol compost orgànic que conté un grup funcional hidroxil (-OH) enllaçat a un àtom de carboni i en substitució àtom d'hidrogen d'un grup alquil dels hidrocarburs saturats o alcans.

Nou!!: Glúcid і Alcohol · Veure més »

Aldehid

Fórmula general d'un aldehid Un aldehid és un compost orgànic que conté un grup carbonil terminal, o sigui que el grup carbonil està enllaçat a un àtom d'hidrogen i a un altre àtom de carboni.

Nou!!: Glúcid і Aldehid · Veure més »

Aldohexosa

Una aldohexosa és una hexosa amb un grup aldehid en un extrem.

Nou!!: Glúcid і Aldohexosa · Veure més »

Aldosa

Projecció Fischer de D-gliceraldehid Una aldosa és un monosacàrid (un sucre simple) que conté un grup aldehid per molècula i que té una fórmula química en la forma Cn(H2O)n.

Nou!!: Glúcid і Aldosa · Veure més »

Aliment

Exemples d'aliments d'origen vegetal. Un aliment (del llatí alimentum) és qualsevol substància, composta normalment de carbohidrats, lípids, aigua o proteïnes, que pot ser ingerida per un animal per nodrir-se o per plaer.

Nou!!: Glúcid і Aliment · Veure més »

Amilopectina

Estructura química d'un segment d''''amilopectina''' mostrant els dos tipus d'enllaços entre molècules de glucosa presents α-(1,4) i α-(1,6). Amilopectina és un polímer altament bifurcat de glucosa trobada en plantes.

Nou!!: Glúcid і Amilopectina · Veure més »

Amilosa

L'amilosa és un polímer lineal de D-glucopiranosa connectada principalment per enllaços glicosídics α 1-4.

Nou!!: Glúcid і Amilosa · Veure més »

Amina

Dimetilamina Les amines són compostos orgànics que contenen nitrogen com a element clau en el grup funcional amina.

Nou!!: Glúcid і Amina · Veure més »

Amoníac

Lamoníac és un compost químic la molècula del qual consisteix en un àtom de nitrogen (N) i tres àtoms d'hidrogen (H) d'acord amb la fórmula NH3.

Nou!!: Glúcid і Amoníac · Veure més »

Anabolisme

L'anabolisme és el conjunt de processos metabòlics constructius en què l'energia alliberada pel catabolisme s'utilitza per a sintetitzar molècules complexes.

Nou!!: Glúcid і Anabolisme · Veure més »

Anòmer

Anòmer α de la D-glucopiranosa, és a dir l'α-D-glucopiranosa Anòmer β de la D-glucopiranosa, és a dir la β-D-glucopiranosa Un anòmer és, a la química de carbohidrats, cada un dels isòmers que es poden formar segons les dues posicions possibles, α o β, del grup hidroxil (-OH) a la unió que tanca en forma cíclica els monosacàrids de cinc o més àtoms de carboni.

Nou!!: Glúcid і Anòmer · Veure més »

Animals

Els animals (Animalia o Metazoa) són un grup d'organismes eucariotes gairebé sempre pluricel·lulars.

Nou!!: Glúcid і Animals · Veure més »

Artròpodes

Els artròpodes (Arthropoda, del grec ἄρθρον, "articulat", i ποδός, "peu") són invertebrats dotats d'un exoesquelet (esquelet extern), un cos segmentat, i extremitats articulades anomenades apèndixs.

Nou!!: Glúcid і Artròpodes · Veure més »

Autotròfia

fototròfica, és a dir, autòtrofa i que obté l'energia de la llum). Lautotròfia és un sistema d'obtenció de matèria orgànica produïda en el mateix organisme que se n'ha de nodrir; la font més comuna per a aquest metabolisme és el diòxid de carboni o altres formes inorgàniques del carboni (C).

Nou!!: Glúcid і Autotròfia · Veure més »

Òrgan (anatomia)

Un òrgan és un conjunt de cèl·lules o teixits que s'agrupen amb una mateixa funció.

Nou!!: Glúcid і Òrgan (anatomia) · Veure més »

Àcid desoxiribonucleic

Estructura de part d'una doble hèlix d'ADN Làcid desoxiribonucleic (ADN o DNA) és un àcid nucleic que conté les instruccions genètiques utilitzades en el desenvolupament i funcionament de tots els éssers vius coneguts, així com alguns virus.

Nou!!: Glúcid і Àcid desoxiribonucleic · Veure més »

Àcid pirúvic

Làcid pirúvic (CH3COCOOH) és un àcid orgànic, una cetona i el més simple de tots els α-cetoàcids.

Nou!!: Glúcid і Àcid pirúvic · Veure més »

Àcid ribonucleic

Comparació de l'ARN amb l'ADN (en anglès) L'àcid ribonucleic (ARN, anomenat en anglès RNA) és un polímer important biològicament que consisteix en una llarga cadena de nucleòtids units entre ells.

Nou!!: Glúcid і Àcid ribonucleic · Veure més »

Biomolècula

Les biomolècules o principis immediats són les molècules que formen part de la matèria viva.

Nou!!: Glúcid і Biomolècula · Veure més »

Bioquímica

Molècula d'hemoglobina. La bioquímica és la ciència que estudia les reaccions químiques i interaccions produïdes en organismes vius, incloent-hi l'estudi i l'estructura de proteïnes, glúcids, lípids, àcids nucleics i altres molècules presents en cèl·lules.

Nou!!: Glúcid і Bioquímica · Veure més »

Calorímetre

El calorímetre és un instrument que serveix per a amidar les quantitats de calor subministrades o rebudes pels cossos.

Nou!!: Glúcid і Calorímetre · Veure més »

Caloria

La caloria (cal) és una unitat d'energia.

Nou!!: Glúcid і Caloria · Veure més »

Carboni

El carboni és un element químic de nombre atòmic 6.

Nou!!: Glúcid і Carboni · Veure més »

Carbonil

En Química Orgànica, un carbonil és un grup funcional format per un àtom d'oxigen unit a un carboni per un enllaç doble.

Nou!!: Glúcid і Carbonil · Veure més »

Catabolisme

El catabolisme és la part del metabolisme que consisteix en la transformació de molècules orgàniques o biomolècules complexes en molècules senzilles i en l'emmagatzematge de l'energia química despresa en forma d'enllaços fosfat de molècules d'ATP, mitjançant la destrucció de les molècules que contenen gran quantitat d'energia en els enllaços covalents que la formen.

Nou!!: Glúcid і Catabolisme · Veure més »

Catecolamina

Les catecolamines són un grup de substàncies que inclouen l'adrenalina, la noradrenalina i la dopamina, les quals són sintetitzades a partir de l'aminoàcid tirosina.

Nou!!: Glúcid і Catecolamina · Veure més »

Càries

La càries dental, o simplement càries i popularment niell, és una malaltia infecciosa que afecta els teixits durs de la dent.

Nou!!: Glúcid і Càries · Veure més »

Cèl·lula

Micrografia al microscopi de rastreig de cèl·lules de l'eubacteri ''Escherichia coli''. Una cèl·lula (del llatí cellula, diminutiu de cella, "petita cambra") és la unitat morfològica i funcional de tot ésser viu.

Nou!!: Glúcid і Cèl·lula · Veure més »

Cel·lulosa

Estructura tridimensional, amb 4 unitats de glucosa visibles. (Negre.

Nou!!: Glúcid і Cel·lulosa · Veure més »

Cereal

Blat amb flors Els cereals (de la deessa romana del gra; Ceres) són plantes que s'aprofiten per al gra, que botànicament s'anomena cariopsi, la qual té l'endosperma amb midó que es pot transformar en farina que es presta a diverses preparacions alimentàries (pa, pasta, coca, etc.) i són la matèria primera per a la fabricació de begudes alcohòliques (cervesa, whisky, sake) també del germen dels cereals a més del seu ús dietètic i en alimentació animal, se'n treu oli, especialment del blat de moro.

Nou!!: Glúcid і Cereal · Veure més »

Cervell

Protuberància, 7. Bulb raquidi. 8. '''Cerebel'''. El cervell és un òrgan de la part avant-superior de l'encèfal i el centre supervisor del sistema nerviós central en tots els vertebrats i molts invertebrats.

Nou!!: Glúcid і Cervell · Veure més »

Cetohexosa

Una Cetohexosa (en anglès: ketohexose) és una hexosa (un monosacàrid de 6 carbonis) que conté cetona.

Nou!!: Glúcid і Cetohexosa · Veure més »

Cetona

Una cetona és un compost que conté el grup funcional carbonil enllaçat a dos altres àtoms de carboni (aquest grup pot ésser anomenat també cetona).

Nou!!: Glúcid і Cetona · Veure més »

Cetosa

Fructosa, un exemple d'una cetosa. El grup cetona és el doble enllaç d'oxigen. Una cetosa (en anglès:ketose) és un sucre que conté un grup cetona per molècula.

Nou!!: Glúcid і Cetosa · Veure més »

Cicle de Krebs

El cicle de Krebs (també anomenat cicle de l'àcid cítric o cicle dels àcids tricarboxílics) és una ruta metabòlica, és a dir, una successió de reaccions químiques que formen part de la respiració cel·lular en totes les cèl·lules aeròbiques, per tant que utilitzen oxigen.

Nou!!: Glúcid і Cicle de Krebs · Veure més »

Coagulació

La cascada de la coagulació. Els organismes disposen d'un sistema de seguretat que els permet deturar una hemorràgia o pèrdua de sang produïda per la ruptura de la paret vascular.

Nou!!: Glúcid і Coagulació · Veure més »

Coenzim

Els coenzims són un tipus de cofactor, partícula que s'uneix a un apoenzim per tal de formar un holoenzim capaç de catalitzar reaccions químiques.

Nou!!: Glúcid і Coenzim · Veure més »

Combustió

Flama causada per la combustió La combustió és una reacció química exotèrmica d'una substància, o mescla de substàncies, anomenades combustible amb l'oxigen.

Nou!!: Glúcid і Combustió · Veure més »

Cortisol

La hidrocortisona o cortisol és una hormona relacionada amb l'estrès que altera el metabolisme cel·lular.

Nou!!: Glúcid і Cortisol · Veure més »

Desoxiribosa

La desoxiribosa, denominada correctament en la seva forma natural D-2-desoxiribosa, és un sucre monosacàrid de cinc àtoms de carboni component de l'ADN amb fórmula empírica C5H10O4 i que es caracteritza per tenir com grup funcional un grup aldehid, és a dir, que és una aldopentosa.

Nou!!: Glúcid і Desoxiribosa · Veure més »

Diabetis

El terme diabetis pot fer referència a dos tipus de malalties diferents, que es caracteritzen per la secreció abundant d'orina (poliúria), i una set intensa (polidípsia).

Nou!!: Glúcid і Diabetis · Veure més »

Diabetis mellitus

La diabetis mellitus o diabetis sacarina, sovint denominada simplement diabetis, és una síndrome de metabolisme alterat, produïda generalment per una combinació de causes hereditàries i ambientals, que resulta en un nivell de glucosa a la sang (glucèmia) anormalment elevat (hiperglucèmia).

Nou!!: Glúcid і Diabetis mellitus · Veure més »

Diarrea

La diarrea (popularment cagar(r)ines, cagarel·la, caguetes, cagueroles, etc) és un canvi en les evacuacions intestinals que causa femta més tova del normal.

Nou!!: Glúcid і Diarrea · Veure més »

Diòxid de carboni

El diòxid de carboni (antigament anomenat biòxid de carboni o anhídrid carbònic), és un gas incolor, inodor, i insípid.

Nou!!: Glúcid і Diòxid de carboni · Veure més »

Dieta

La dieta és el conjunt d'hàbits alimentaris i tipus d'aliments que consumeix un organisme o població.

Nou!!: Glúcid і Dieta · Veure més »

Dietètica

La dietètica és la ciència que estudia els règims dels aliments estant amb salut o malalt (dietoteràpia), d'acord amb els coneixements sobre fisiologia de la nutrició en el primer cas i sobre la fisiopatologia del trastorn en el segon.

Nou!!: Glúcid і Dietètica · Veure més »

Digestió

Diagrama de l'aparell digestiu, conjunt d'òrgans i teixits que s'encarreguen de realitzar la digestió La digestió o païment és el procés biològic de transformació i degradació química dels aliments en nutrients, és a dir substàncies més senzilles i petites que poden ser absorbides i incorporades al metabolisme.

Nou!!: Glúcid і Digestió · Veure més »

Dinucleòtid de flavina i adenina

El dinucleòtid de flavina i adenina o flavina adenina dinucleòtid (FAD) és un cofactor associat a diverses reaccions importants del metabolisme; és una molècula derivada de la riboflavina (també anomenada vitamina B2), unida un pirofosfat (P-P); el qual està unit a una ribosa i aquesta última està unida a una adenina.

Nou!!: Glúcid і Dinucleòtid de flavina i adenina · Veure més »

Disacàrid

Una molécula de sacarosa, que és un disacàrid format per dos monosacàrids diferents, una fructosa i una glucosa. La sacarosa és el sucre comú que mengem a taula. Un disacàrid és un tipus de glúcid de fórmula empírica C12H22O11 que es forma per la unió de dos monosacàrids per mitjà d'un enllaç covalent.

Nou!!: Glúcid і Disacàrid · Veure més »

Energia

Lenergia és una magnitud física que és un atribut present en qualsevol sistema físic i que es pot manifestar en forma de treball útil, de calor, de llum o altres maneres.

Nou!!: Glúcid і Energia · Veure més »

Energia química

Lenergia química és el potencial d'una substància química per experimentar una transformació a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques.

Nou!!: Glúcid і Energia química · Veure més »

Enllaç covalent

Enllaç covalent entre hidrogen i carboni per formar metà L'enllaç covalent és un tipus d'enllaç químic en què dos àtoms comparteixen un o més parells d'electrons de tal manera que la seva escorça quedi plena.

Nou!!: Glúcid і Enllaç covalent · Veure més »

Enllaç glicosídic

L'enllaç O-glicosídic és l'enllaç covalent que uneix dos monosacàrids a fi de formar glicòsids,disacàrids o polisacàrids.

Nou!!: Glúcid і Enllaç glicosídic · Veure més »

Enzim

Diagrama de cintes de l'estructura terciària de l'enzim glioxalasa I humana. Els dos ions de zinc necessaris perquè l'enzim catalitzi la seva reacció es mostren com a esferes lila i un inhibidor enzimàtic anomenat «S-hexilglutationa» es mostra com a model de rebliment d'espai omplint les dues zones actives. Els enzims són biomolècules que catalitzen (acceleren) les reaccions químiques.

Nou!!: Glúcid і Enzim · Veure més »

Estómac

Lestómac o estómec és un òrgan muscular, corresponent a la primera porció de l'aparell digestiu a l'abdomen, excloent la petita porció de l'esòfag abdominal.

Nou!!: Glúcid і Estómac · Veure més »

Eubacteris

Arbre filogenètic. Els bacteris apareixen en blau, a l'esquerra. Els noms científics en llatí apareixen en cursiva. Els eubacteris (Bacteria o Eubacteria) són un gran grup de microorganismes unicel·lulars.

Nou!!: Glúcid і Eubacteris · Veure més »

Farina

Espigues de blat i farina La farina és el producte que s'obté de la mòlta del gra de cereal o d'altres aliments rics en midó.

Nou!!: Glúcid і Farina · Veure més »

Fècula

La fècula és un tipus de midó que es troba en forma de grànuls en tubercles, rizomes i arrels en determinades plantes com són la patata, la mandioca, el sagú (palmera d'Indonèsia) i altres.

Nou!!: Glúcid і Fècula · Veure més »

Fòsfor

El fòsfor és un element químic de nombre atòmic 15 i símbol P. És un no metall multivalent pertanyent al grup del nitrogen (grup 15) que es troba en la natura combinat en fosfats inorgànics i en organismes vius però mai en estat natiu.

Nou!!: Glúcid і Fòsfor · Veure més »

Fórmula empírica

Fórmula empírica (1), Fórmula Molecular (2) i diverses fórmules desenvolupades de la molècula de benzè; 3.

Nou!!: Glúcid і Fórmula empírica · Veure més »

Fórmula química

Formula semidesenvolupada de l'Alanina Una fórmula química és una representació convencional dels elements que formen un compost (molècula) o un cristall.

Nou!!: Glúcid і Fórmula química · Veure més »

Fecundació

Micrografia d'escaneig d'una cèl·lula espermàtica fertilitzant un oòcit. La fecundació és el procés mitjançant el qual dos gàmetes, un òvul i un espermatozoide, s'uneixen per formar un zigot.

Nou!!: Glúcid і Fecundació · Veure més »

Fetge

El fetge és un òrgan de l'aparell digestiu i del sistema metabòlic dels vertebrats.

Nou!!: Glúcid і Fetge · Veure més »

Fibra alimentària

La fibra alimentària o fibra cel·lulosa és el component de diversos aliments d'origen vegetal, com els cereals, fruites, verdures i llegums, que no pot ser digerit per l'organisme.

Nou!!: Glúcid і Fibra alimentària · Veure més »

Fisiologia

La fisiologia (del grec physis.

Nou!!: Glúcid і Fisiologia · Veure més »

Formaldehid

El formaldehid o metanal és un aldehid (el més simple de tots ells) derivat del metà.

Nou!!: Glúcid і Formaldehid · Veure més »

Fotosíntesi

terrestre. La fotosíntesi (del grec φώτο foto, "llum" i σύνθεσις synthesis, "composició") és un procés químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la llum solar.

Nou!!: Glúcid і Fotosíntesi · Veure més »

Fructosa

La fructosa és un sucre simple o monosacàrid que es troba en els éssers vius.

Nou!!: Glúcid і Fructosa · Veure més »

Fruita

Parada de fruita al mercat de la Boqueria. La fruita o les fruites són un conjunt d'aliments vegetals que procedeixen del fruit de determinades plantes, ja siguen herbes, com la melonera, o arbres com l'albercoquer.

Nou!!: Glúcid і Fruita · Veure més »

Fucosa

La fucosa (Fuc) és un dels vuit glúcids monosacàrids essencials pel correcte funcionament de molts organismes vius entre ells els éssers humans.

Nou!!: Glúcid і Fucosa · Veure més »

Galactosa

La galactosa és un monosacàrid format per sis àtoms de carboni o hexosa, que es converteix en glucosa al fetge com a aportació energètica.

Nou!!: Glúcid і Galactosa · Veure més »

Germinació

Llavors de girasol després d'haver passat tres dies de la germinació Proves de germinació La germinació és el procés pel qual una llavor o una espora surt d'un període de dormició.

Nou!!: Glúcid і Germinació · Veure més »

Glòbul vermell

Glòbuls vermells humans Els glòbuls vermells o glòbuls rojos, hematies o eritròcits (del grec erythos, "vermell" i kytos, "clot", actualment traduït com a "cèl·lula") són les cèl·lules sanguínies més comunes i són el principal mitjà d'aportació d'oxigen als teixits corporals dels vertebrats.

Nou!!: Glúcid і Glòbul vermell · Veure més »

Glúcid

El sucre és un aliment ric en '''glúcids''' Els glúcids, són biomolècules orgàniques formades per carboni, hidrogen i oxigen que contenen grups funcionals carbonil (aldehid o cetona) i molts grups hidroxil (-OH).

Nou!!: Glúcid і Glúcid · Veure més »

Glicòlisi

Esquema del procés. La glicòlisi (del grec γλυκύς "dolç" i λύσις "trencament"), glucòlisi o via d'Embden-Meyerhof és una via metabòlica per la qual una molècula de glucosa (Glc) és oxidada fins a dues molècules d'àcid pirúvic o piruvat (Pyr).

Nou!!: Glúcid і Glicòlisi · Veure més »

Glicòsid

O-glicosídic (a través d'un oxigen, en color vermell). Es tracta d'un glicòsid alcohòlic perquè es pot observar que el compost de la dreta té també una "banya" d'alcohol (un grup hidroxil o grup -OH). Els hidrogens són boles blanques i els carbonis estan representats en negre. Un glicòsid, de vegades glucòsid o heteròsid és una molècula orgànica formada per un glúcid (un hidrat de carboni o sucre) que té un enllaç glicosídic amb un altre compost.

Nou!!: Glúcid і Glicòsid · Veure més »

Gliceraldehid

Gliceraldehid és un monosacàrid triosa de fórmula química C3H6O3.

Nou!!: Glúcid і Gliceraldehid · Veure més »

Glicogènesi

La glicogènesi (o glucogènesi) és la via anabòlica que permet la síntesi de glicogen a partir de molècules de glucosa.

Nou!!: Glúcid і Glicogènesi · Veure més »

Glicogen

El glicogen o glucogen és un polisacàrid de reserva energètica dels animals, format per cadenes ramificades de glucosa unides per enllaços glucosídics x (1-4); és soluble en aigua, en la qual forma dispersions col·loïdals.

Nou!!: Glúcid і Glicogen · Veure més »

Glicogenòlisi

Glicogen La glicogenòlisi (o glucogenòlisi) és una ruta metabòlica per la qual es degrada el glucogen fins a ésser convertit en glucosa 6-fosfat (una forma metabòlicament activa de glucosa).

Nou!!: Glúcid і Glicogenòlisi · Veure més »

Gliconeogènesi

La ruta de la gliconeogènesi amb les molècules i els enzims clau. Molts dels passos són els inversos dels que es troben a la glicòlisi. La gliconeogènesi (o gluconeogènesi) (abreujat GNG) és una ruta metabòlica que resulta en la generació de glucosa a partir de substrats carbònics no carbohidrats, com ara el piruvat, l'àcid làctic, el glicerol o els aminoàcids glicogènics.

Nou!!: Glúcid і Gliconeogènesi · Veure més »

Glicoproteïna

Formules estructurals de sucres en les glucoproteïnes. Una glicoproteïna és una biomolècula formada per una proteïna i un carbohidrat.

Nou!!: Glúcid і Glicoproteïna · Veure més »

Glucagó

El glucagó és una hormona peptídica de 29 aminoàcids que actua en el metabolisme dels hidrats de carboni.

Nou!!: Glúcid і Glucagó · Veure més »

Glucosa

La glucosa o glicosa (DGLC), també anomenada sucre de raïm, és un monosacàrid que les cèl·lules utilitzen com a font d'energia i com a intermediari metabòlic.

Nou!!: Glúcid і Glucosa · Veure més »

Grec

La llengua grega (ελληνική γλώσσα o simplement ελληνικά AFI hel·lènic) constitueix la seva pròpia branca dins de les llengües indoeuropees.

Nou!!: Glúcid і Grec · Veure més »

Greix

En bioquímica, greix o matèria grassa és un terme genèric que inclou diversos tipus de lípids, tot i que generalment es refereix als acilglicerols.

Nou!!: Glúcid і Greix · Veure més »

Grup funcional

En química, sobretot en química orgànica, els grups funcionals són estructures submoleculars, caracteritzades per una connectivitat i composició específica elemental, que confereix reactivitat a la molècula que els conté.

Nou!!: Glúcid і Grup funcional · Veure més »

Grup hidroxil

Model 3D d'un grup hidroxil. Grup hidroxil Anió hidròxid En química orgànica, un grup hidroxil és un grup funcional format per un àtom d'oxigen enllaçat a un d'hidrogen.

Nou!!: Glúcid і Grup hidroxil · Veure més »

Gust

Papil·la gustativa El gust (en plural gustos o gusts) és un sentit que consisteix en percebre i registrar el sabor i identificar certes substàncies solubles en la saliva per mitjà d'algunes de llurs qualitats químiques.

Nou!!: Glúcid і Gust · Veure més »

Gust dolç

Punts específics de detecció del gust dolç a la llengua El dolç és un dels cinc gustos bàsics i dels únics que és acceptat de manera global per totes les cultures de la terra com a plaent.

Nou!!: Glúcid і Gust dolç · Veure més »

Herbivorisme

L'herbivorisme (o fitofàgia) és una mena d'alimentació en la que un organisme, herbívor, consumeix només autòtrofs com són les plantes, algues i bacteris fotosintetitzadores.

Nou!!: Glúcid і Herbivorisme · Veure més »

Heterotròfia

Lheterotròfia (heteron.

Nou!!: Glúcid і Heterotròfia · Veure més »

Hexosa

En química orgànica, una hexosa és un monosacàrid amb sis àtoms de carboni que tenen la següent fórmula química simplificada C6H12O6.

Nou!!: Glúcid і Hexosa · Veure més »

Hidròlisi

amida amb formació d'un àcid carboxílic i una amina La hidròlisi és una solvòlisi on el dissolvent és l'aigua.

Nou!!: Glúcid і Hidròlisi · Veure més »

Hidrofília (química)

La hidrofília, del grec (hydros) "aigua" i φιλια (fília) "amic de"; és una propietat física d'una molècula que transitòriament enllaça amb l'aigua (H2O) mitjançant l'enllaç d'hidrogen.

Nou!!: Glúcid і Hidrofília (química) · Veure més »

Hidrofòbia

una gota de rosada en una cutícula (d'una planta) que resulta hidròfoba Una substància és hidròfoba (del grec υδρο, hydro.

Nou!!: Glúcid і Hidrofòbia · Veure més »

Hidrogen

Lhidrogen és un element químic de símbol H i nombre atòmic 1.

Nou!!: Glúcid і Hidrogen · Veure més »

Hidrolasa glicosídica

Una alfa-amilasa panceràtica 1HNY, una hidrolasa glícosídica La hidrolasa glicosídica (també anomenada glicosidasa) catalitza la hidròlisi de l'enllaç glicosídic per generar dos sucres senzills.

Nou!!: Glúcid і Hidrolasa glicosídica · Veure més »

Homeòstasi

Efectes de la pressió osmòtica als glòbuls vermells L'homeòstasi és la tendència a mantenir l'equilibri i l'estabilitat interns en els diferents sistemes biològics.

Nou!!: Glúcid і Homeòstasi · Veure més »

Hormona

L'oxitocina és una hormona Una hormona és principalment una substància que en els éssers vius pluricel·lulars regula i coordina l'activitat conjunta de les cèl·lules.

Nou!!: Glúcid і Hormona · Veure més »

Inositol

L'inositol o inosita (compost del qual la forma mio-inositol o cis-1,2,3,5-trans-4,6-ciclohexanhexol és la més abundant a la naturalesa) és un polialcohol cíclic de sis àtoms de carboni, cadascun amb un grup alcohol (-OH).

Nou!!: Glúcid і Inositol · Veure més »

Insulina

Cristalls d'Insulina La insulina és una hormona que té efectes importants sobre el metabolisme i altres funcions de l'organisme.

Nou!!: Glúcid і Insulina · Veure més »

Intestí

L'intestí és la part visceral tubular del tub digestiu que s'estén des de l'estómac fins a l'anus.

Nou!!: Glúcid і Intestí · Veure més »

Intestí gros

L'intestí gros, intestí cras (del llatí intestinum crassum) o budell gruixut és l'última part del sistema digestiu en els vertebrats.

Nou!!: Glúcid і Intestí gros · Veure més »

Intolerància a la lactosa

La intolerància a la lactosa és la incapacitat de l'organisme per digerir la lactosa, el sucre predominant a la llet.

Nou!!: Glúcid і Intolerància a la lactosa · Veure més »

Joule

El joule (símbol J) és la unitat d'energia, quantitat de calor i treball en el Sistema Internacional d'Unitats.

Nou!!: Glúcid і Joule · Veure més »

Lactasa

La lactasa, un tipus de β-galactosidasa, és un enzim produït a l'intestí prim que se sintetitza durant la infància de tots els mamífers.

Nou!!: Glúcid і Lactasa · Veure més »

Lactosa

La lactosa (alfa-D-galactopiranosil-beta-D-glucopiranosa) és un disacàrid format per la unió d'una glucosa i una galactosa.

Nou!!: Glúcid і Lactosa · Veure més »

Lípid

Bicapa lipídica Els lípids són biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en dissolvents orgànics, com ara el cloroform.

Nou!!: Glúcid і Lípid · Veure més »

Lignina

La lignina és un polímer d'origen natural format per alcohols aromàtics coneguts com a monolingols, principalment derivats del fenilpropà.

Nou!!: Glúcid і Lignina · Veure més »

Llavor

La llavor, sement o grana és una menuda planta embrionària, recoberta per una protecció, i normalment incloent algun nutrient emmagatzemat.

Nou!!: Glúcid і Llavor · Veure més »

Llegum

Llegum que mostra les llavors al seu interior Un llegum és un tipus de fruit que s'obre quan és madur (dehiscent).

Nou!!: Glúcid і Llegum · Veure més »

Llet

La llet és un líquid blanquinós i opac produït per les glàndules mamàries de les femelles dels mamífers (incloent-hi els monotremes).

Nou!!: Glúcid і Llet · Veure més »

Massa molecular

La massa molecular és la massa d'una molècula expressada en la unitat del sistema internacional, UMA (unitats de massa atòmica), en les quals l'isòtop carboni-12 té un pes atòmic de 12.

Nou!!: Glúcid і Massa molecular · Veure més »

Múscul

Músculs humans segons un dibuix de l'anatomista Andreas Vesal (''De humani corporis fabrica'' (1543). El múscul (del llatí, musculus, diminutiu de mus, "ratolí"El nom se li va donar a causa de la semblança que hom ha vist entre els moviments d'aquest rosegador i els que fa un múscul quan es contreu (accedit el 25 gener 2008)) és el teixit contràctil del cos; deriva de la capa mesodèrmica de cèl·lules germinals embrionàries.

Nou!!: Glúcid і Múscul · Veure més »

Metabolisme

Estructura del coenzim trifosfat d'adenosina, un intermediari central en el metabolisme energètic. El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc en un organisme per a mantenir-lo viu.

Nou!!: Glúcid і Metabolisme · Veure més »

Midó

creus d'extinció El midó o amidó és el polisacàrid de reserva propi de les cèl·lules vegetals.

Nou!!: Glúcid і Midó · Veure més »

Molècula

Representació esquemàtica dels àtoms (boles negres) i els enllaços moleculars (barres blanques) d'una molècula de C60, és a dir, un compost format per seixanta àtoms de carboni En química, una molècula (del nou llatí molecula, que és un diminutiu del mot moles, 'massa') és un grup elèctricament neutre i suficientment estable d'almenys dos àtoms en una configuració definida, units per enllaços químics forts (covalents o enllaç iònic).

Nou!!: Glúcid і Molècula · Veure més »

Monòmer

Un monòmer és una molècula de petita massa molecular que unida a altres monòmers, de vegades cents o milers, mitjançant enllaços químics, generalment covalents, formen macromolècules anomenades polímers.

Nou!!: Glúcid і Monòmer · Veure més »

Monosacàrid

''D''-glucosa és una aldohexosa amb la fórmula (C·H2O)6. Els àtoms en vermell són el grup aldehid i els àtoms blaus mostren el centre de asimetria més llunyà del grup aldehid; atès que té el grup -OH a la dreta de la projecció de Fischer, es tracta d'un ''D''-monosacàrid Els monosacàrids són els glúcids més senzills, formats per una cadena no ramificada de tres a vuit àtoms de carboni, un porta un grup carbonil, mentre que la resta porten grups hidroxils i àtoms d'hidrogen.

Nou!!: Glúcid і Monosacàrid · Veure més »

Nicotinamida adenina dinucleòtid

La nicotinamida adenina dinucleòtid abreujada com NAD és un coenzim d'oxidoreducció present en totes les cèl·lules vives.

Nou!!: Glúcid і Nicotinamida adenina dinucleòtid · Veure més »

Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat

La nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat, abreviada NADP+ (forma oxidada) i NADPH (forma reduïda), és un coenzim que conté vitamina B3 i que intervé en nombroses reaccions metabòliques d'oxido-reducció.

Nou!!: Glúcid і Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat · Veure més »

Nitrogen

El nitrogen, o azot, és l'element químic de símbol N, nombre atòmic 7 i massa atòmica 14,00674 u.

Nou!!: Glúcid і Nitrogen · Veure més »

Nombre enter

Els nombres enters són els que designen quantitats no fraccionables en parts més petites que la unitat.

Nou!!: Glúcid і Nombre enter · Veure més »

Nomenclatura

En lexicografia, la nomenclatura principal o lemari és el conjunt d’unitats lèxiques que conformen el cos d’un diccionari (sigui del tipus que sigui), un vocabulari o un glossari.

Nou!!: Glúcid і Nomenclatura · Veure més »

Nutrició

Banquet durant el segle XVI La nutrició és la ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries, i la forma en què el cos les assimila.

Nou!!: Glúcid і Nutrició · Veure més »

Nutrient

Els nutrients poden tenir tres funcions.

Nou!!: Glúcid і Nutrient · Veure més »

Oligosacàrid

L'estaquiosa n.

Nou!!: Glúcid і Oligosacàrid · Veure més »

Organisme

Aquesta cèl·lula d'''Escherichia coli'' és un exemple de microorganisme procariota. Un bolet polipor té una relació de parasitisme amb el seu hoste. Un fong micoriza ericoid En biologia, un organisme, sovint associat i anomenat ésser viu, és un conjunt d'àtoms i molècules que forma una estructura material molt organitzada i complexa, en la qual intervenen sistemes de comunicació molecular, que es relaciona amb el medi ambient amb un intercanvi de matèria i energia d'una forma ordenada i que exerceix les funcions bàsiques de la vida que són la nutrició, la relació i la reproducció, de tal manera que els organismes actuen i funcionen per si mateixos sense perdre el seu nivell estructural fins a la seva mort.

Nou!!: Glúcid і Organisme · Veure més »

Organització Mundial de la Salut

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) (WHO en el seu acrònim en anglès) és una agència de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) (Nacions Unides) amb seu a Ginebra (Suïssa) que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública internacional; està especialitzada a gestionar les polítiques de prevenció, promoció i intervenció en salut a nivell mundial.

Nou!!: Glúcid і Organització Mundial de la Salut · Veure més »

Oxidació enzimàtica

La crosta del pa de brioche, és de color marró daurat per la reacció de Maillard L'oxidació enzimàtica, enrossiment enzimàtic o embruniment enzimàtic és el procés de passar a ser de color bru, i especialment es refereix als aliments.

Nou!!: Glúcid і Oxidació enzimàtica · Veure més »

Oxigen

L'oxigen, dels ètims grecs ὀξύς (oxys) ("àcid", del gust dels àcids) i -γενής (-genēs) ("productor", literalment "engendrador"), és l'element químic de nombre atòmic 8.

Nou!!: Glúcid і Oxigen · Veure més »

Patatera

La patatera, trumfera, creïllera o pataquera (Solanum tuberosum) és una planta herbàcia perenne de la família de les solanàcies originària d'Amèrica i cultivada arreu del món pels seus tubercles comestibles.

Nou!!: Glúcid і Patatera · Veure més »

PDF

PDF (acrònim en anglès de Portable Document Format, Format de Document Portàtil) és un format de fitxer desenvolupat per l'empresa Adobe com a fitxer contenidor de documents, independentment del programari, maquinari o sistema operatiu utilitzat.

Nou!!: Glúcid і PDF · Veure més »

Pectina

Estructura química de la Pectina Pectina és una substància vegetal formada per àcids poligalacturònics, de cadena llarga, més o menys esterificats amb metanol.

Nou!!: Glúcid і Pectina · Veure més »

Pentosa

Una pentosa és un monosacàrid fet per 5 carbonis.

Nou!!: Glúcid і Pentosa · Veure més »

Plantes

Les plantes (Plantae) són organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris).

Nou!!: Glúcid і Plantes · Veure més »

Polímer

El poliestirè és un polímer format a partir de la unitat repetitiva d'estirè Els polímers són macromolècules (generalment orgàniques) formades per la unió de molècules més petites anomenades monòmers.

Nou!!: Glúcid і Polímer · Veure més »

Polisacàrid

Estructura tridimensional de la cel·lulosa, un dels polisacàrids més utilitzats en la natura i a nivell industrial. Els polisacàrids són carbohidrats relativament complexos.

Nou!!: Glúcid і Polisacàrid · Veure més »

Pressió osmòtica

Pressió osmòtica. En blau cel es representen les molècules de dissolvent i en vermell les de solut. La dissolució més concentrada és la hipertònica i la dissolució diluïda (o el dissolvent sol) la hipotònica. La pressió osmòtica és la diferència de pressions que hi ha entre els dos costats d'una membrana semipermeable que separa dues dissolucions de concentracions diferents quan el sistema assoleix l'equilibri.

Nou!!: Glúcid і Pressió osmòtica · Veure més »

Projecció de Fischer

La projecció de Fischer és una representació dues dimensions de les molècules orgàniques tridimensionals obtinguda per mitjà d'una projecció gràfica.

Nou!!: Glúcid і Projecció de Fischer · Veure més »

Proteïna

Representació tridimensional de la mioglobina, que mostra acolorides les hèlix alfa. L'estructura d'aquesta proteïna va ser la primera que Max Perutz i Sir John Cowdery Kendrew van resoldre per cristal·lografia de raigs X l'any 1958, fet pel qual van rebre el Premi Nobel de Química de l'any 1962. Les proteïnes, també denominades polipèptids, són compostos orgànics fets d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal oscarufona i units per enllaços peptídics entre els grups carboxil i amino de residus adjacents.

Nou!!: Glúcid і Proteïna · Veure més »

Química

La química és la branca de la física que estudia la composició, estructura i propietats de la matèria i els canvis que aquesta experimenta durant les reaccions químiques.

Nou!!: Glúcid і Química · Veure més »

Quiralitat (química)

Dos enantiòmers d'un aminoàcid genèric La quiralitat és una propietat que tenen algunes molècules de no ser superposables a la seva imatge especular.

Nou!!: Glúcid і Quiralitat (química) · Veure més »

Quitina

Estructura molecular de la '''quitina'''. Es pot observar dues unitats de acetilglucosamina, unides pel enllaços β-1,4La quitina és el component principal de les parets cel·lulars dels fongs i del resistent exoesquelet que tenen la majoria dels insectes i altres artròpodes, i alguns altres animals.

Nou!!: Glúcid і Quitina · Veure més »

Remugants

Els remugants (Ruminantia) són un subordre de mamífers que es caracteritzen per digerir l'aliment en dues etapes, en la primera de les quals mengen l'aliment cru i el regurgiten en una forma semidigerida anomenada bol i que després remuguen (masteguen per segona vegada) per tal de digerir el bol.

Nou!!: Glúcid і Remugants · Veure més »

Respiració aeròbica

Esquema de la respiració aeròbica La respiració aeròbica és un tipus de metabolisme energètic mitjançant el qual els éssers vius extreuen energia de molècules orgàniques, com la glucosa, per un procés complex en el qual el carboni és oxidat i l'oxigen procedent de l'aire és l'oxidant emprat.

Nou!!: Glúcid і Respiració aeròbica · Veure més »

Respiració cel·lular

La respiració cel·lular és la degradació total, per mitjà de l'oxidació, d'algunes substàncies orgàniques fins a matèria inorgànica per alliberar energia.

Nou!!: Glúcid і Respiració cel·lular · Veure més »

Ribosa

La ribosa, que existeix principalment com a -ribosa, és un compost orgànic amb una àmplia presència a la natura.

Nou!!: Glúcid і Ribosa · Veure més »

Sacarosa

Representació plana de l'estructura química de la molècula de sacarosa La sacarosa -de nom químic alfa-D-glucopiranosil(1→2)-beta-D-fructofuranòsid- és el compost orgànic que constitueix el principal component del sucre de taula (pràcticament l'únic en el cas del sucre refinat).

Nou!!: Glúcid і Sacarosa · Veure més »

Saliva

La saliva és un líquid de la cavitat bucal, produït per les glàndules salivals, transparent, de viscositat variable, compost principalment per aigua, sals minerals i algunes proteïnes.

Nou!!: Glúcid і Saliva · Veure més »

Sang

Sistema sanguini humà La sang és una suspensió de cèl·lules en un medi aquós, impulsada pel cor a través dels vasos sanguinis, amb l'objectiu de distribuir oxigen i nutrients als diferents teixits així com eliminar-ne els residus, entre altres funcions.

Nou!!: Glúcid і Sang · Veure més »

Síntesi d'àcids grassos

La síntesi d'àcids grassos o biosíntesi d'àcids grassos és la creació d'àcids grassos des dels precursors acetil-CoA i malonil-CoA a través de l'acció d'enzims anomenats sintases d'àcids grassos.

Nou!!: Glúcid і Síntesi d'àcids grassos · Veure més »

Segle XIX

Mapamundi el 1897. L'Imperi britànic era la superpotència del segle El segle dinou va des de l'1 de gener de 1801 fins al 31 de desembre de 1900 (en el calendari gregorià).

Nou!!: Glúcid і Segle XIX · Veure més »

Sistema immunitari

micròmetres. El sistema immunitari és el conjunt de mecanismes d'un organisme que el protegeixen contra les malalties per mitjà de la identificació i l'eliminació de patògens i cèl·lules tumorals.

Nou!!: Glúcid і Sistema immunitari · Veure més »

Sistema nerviós

Esquema del '''sistema nerviós''' de diversos animals. De dalt a baix: * Cnidaris * Platihelmints * Mol·luscs * Artròpodes * Cordats (Peixos i Ésser humà) El sistema nerviós és una xarxa neuronal de cèl·lules especialitzades que transmeten informació sobre l'entorn d'un animal i sobre ell mateix.

Nou!!: Glúcid і Sistema nerviós · Veure més »

Sistema nerviós central

Esquema del sistema nerviós central: L'encèfal en blau. La medul·la espinal en verd El sistema nerviós central (SNC) està constituït per l'encèfal i la medul·la espinal.

Nou!!: Glúcid і Sistema nerviós central · Veure més »

Somatotropina

Lhormona del creixement o somatotropina (GH, HC o STH) sigla s'entén un conjunt d'isoformes secretades gairebé exclusivament per l'adenohipòfisi.

Nou!!: Glúcid і Somatotropina · Veure més »

Sucre

Cristalls de sucre vistos amb augment Sucre és el nom comú que es dóna als sucres refinats, normalment de color blanc i en forma de cristalls menuts i que es fa servir per a endolcir postres i menjars en general.

Nou!!: Glúcid і Sucre · Veure més »

Tèrmit

Els tèrmits (Isoptera, del grec iso, "igual" i pteron, "ala") són un ordre d'insectes neòpters.

Nou!!: Glúcid і Tèrmit · Veure més »

Teixit (biologia)

Microfotografia del teixit nerviós (nervi perifèric). En biologia, el teixit és un grau d'organització entre la cèl·lula i l'òrgan, els diferents tipus de teixits es caracteritzen pel fet de presentar uns tipus de cèl·lules determinats i una localització concreta en una mateixa espècie.

Nou!!: Glúcid і Teixit (biologia) · Veure més »

Teixit adipós

Imatge en microscòpia de camp clar d'una secció de teixit adipós El teixit adipós és un conjunt heterogeni de teixits connectius propi dels animals vertebrats.

Nou!!: Glúcid і Teixit adipós · Veure més »

Teixit nerviós

Tall transversal d'un nervi perifèric. El teixit nerviós és el teixit histològic encarregat de la recepció i transmissió d'estímuls.

Nou!!: Glúcid і Teixit nerviós · Veure més »

Tetrosa

Les tetroses són monosacàrids (glúcids simples) formats per una cadena de quatre àtoms de carboni.

Nou!!: Glúcid і Tetrosa · Veure més »

Tiol

Sulfhidril. En química orgànica, un tiol és un compost que conté el grup funcional format per un àtom de sofre i un àtom d'hidrogen (-SH).

Nou!!: Glúcid і Tiol · Veure més »

Toxicitat

Toxicitat (del grec τοξικότητα, verinositat) és la mesura del grau en el qual una substància és tòxica o verinosa.

Nou!!: Glúcid і Toxicitat · Veure més »

Triacilglicerol

Un triacilglicerol format per glicerol més àcid palmític, àcid oleic i àcid alfa-linoleic. Els triacilglicerols o triglicèrids són acilglicerols, un tipus de lípids formats per una molècula de glicerol, esterificada en els seus tres grups hidroxil, amb tres àcids grassos saturats o insaturats.

Nou!!: Glúcid і Triacilglicerol · Veure més »

Trifosfat d'adenosina

El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda molecular” de transferència energètica intracel·lular.

Nou!!: Glúcid і Trifosfat d'adenosina · Veure més »

Triosa

Les trioses són monosacàrids formats per una cadena de tres àtoms de carboni.

Nou!!: Glúcid і Triosa · Veure més »

Via de la pentosa fosfat

La via de la pentosa fosfat, ruta de la pentosa fosfat o també coneguda com a llançadora de fosfats de pentoses, és una via metabòlica estretament relacionada amb la glucòlisi durant la qual s'utilitza la glucosa per a generar ribosa, que és necessària per a la biosíntesi de nucleòtids i àcids nucleics.

Nou!!: Glúcid і Via de la pentosa fosfat · Veure més »

Redirigeix aquí:

Carbohidrat, Carbohidrats, Glícid, Glúcids, Hidrat de carboni, Hidrats de Carboni, Hidrats de carboni, Sacàrid, Sacàrids, Sucres.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »