Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Descarregar
Accés més ràpid que el navegador!
 

Factorial

Índex Factorial

En matemàtiques, el factorial d'un enter no negatiu n, denotat per n!, és el producte de tots els nombres enters positius inferiors o iguals a n. Per exemple, El valor de 0! és 1, d'acord amb la convenció d'un producte buit.

112 les relacions: Algorisme, Algorisme d'ordenació, Anàlisi complexa, Anàlisi matemàtica, Aparellament (teoria de grafs), Arbre binari, Argument (anàlisi complexa), Base (aritmètica), Binomi de Newton, Bit, C++, Calculadora, Carl Friedrich Gauß, Càlcul infinitesimal, Christian Kramp, Coeficient binomial, Coma flotant, Combinatòria, Complexitat computacional, Computació algebraica, Conjunt buit, Constant d'Euler-Mascheroni, Constant de Glaisher-Kinkelin, Convergència (sèries), Criteri de divisibilitat, Derivada, Desarranjament, Determinant (matemàtiques), Divisió entre zero, Doble factorial, Equació funcional, Factorial esquerre, Factorització dels enters, Fórmula de Stirling, Fracció, Fracció contínua, Francesos, Full de càlcul, Funció digamma, Funció entera, Funció exponencial, Funció gamma, Funció gamma de Hadamard, Funció K, Funció logarítmica convexa, Funció meromorfa, Funció zeta de Riemann, Googol, Graf complet, Gràfica d'una funció, ..., Infinit, Integració, Invers multiplicatiu, Leonhard Euler, Llenguatge de programació, Logaritme binari, Logaritme natural, Matemàtic, Matemàtiques, Matemàtiques a l'Índia, Matriu de Vandermonde, Memòria d'ordinador, Mitjana (matemàtiques), Multiplicació, Nombre complex, Nombre compost, Nombre d'Euler, Nombre de Shannon, Nombre decimal, Nombre enter, Nombre irracional, Nombre natural, Nombre positiu, Nombre primer, Nombre real, Nombre senar, Nombre triangular, Notació científica, Notació de la derivada, Notació de Landau, Notació matemàtica, Ordinador personal, Pentium 4, Permutació, Pol (anàlisi complexa), Polinomi, Primitives de funcions trigonomètriques, Primorial, Producte buit, Programari, Python, Recursivitat, Regla del producte, Regla generalitzada de la derivada de la potenciació, Relació de recurrència, SAGE (programari matemàtic), Sèrie de potències enteres, Sèrie de Taylor, Si i només si, Singularitat matemàtica, Sistema algebraic computacional, Springer Science+Business Media, Srinivasa Ramanujan, Successió (matemàtiques), Teorema d'Euclides, Teorema de Bohr-Mollerup, Teorema de Taylor, Teorema de Wilson, Teoria de la probabilitat, Teoria de nombres, Thomas Jan Stieltjes, Volum d'una n-esfera. Ampliar l'índex (62 més) »

Algorisme

nombres primers Un algorisme (o, alternativament, algoritme) és un conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema.

Nou!!: Factorial і Algorisme · Veure més »

Algorisme d'ordenació

En informàtica i matemàtiques un algorisme d'ordenació és un algorisme que posa elements d'una llista seguint l'ordre donat per una relació d'ordre.

Nou!!: Factorial і Algorisme d'ordenació · Veure més »

Anàlisi complexa

L’anàlisi complexa és la branca de les matemàtiques que investiga les funcions de nombres complexos, i és d'una gran utilitat pràctica en moltes branques de la física com per exemple la hidrodinàmica.

Nou!!: Factorial і Anàlisi complexa · Veure més »

Anàlisi matemàtica

convergència, la teoria de la mesura, la geometria i la teoria de la probabilitat i l'estadística Lanàlisi matemàtica, o simplement anàlisi (del grec ανάλυσις análysis, 'solució', ἀναλύειν analýein, 'resoldre'), és la branca de les matemàtiques que té per objecte l'estudi de les relacions de dependència d'una variable respecte d'una altra, és a dir, de les funcions.

Nou!!: Factorial і Anàlisi matemàtica · Veure més »

Aparellament (teoria de grafs)

Un aparellament d'un graf, representat en vermell En la disciplina matemàtica de la teoria de grafs, un aparellament d'un graf és un conjunt d'arestes sense vèrtexs en comú.

Nou!!: Factorial і Aparellament (teoria de grafs) · Veure més »

Arbre binari

En ciències de la computació, un arbre binari és una estructura de dades en la qual cada node sempre té un fill esquerre i un fill dret.

Nou!!: Factorial і Arbre binari · Veure més »

Argument (anàlisi complexa)

L'argument del punt, expressant mitjançant la lletra grega φ. En matemàtiques, l'argument (arg) és una funció present en nombres complexos (visualitzada en el pla complex).

Nou!!: Factorial і Argument (anàlisi complexa) · Veure més »

Base (aritmètica)

En un sistema de numeració posicional, la base és el nombre de dígits diferents utilitzats per a representar els nombres.

Nou!!: Factorial і Base (aritmètica) · Veure més »

Binomi de Newton

El Binomi de Newton o teorema del binomi és una fórmula que serveix per a calcular la potència n d'un binomi (a+b).

Nou!!: Factorial і Binomi de Newton · Veure més »

Bit

Un bit —simbolitzat habitualment habitual b, de l'anglès, binary digit, "dígit binari"— és la unitat d'informació mínima utilitzada en Informàtica i en Teoria de la Informació.

Nou!!: Factorial і Bit · Veure més »

C++

C++ és un llenguatge de programació que fou creat, com el seu predecessor C, als laboratoris Bell (no confondre amb Graham Bell) de AT&T.

Nou!!: Factorial і C++ · Veure més »

Calculadora

Calculadora de butxaca Una calculadora és una màquina que, per mitjans mecànics o electrònics, és capaç de realitzar una operació matemàtica.

Nou!!: Factorial і Calculadora · Veure més »

Carl Friedrich Gauß

Johann Carl Friedrich Gauss (ˈɡaʊs; Gauß, Carolus Fridericus Gauss) (Braunschweig, Sacre Imperi Romanogermànic, 30 d'abril del 1777 - Göttingen, Regne de Hannover, 23 de febrer del 1855) fou un matemàtic i científic alemany que féu descobertes significatives en molts camps, incloent-hi la teoria de nombres, l'estadística, l'anàlisi, la geometria diferencial, la geodèsia, l'electroestàtica, l'astronomia i l'òptica.

Nou!!: Factorial і Carl Friedrich Gauß · Veure més »

Càlcul infinitesimal

El càlcul infinitesimal és una branca de les matemàtiques, desenvolupada a partir de l'àlgebra i la geometria, que involucra dos conceptes complementaris: el concepte d'"integral" (càlcul integral) i el concepte de derivada (càlcul diferencial).

Nou!!: Factorial і Càlcul infinitesimal · Veure més »

Christian Kramp

Christian o Chrètien Kramp (1760-1826), fou un matemàtic i metge francès conegut per haver introduït el símbol n! per expressar el factorial d'un nombre natural.

Nou!!: Factorial і Christian Kramp · Veure més »

Coeficient binomial

En matemàtiques, un coeficient binomial és qualsevol dels coeficients dels termes del polinomi que resulta de desenvolupar el binomi de Newton, és a dir del desenvolupament de (x+y)^n.

Nou!!: Factorial і Coeficient binomial · Veure més »

Coma flotant

Coma flotant o punt flotant és un mètode de representació aproximada de nombres reals que es pot adaptar a l'ordre de magnitud del valor a representar, usualment traslladant la coma decimal - mitjançant un exponent - cap a la posició de la primera xifra significativa del valor.

Nou!!: Factorial і Coma flotant · Veure més »

Combinatòria

La combinatòria és una branca de les matemàtiques pures que s'ocupa de l'estudi d'objectes discrets (i normalment també finits).

Nou!!: Factorial і Combinatòria · Veure més »

Complexitat computacional

La teoria de complexitat computacional és la part de la teoria de la computabilitat que estudia els recursos requerits durant el càlcul per resoldre un problema.

Nou!!: Factorial і Complexitat computacional · Veure més »

Computació algebraica

En matemàtiques i ciències de la computació, la computació algebraica, també anomenada computació simbòlica, és una disciplina científica que es dedica a l'estudi i desenvolupament d'algorismes i programari per a la manipulació d'expressions matemàtiques i altres objectes matemàtics.

Nou!!: Factorial і Computació algebraica · Veure més »

Conjunt buit

El conjunt buit és el conjunt matemàtic que no té cap element.

Nou!!: Factorial і Conjunt buit · Veure més »

Constant d'Euler-Mascheroni

La constant d'Euler-Mascheroni o senzillament γ (gamma) és una constant matemàtica, usada principalment en teoria dels nombres, i es defineix com el límit de la diferència entre la sèrie harmònica i el logaritme natural: \sum_^n \frac - \ln(n) \right).

Nou!!: Factorial і Constant d'Euler-Mascheroni · Veure més »

Constant de Glaisher-Kinkelin

En matemàtiques, la constant de Glaisher-Kinkelin o simplement constant de Glaisher, anotada típicament A, és una constant matemàtica relacionada amb la funció K i la funció G de Barnes.

Nou!!: Factorial і Constant de Glaisher-Kinkelin · Veure més »

Convergència (sèries)

En matemàtiques, una sèrie és la suma dels termes d'una successió infinita de nombres.

Nou!!: Factorial і Convergència (sèries) · Veure més »

Criteri de divisibilitat

Un criteri de divisibilitat és un algorisme que aprofita la informació que dóna el fet de tenir un nombre escrit en un sistema de numeració posicional en una determinada base per decidir si és o no divisible entre un altre sense necessitat de calcular la divisió per a comprovar si el residu és zero o no.

Nou!!: Factorial і Criteri de divisibilitat · Veure més »

Derivada

pendent de la recta que és tangent a la corba. La recta de color vermell és sempre tangent a la corba blava; el seu pendent és la derivada. En càlcul infinitesimal, la derivada és una mesura de com canvia una funció en modificar el valor de les seves variables.

Nou!!: Factorial і Derivada · Veure més »

Desarranjament

En matemàtiques combinatòries, un desarranjament és una permutació en la qual cap dels elements del conjunt no apareix en la seva posició original.

Nou!!: Factorial і Desarranjament · Veure més »

Determinant (matemàtiques)

L'àrea del paral·lelogram és el valor absolut del determinant de la matriu formada pels vectors que representen els costats del paral·lelogram. En matemàtiques, el determinant és una eina molt potent en nombrosos dominis (estudi d'endomorfismes, recerca de valors propis, càlcul diferencial).

Nou!!: Factorial і Determinant (matemàtiques) · Veure més »

Divisió entre zero

La funció ''f''(''x'').

Nou!!: Factorial і Divisió entre zero · Veure més »

Doble factorial

En matemàtiques, s'anomena doble factorial o semifactorial de n al producte de tots els enters d'1 fins a un nombre enter no-negatiu que té la mateixa paritat (parell o senar) que n, i es denota per n!!.

Nou!!: Factorial і Doble factorial · Veure més »

Equació funcional

En matemàtiques i en les seves aplicacions, una equació funcional és qualsevol equació que especifica una funció de forma implícita.

Nou!!: Factorial і Equació funcional · Veure més »

Factorial esquerre

En matemàtiques, es coneix com a factorial esquerre la funció definida com !n.

Nou!!: Factorial і Factorial esquerre · Veure més »

Factorització dels enters

En matemàtiques i més precisament en teoria de nombres, la factorització dels enters és el procés de trobar un divisor no trivial (diferent de l'1 i del mateix nombre) d'un nombre compost.

Nou!!: Factorial і Factorització dels enters · Veure més »

Fórmula de Stirling

En matemàtiques, l'aproximació de Stirling (o fórmula de Stirling) és una aproximació pels factorials, que dóna un equivalent del factorial d'un enter natural n quan n tendeix a l'infinit: \lim_.

Nou!!: Factorial і Fórmula de Stirling · Veure més »

Fracció

Cinc vuitens de pastís de poma En àlgebra, una fracció (o fraccionari) (del llatí fractus, 'trencat') representa una part d'un tot o, d'una manera més general, qualsevol nombre de parts iguals.

Nou!!: Factorial і Fracció · Veure més »

Fracció contínua

Una fracció contínua es representa de la següent manera: a_1+\cfrac Els nombres a_1, a_2, a_3...

Nou!!: Factorial і Fracció contínua · Veure més »

Francesos

Els francesos i les franceses (en francès: les Français, m. français, f. française), són els ciutadans de França, prenen el seu nom dels francs (que vol dir "lliures"), una tribu germànica que envaí la Gàl·lia cap a la fi de l'imperi Romà.

Nou!!: Factorial і Francesos · Veure més »

Full de càlcul

Full de càlcul Un full de càlcul és un programa informàtic que permet manipular dades numèriques i alfanumèriques disposades en forma de taules.

Nou!!: Factorial і Full de càlcul · Veure més »

Funció digamma

reals. Representació en color de la funció digamma, \psi(z), en una regió rectangular del pla complex En matemàtiques, la funció digamma es defineix com la derivada logarítmica de la funció gamma: És la primera de les funcions poligamma.

Nou!!: Factorial і Funció digamma · Veure més »

Funció entera

En anàlisi complexa, una funció és anomenada entera si és definida sobre tot el pla complex i és holomorfa a cada punt.

Nou!!: Factorial і Funció entera · Veure més »

Funció exponencial

En sentit ampli, una funció exponencial és qualsevol funció del tipus ax, una potenciació on la base a és qualsevol nombre real positiu i l'exponent x és la variable.

Nou!!: Factorial і Funció exponencial · Veure més »

Funció gamma

En matemàtiques, la funció gamma (també coneguda com a funció gamma completa, per distingir-la de la funció gamma incompleta) és una extensió de la funció factorial, amb el seu argument menys 1, als nombres reals i complexos.

Nou!!: Factorial і Funció gamma · Veure més »

Funció gamma de Hadamard

En matemàtiques, la funció gamma de Hadamard, anomenada així en honor del matemàtic francès Jacques Hadamard, és una extensió de la funció factorial, diferent de la funció gamma.

Nou!!: Factorial і Funció gamma de Hadamard · Veure més »

Funció K

En matemàtiques, la funció K, normalment escrit K(z), és una funció especial que constitueix una extensió a un domini complex de la seqüència de nombres enters hiperfactorials H(n) de Neil Sloane i Simon Plouffe, així com la funció gamma és una extensió complexa de la successió dels factorials.

Nou!!: Factorial і Funció K · Veure més »

Funció logarítmica convexa

En matemàtiques, una funció f definida en un subconjunt convex d'un espai vectorial real i prenent valors positius es diu que és logarítmicament convexa o superconvexa si la composició de la funció logarítmica amb f, \circ f, és una funció convexa; el logaritme retarda dràsticament el creixement de la funció original f, de manera que si la composició encara conserva la propietat de convexitat això significa que la funció original f era «realment convexa», d'aquí el terme «superconvexa».

Nou!!: Factorial і Funció logarítmica convexa · Veure més »

Funció meromorfa

En anàlisi complexa, una funció meromorfa f sobre un subconjunt obert D del pla complex és una funció holomorfa sobre D excepte un conjunt de punts aïllats, anomenats 'pols' de la funció.

Nou!!: Factorial і Funció meromorfa · Veure més »

Funció zeta de Riemann

La funció zeta de Riemann ζ(s) és una funció de variable complexa s definida, per a qualsevol s amb part real > 1, per \zeta(s).

Nou!!: Factorial і Funció zeta de Riemann · Veure més »

Googol

Un googol és un nombre natural enormement gran, equivalent a 10100 (o sigui un 1 seguit de 100 zeros).

Nou!!: Factorial і Googol · Veure més »

Graf complet

En el camp matemàtic de la teoria de grafs, un graf complet és un graf simple on una aresta connecta tots els parells de vèrtexs.

Nou!!: Factorial і Graf complet · Veure més »

Gràfica d'una funció

En matemàtiques, la gràfica d'una funció f és la representació del conjunt de totes les parelles ordenades (x,f(x)).

Nou!!: Factorial і Gràfica d'una funció · Veure més »

Infinit

El símbol ∞ en diferents tipografies. El concepte d'infinit apareix en diverses branques de la filosofia, la matemàtica i l'astronomia, en referència a una quantitat sense límit o final, contraposat al concepte de finitud.

Nou!!: Factorial і Infinit · Veure més »

Integració

La integral definida d'una funció representa l'àrea limitada per la gràfica de la funció amb signe positiu quant la funció té valors positius i negatiu quan en té de negatius. El concepte d'integració és un concepte fonamental de les matemàtiques avançades, especialment en els camps del càlcul i de l'anàlisi matemàtica.

Nou!!: Factorial і Integració · Veure més »

Invers multiplicatiu

La funció recíproca: ''y''.

Nou!!: Factorial і Invers multiplicatiu · Veure més »

Leonhard Euler

Leonhard Euler (Basilea, 15 d'abril del 1707 - Sant Petersburg, 18 de setembre del 1783) fou un matemàtic i físic suís que visqué a Rússia i a Prússia durant la major part de la seva vida.

Nou!!: Factorial і Leonhard Euler · Veure més »

Llenguatge de programació

Codi font d'un programa escrit en llenguatge BASIC. Un llenguatge de programació és un llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador.

Nou!!: Factorial і Llenguatge de programació · Veure més »

Logaritme binari

Gràfica del log2 ''n'' En matemàtiques, el logaritme binari (log2 n) és el logaritme en base 2.

Nou!!: Factorial і Logaritme binari · Veure més »

Logaritme natural

El logaritme neperià, logaritme natural o logaritme hiperbòlic és el logaritme en base e, on e és un nombre irracional que val 2.718281828459045...

Nou!!: Factorial і Logaritme natural · Veure més »

Matemàtic

Leonhard Euler (1707-1783) és àmpliament considerat un dels matemàtics més importants de la història. Un matemàtic és una persona l'àrea primària d'estudi i investigació de la qual és la matemàtica.

Nou!!: Factorial і Matemàtic · Veure més »

Matemàtiques

Representacions matemàtiques de diversos camps La matemàtica (encara que, per a referir-se a l'estudi i ciència, s'acostuma a utilitzar el plural matemàtiques) és aquella ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre aquests (del mot derivat del grec μάθημα, máthēma: ciència, coneixement, aprenentatge; μαθηματικός, mathēmatikós).

Nou!!: Factorial і Matemàtiques · Veure més »

Matemàtiques a l'Índia

Teorema de Brahmagupta Les matemàtiques a l'Índia van tenir una importància cabdal en la cultura occidental amb el llegat de les seves xifres, incloent el zero com a valor nul.

Nou!!: Factorial і Matemàtiques a l'Índia · Veure més »

Matriu de Vandermonde

Una Matriu de Vandermonde és, en àlgebra lineal, una matriu que presenta una progressió geomètrica a cada fila.

Nou!!: Factorial і Matriu de Vandermonde · Veure més »

Memòria d'ordinador

Diferents mòduls de memòria d'accés aleatori La memòria és l'espai d'Entrada / Sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general.

Nou!!: Factorial і Memòria d'ordinador · Veure més »

Mitjana (matemàtiques)

quadràtica de dos nombres ''a'' i ''b'' En matemàtiques, la mitjana és una mesura de tendència central representa el valor "mitjà" o "típic" d'un conjunt de dades.

Nou!!: Factorial і Mitjana (matemàtiques) · Veure més »

Multiplicació

Propietat commutativa: 3 × 4.

Nou!!: Factorial і Multiplicació · Veure més »

Nombre complex

En matemàtiques, un nombre complex és un nombre, z, que es pot expressar en la forma on a i b són nombres reals, i i és la unitat imaginària, que satisfà la propietat fonamental En l'expressió donada, a s'anomea la part real del nombre complex, a.

Nou!!: Factorial і Nombre complex · Veure més »

Nombre compost

Un nombre compost és un nombre natural que té més de dos divisors o bé aquell que essent natural i major que 1 no és primer.

Nou!!: Factorial і Nombre compost · Veure més »

Nombre d'Euler

En teoria de nombres, els nombres d'Euler són una successió matemàtica En d'enters definits pel desenvolupament en Sèrie de Taylor següent: on cosh t és el cosinus hiperbòlic.

Nou!!: Factorial і Nombre d'Euler · Veure més »

Nombre de Shannon

El nombre de Shannon, 10120, és una estimació de la complexitat de l'arbre de joc dels escacs.

Nou!!: Factorial і Nombre de Shannon · Veure més »

Nombre decimal

Els nombres decimals o sistema decimal estan basats en els múltiples del nombre 10.

Nou!!: Factorial і Nombre decimal · Veure més »

Nombre enter

Els nombres enters són els que designen quantitats no fraccionables en parts més petites que la unitat.

Nou!!: Factorial і Nombre enter · Veure més »

Nombre irracional

Un nombre irracional és un nombre real que no és racional, és a dir, que no es pot expressar com una fracció \tfrac, a la qual a i b són enters, i b és diferent de 0.

Nou!!: Factorial і Nombre irracional · Veure més »

Nombre natural

Un nombre natural és qualsevol dels nombres 0, 1, 2, 3..., 19, 20, 21, 22,..., 1059..., un milió..., que es poden usar per a comptar els elements d'un conjunt finit.

Nou!!: Factorial і Nombre natural · Veure més »

Nombre positiu

Un nombre real n és positiu si i només si és més gran que 0, és a dir, quan ni forma part del conjunt dels nombres negatius ni és 0.

Nou!!: Factorial і Nombre positiu · Veure més »

Nombre primer

Un nombre primer és un nombre enter superior a 1 que admet exactament dos divisors: 1 i ell mateix.

Nou!!: Factorial і Nombre primer · Veure més »

Nombre real

En matemàtiques, els nombres reals (\R) informalment es poden concebre com els nombres associats a longituds o qualsevol mena de magnitud física que se suposa que és contínua.

Nou!!: Factorial і Nombre real · Veure més »

Nombre senar

Els nombres senars, imparells o escarsers són aquells nombres enters que no són parells i per tant no són múltiples de 2.

Nou!!: Factorial і Nombre senar · Veure més »

Nombre triangular

Els sis primers nombres triangulars. Un nombre triangular és el resultat de sumar els n primers amb nombres naturals.

Nou!!: Factorial і Nombre triangular · Veure més »

Notació científica

La notació científica, també denominada patró o notació en forma exponencial és una forma d'escriure els nombres que tenen valors massa grans (100000000000) o massa petits (0,00000000001) per a ser escrits de manera convencional.

Nou!!: Factorial і Notació científica · Veure més »

Notació de la derivada

No hi ha una única notació de la derivada.

Nou!!: Factorial і Notació de la derivada · Veure més »

Notació de Landau

En matemàtica, la Notació de Landau, també anomenada "o minúscula" i "O majúscula", és una notació per a la comparació asimptòtica de funcions, la qual cosa permet establir la cota inferior asimptòtica, la cota superior asimptòtica i la cota ajustada asimptòtica.

Nou!!: Factorial і Notació de Landau · Veure més »

Notació matemàtica

La notació matemàtica és un sistema de representacions simbòliques d'objectes matemàtics i d'idees.

Nou!!: Factorial і Notació matemàtica · Veure més »

Ordinador personal

Ratolí 15. Disc dur extern 16. Impressora Un ordinador personal (Personal Computer, en anglès) és qualsevol ordinador amb un preu, mida, i possibilitats que el fan útil per a persones individuals, i que està pensat per ser operat directament per l'usuari final, sense intervenció de cap operador/a.

Nou!!: Factorial і Ordinador personal · Veure més »

Pentium 4

Pentium 4 és el successor de Pentium III i significa un nou repte per Intel, que decideix redissenyar des de zero la seva arquitectura de microprocessador i optimitzar-la per treballar a les màximes freqüències amb un primer model a 1.3 GHz.

Nou!!: Factorial і Pentium 4 · Veure més »

Permutació

Les 6 permutacions de 3 boles Permutació en matemàtiques, és una noció que té significats lleugerament diferents, tots ells relacionats amb l'acte de permutar (rearranjar) objectes o valors.

Nou!!: Factorial і Permutació · Veure més »

Pol (anàlisi complexa)

Representació del valor absolut de la funció gamma. Això iŀlustra que una funció tendeix cap a infinit als pols (a l'esquerra). A la dreta, la funció gamma no té pols, simplement creix de forma ràpida. En l'àmbit matemàtic de l'anàlisi complexa, un pol d'una funció meromorfa és un cert tipus de singularitat que es comporta com la singularitat de \scriptstyle \frac al punt z.

Nou!!: Factorial і Pol (anàlisi complexa) · Veure més »

Polinomi

Un polinomi és una expressió algebraica formada per la suma de diversos monomis, anomenats termes del polinomi.

Nou!!: Factorial і Polinomi · Veure més »

Primitives de funcions trigonomètriques

Tot seguit es presenta una llista de les primitives (o integrals) de funcions trigonomètriques.

Nou!!: Factorial і Primitives de funcions trigonomètriques · Veure més »

Primorial

''n'', dibuixada logarítmicament ''n''!. Les dues gràfiques són logarítmiques. En matemàtiques, i més particularment en la teoria de nombres, el primorial és una funció dels nombres naturals a nombres naturals semblants a la funció factorial, però en lloc de multiplicar successivament nombres enters positius, només es multipliquen els nombres primers.

Nou!!: Factorial і Primorial · Veure més »

Producte buit

En matemàtiques, un producte buit és el resultat de multiplicar cap número.

Nou!!: Factorial і Producte buit · Veure més »

Programari

Imatge del sistema operatiu per a dispositius mòbils Android. El programari (software, en anglès) és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador.

Nou!!: Factorial і Programari · Veure més »

Python

Python és un llenguatge de programació d'alt nivell i propòsit general molt utilitzat.

Nou!!: Factorial і Python · Veure més »

Recursivitat

Publicitat amb la utilització d'una imatge ''recursiva'' La recursivitat és la forma en la qual s'especifica un procés basat en la seva pròpia definició.

Nou!!: Factorial і Recursivitat · Veure més »

Regla del producte

A càlcul infinitesimal, la regla del producte anomenada també Llei de Leibniz (vegeu derivada), permet de calcular la derivada del producte de funcions derivables.

Nou!!: Factorial і Regla del producte · Veure més »

Regla generalitzada de la derivada de la potenciació

En matemàtiques, la regla de la derivada de la potenciació és un mètode per a calcular la derivada d'expressions que impliquin potenciació (elevar a una potència).

Nou!!: Factorial і Regla generalitzada de la derivada de la potenciació · Veure més »

Relació de recurrència

En matemàtica, una relació de recurrència és una equació que defineix una seqüència recursiva; cada terme de la seqüència es defineix com una funció de termes anteriors.

Nou!!: Factorial і Relació de recurrència · Veure més »

SAGE (programari matemàtic)

SAGE és un sistema algebraic computacional (en anglès CAS) escrit en Python, aquesta aplicació de software cobreix molts aspectes de les matemàtiques, incloent-hi àlgebra, combinatòria, mètodes numèrics i càlcul.

Nou!!: Factorial і SAGE (programari matemàtic) · Veure més »

Sèrie de potències enteres

En matemàtiques i particularment en anàlisi matemàtica, una sèrie de potències enteres anomenada també sèrie de potències o sèrie entera és una sèrie matemàtica de funcions de la forma On els coeficients an formen una successió real o complexa.

Nou!!: Factorial і Sèrie de potències enteres · Veure més »

Sèrie de Taylor

El polinomi de Taylor aproxima una funció en el veïnat d'un punt. A mesura que augmenta el grau del polinomi, millor és l'aproximació. Aquest gràfic mostra la funció sinus (en negre) i els seus polinomis de Taylor de graus 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13. La funció exponencial (en blau) i la suma dels primers ''n''+1 termes de la seva sèrie de Taylor centrada a 0 (en vermell) En matemàtiques, i més específicament en càlcul infinitesimal, la sèrie de Taylor és una representació d'una funció com una suma infinita de termes calculats a partir dels valors de les derivades de la funció en un punt concret.

Nou!!: Factorial і Sèrie de Taylor · Veure més »

Si i només si

Símbols lògicsper a representarsii.

Nou!!: Factorial і Si i només si · Veure més »

Singularitat matemàtica

En matemàtiques, una singularitat matemàtica és, en general, un punt en què un objecte matemàtic donat resta indefinit, o bé un punt d'un conjunt excepcional on aquest falla en el seu comportament normal en algun sentit, com ara una derivada.

Nou!!: Factorial і Singularitat matemàtica · Veure més »

Sistema algebraic computacional

Un sistema algebraic computacional o sistema d'àlgebra computacional (SAC) (CAS, de l'anglès computer algebra system) és un programa d'ordinador o calculadora avançada que facilita el càlcul simbòlic.

Nou!!: Factorial і Sistema algebraic computacional · Veure més »

Springer Science+Business Media

Springer Science+Business Media o Springer és una editorial global que publica llibres, llibres electrònics i publicacions científiques avaluades per experts (''peer review''), en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la medicina (STM: science, technical & medical, en anglès).

Nou!!: Factorial і Springer Science+Business Media · Veure més »

Srinivasa Ramanujan

Srīnivāsa Rāmānujan Aiyangar, FRS, conegut com a Srinivasa Ramanujan (Erode, 22 de desembre de 1887 – Chennai, 26 d'abril de 1920) va ser un matemàtic indi, que, amb molt poca formació reglada en matemàtiques pures, va fer contribucions substancials a l'anàlisi matemàtica, la teoria de nombres, les sèries infinites i les fraccions contínues.

Nou!!: Factorial і Srinivasa Ramanujan · Veure més »

Successió (matemàtiques)

En matemàtiques, una successió o seqüència és una llista ordenada d'objectes.

Nou!!: Factorial і Successió (matemàtiques) · Veure més »

Teorema d'Euclides

Euclides En aritmètica, el teorema d'Euclides sobre els nombres primers afirma: El teorema rep el seu nom en honor a Euclides qui va proporcionar la primera demostració escrita que es coneix d'aquest resultat a la proposició 20 del llibre IX dels elements.

Nou!!: Factorial і Teorema d'Euclides · Veure més »

Teorema de Bohr-Mollerup

En l'anàlisi matemàtica, el teorema de Bohr-Mollerup és un teorema anomenat així pels matemàtics danesos Harald Bohr i Johannes Mollerup, que el van demostrar en 1922.

Nou!!: Factorial і Teorema de Bohr-Mollerup · Veure més »

Teorema de Taylor

En càlcul, el Teorema de Taylor, rep el seu nom del matemàtic britànic Brook Taylor, qui el va enunciar el 1712.

Nou!!: Factorial і Teorema de Taylor · Veure més »

Teorema de Wilson

El teorema de Wilson, atribuït a John Wilson (1741-1793), però demostrat per Lagrange el 1771, estableix que, el nombre enter p és primer si, i només si, (p - 1)! \equiv -1 \ (\hbox\ p) això és, si i només si, (p - 1)! + 1 és divisible entre p. ---- El teorema de Wilson recull el fet que p és primer si, i només si, l'anell \mathbb_ és íntegre (i, per ser finit, un cos).

Nou!!: Factorial і Teorema de Wilson · Veure més »

Teoria de la probabilitat

La teoria de la probabilitat és la teoria matemàtica que modela els fenòmens aleatoris.

Nou!!: Factorial і Teoria de la probabilitat · Veure més »

Teoria de nombres

Bachet de Méziriac, edició amb comentaris de Pierre de Fermat publicada el 1670. La teoria de nombres és la branca de les matemàtiques pures que estudia les propietats dels nombres enters i conté una quantitat considerable de problemes que són "fàcilment compresos pels no matemàtics", però més en general, estudia les propietats dels elements de dominis enters (anells commutatius amb element unitari i element neutre), així com diversos problemes derivats del seu estudi.

Nou!!: Factorial і Teoria de nombres · Veure més »

Thomas Jan Stieltjes

, també anomenat Thomas Joannes Stieltjes, va ser un matemàtic de nacionalitat francesa però nascut a Holanda, conegut, entre altres coses, pels seus treballs en fraccions contínues.

Nou!!: Factorial і Thomas Jan Stieltjes · Veure més »

Volum d'una n-esfera

En geometria, una bola és una regió en l'espai que comprèn tots els punts dins d'una distància fixa des d'un punt donat; és a dir, és la regió tancada per una esfera o una n-esfera.

Nou!!: Factorial і Volum d'una n-esfera · Veure més »

Redirigeix aquí:

Funció factorial, N!, Superfactorial.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »